ДСТУ 2730:2015 Защита окружающей среды. Качество природной воды для орошения. Агрономические критерии

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19123 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 2730:2015 Защита окружающей среды. Качество природной воды для орошения. Агрономические критерии
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ 2730-94
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа2730:2015
РазработчикИнститут почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского Украинской Академии аграрных наук
Принявший органИнститут почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского Украинской Академии аграрных наук


ДСТУ 3980-2000. Почвы. Физико-химия почв. Термины и определения

ДСТУ 7176:2010 Водное хозяйство. Термины и определения основных понятий

ДСТУ 7540:2014 Качество почвы. Потенциометрический метод определения активности ионов натрия в грунтовых пастах

ДСТУ 7834:2015 Качество почв. Потенциометрический метод определения активности ионов кальция в почвенных пастах

ДСТУ 7845:2015 Качество почвы. Классификация почв по степени ощелачивания

ДСТУ 7908:2015 Качество почв. Определение хлорид-иона в водной вытяжке

ДСТУ 7943:2015 Качество почвы. Определение ионов карбонатов и бикарбонатов в водной вытяжке

ДСТУ 7944:2015 Качество почвы. Определение ионов натрия и калия в водной вытяжке

ДСТУ 7945:2015 Качество почвы. Определение ионов кальция и магния в водной вытяжке

ДСТУ ISO 10390:2007 Качество почвы. Определение pH (ІSO 10390:2005, IDT)

ДСТУ ISO 6107-1:2004 Качество воды. Словарь терминов. Часть 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 6107-2:2004 Качество воды. Словарь терминов. Часть 2 (ISO 6107-2:1997, IDТ)

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист довкілля
ЯКІСТЬ ПРИРОДНОЇ води ДЛЯ ЗРОШЕННЯ АГРОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ

ДСТУ 2730:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Інститут водних проблем і меліорації НААН, Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

РОЗРОБНИКИ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); J1. Воротинцева, канд. с.-г. наук; В. Ладних, канд. с.-г. наук; О. Недоцюк, канд. с.-г. наук; О. Носоненко, канд. с.-г. наук; М. Ромащенко, д-р техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2730-94

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки

5 Нормування якості зрошувальної води за агрономічними критеріями

Додаток А Метод обчислення суми токсичних солей у зрошувальній воді в еквівалентах хлорид-іонів

Додаток Б Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом (для степового типу ґрунтоутворення)

Додаток В Методика обчислення токсичної лужності води

Додаток Г Градація ґрунтів за реакцією середовища

Додаток Д Градація ґрунтів за протисолонцювальною буферністю

Додаток Е Показники активності іонів кальцію в ґрунтах України

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
ЯКІСТЬ ПРИРОДНОЇ ВОДИ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ АГРОНОМІЧНІ КРИТЕРІЇ

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ АГРОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

ENVIRONMENTAL PROTECTION
QUALITY OF NATURAL IRRIGATION WATER AGRONOMICAL CRITERIA

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює агрономічні критерії, за якими визначають якість природної води, що використовують для зрошення, за її впливом на ґрунти.

1.2 Цей стандарт застосовують розробники проектів будівництва, реконструкції та модернізації зрошувальних систем, розробники технологій вирощування зрошуваних сільськогосподарських культур, а також організації, що контролюють умови експлуатації зрошувальних систем, ведуть моніторинг зрошуваних земель.

1.3 Цей стандарт поширюється на природні поверхневі, підземні, підґрунтові та дренажні води зрошувальних систем, які використовують для цілей зрошення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3866:1999 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

ДСТУ 4730:2007 Якість ґрунту. Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації Н.А. Качинського

ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7286:2012 Якість природної води для зрошування. Екологічні критерії

ДСТУ 7540:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів натрію в ґрунтових пастах

ДСТУ 7608:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів водню у ґрунтових пастах

ДСТУ 7834:2015 Якість ґрунту. Визначення активності іонів кальцію в ґрунтових пастах потенціометричним методом

ДСТУ 7845:2015 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем підлуження

ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці

ДСТУ 7943:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів і бікарбонатів у водній витяжці

ДСТУ 7944:2015 Якість ґрунту. Визначення натрію і калію у водній витяжці

ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення кальцію і магнію у водній витяжці

ДСТУ ISO 6107-1:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 6107-2:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 2 (ISO 6107-2:1997, IDT)

ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення pH (ISO 10390:2005, IDT).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com