ДСТУ 3063-95 Насосы. Классификация. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20047 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 3063-95 Насосы. Классификация. Термины и определения
Дата начала действия01.07.1996
Дата принятия21.04.1995
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.04.1995 № 131
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа3063-95
РазработчикНаучно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения (ВНИИАЭН)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


НАСОСИ

КЛАСИФІКАЦІЯ

Терміни та визначення

ДСТУ 3063-95

Відповідає офіційному тексту

КИЇВ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1995

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом атомного і енергетичного насособудування

ВНЕСЕНО Управлінням державної стандартизації Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 131 від 21 квітня 1995 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАСОСИ. КЛАСИФІКАЦІЯ
 Терміни та визначення

НАСОСЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ
Термины и определения

PUMPS. CLASSIFICATION
 Terms and definition

Чинний від 1996–07–01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять щодо насосів, призначених для подачі рідини з низького рівня енергії на вищий (передачею механічної роботи, під дією сили тиску на середовище, обміну кількості руху використання енергії удару, в’язкості перекачуваного середовища, під дією магнітного поля тощо).

Стандарт установлює принципи та системи класифікації рідинних насосів, терміни та визначення основних понять, використовуваних у науці, техніці і виробництві, в галузі насособудування.

Терміни, регламентовані в цьому стандарті, є обов’язковими для використання в технічній документації усіх видів, підручниках, навчальних посібниках, технічній та довідковій літературі.

 

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для кожного поняття встановлено один стандартизованим термін.

Недопустимі до вживання терміни-синоніми наведено в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять, замість їхнього визначення ставиться риска.

За потреби подано посилання на рисунки, наведені у додатку А.

У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, синоніми – курсивом.

 

3 КЛАСИФІКАЦІЯ НАСОСІВ

3.1 Класифікація насосів за гідравлічним принципом дії

3.1.1 відцентровий насос

Гідравлічна машина для збільшення енергії перекачуваної рідини внаслідок обертального руху робочого колеса (рисунки А1–А8)

de

en

fr

ru

Kreiselpumpe

centrifugal pump

pompe centrifuge

насос центробежный

Гидравлическая машина для увеличения энергии подаваемой жидкости вследствие вращательного движения рабочего колеса (Рисунки A1–А8)

3.1.1.1 радіальний насос

Відцентровий насос, в якому потік рідини проходить через робоче колесо в радіальному напрямку (рисунок А1)

de

en

fr

ru

Radialkreiselpumpe

radial flow (centrifugal) pump

pompe centrifuge a roue radiale

насос радиальный

Центробежный насос, в котором поток жидкости проходит через рабочее колесо в радиальном направлении (Рисунок А1)

3.1.1.2 канальний насос

відцентровий насос, в якому потік рідини проходить через безлопатеве канальне робоче колесо (рисунок А2)

de

en

fr

ru

Kanalradkreiselpumpe

channel impelier pump

pompe (f) centrifuge a roue a canaux

насос канальный

Центробежный насос, в котором поток жидкости проходит через безлопастное канальное рабочее колесо (Рисунок А2)

3.1.1.3 напівосьовий насос

Відцентровий насос, у якого потік рідин и проходить через робоче колесо в напівосьовому напрямку (рисунки А3–А5)

de

en

fr

ru

Halbaxialkreiselpumpe

mixed flow pump

pompe helicocentrifige

насос полуосевой

Центробежный насос, у которого поток жидкости проходит через рабочее колесо в полуосевом направлении (Рисунки A3–А5)

3.1.1.4 осьовий насос

Відцентровий насос, у якого потік рідини проходить через робоче колесо в осьового напрямку (рисунки А6–А7)

en

fr

ru

Axialkreiselpumpe

axial flow pump

pompe helice

насос осевой

Центробежный насос, у которого поток жидкости проходит через рабочее колесо в осевом направлении (Рисунки А6–А7)

3.1.1.5 боковоканальний насос

Відцентровий насос, у якого збільшення енергії рідини здійснюється в міжлопатевому просторі (комірках) крил частого робочого колеса, що обертається в концентричному корпусі й передає імпульс рідині, яка проходить через канал, що розташований збоку від робочого колеса (рисунок А8)

de

en

fr

ru

Seitenkanalpumpe

side channel pump

pompe а canal lateral

насос боковоканальный

Насос, y которого увеличение энергии жидкости происходит в ячейках крыльчатого рабочего колеса, вращающегося в концентрическом корпусе и передающего импульс жидкости, которая проходит через канал, расположенный сбоку от рабочего колеса (Рисунок А8)

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ