ДСТУ ІЕС 60044-1:2008 Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока (ІЕС 60044-1:2003, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17830 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ІЕС 60044-1:2008 Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока (ІЕС 60044-1:2003, IDТ)
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия04.03.2008
Дата отмены действия 01.01.2019
СтатусНедействующий
Новый документДСТУ EN 61869-2:2017 (в части дополнительных требований)
На заменуДСТУ ГОСТ 7746-2003
Утверждающий документПриказ от 04.03.2008 № 85
Вид документаДСТУ IEC (Государственный Стандарт Украины IEC)
Шифр документа60044-1:2008
РазработчикГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)
Принявший органГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ТРАНСФОРМАТОРИ ВИМІРЮВАЛЬНІ

Частина 1. Трансформатори струму (ІЕС 60044-1:2003, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60044-1:2008

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2010

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стан­дартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») Держспоживстандарту України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Копшин, канд. техн. наук

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 березня 2008 р. № 85 з 2010-01-01

3   Національний стандарт відповідає ІЕС 60044-1:2003 Instrument transformers — Part 1: Current transformers (Вимірювальні трансформатори. Частина 1. Трансформатори струму)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4   НА ЗАМІНУ ДСТУ ГОСТ 7746-2003

 

ЗМІСТ

Національний вступ

1    Загальні положення

1.1   Сфера застосування

1.2   Нормативні посилання

2    Терміни та визначення понять

2.1   Загальні терміни та визначення понять

2.2   Додаткові терміни та їх визначення щодо трансформаторів струму для вимірювання

2.3   Додаткові терміни та їх визначення щодо трансформаторів струму для захисту

3     Нормальні та спеціальні умови експлуатації

3.1   Нормальні умови експлуатації

3.2   Спеціальні умови експлуатації

3.3   Система уземлення

4     Номінальні значення

4.1   Стандартні значення номінальної первинної сили струму

4.2   Стандартні значення номінальної вторинної сили струму

4.3   Номінальна сила струму тривалого нагрівання

4.4   Стандартні значення номінальної потужності

4.5   Номінальна короткотривала сила струму термічної стійкості

4.6   Межі перевищення температури

5     Конструктивні вимоги

5.1   Вимоги до ізоляції

5.2   Вимоги до механічної дії

6     Класифікація випробувань

6.1   Випробування типу

6.2   Приймально-здавальні випробування

6.3   Спеціальні випробування

7     Випробування типу

7.1   Випробування на струми короткого замикання

7.2   Випробування на нагрівання

7.3   Випробування первинної обмотки імпульсною напругою

7.4   Випробування трансформаторів зовнішнього встановлення вологою

7.5   Вимірювання напруги радіозавад

8     Приймально-здавальні випробування

8.1   Перевірка марковання виводів

8.2   Випробування первинних обмоток витримуваною напругою промислової частоти та вимірювання часткових розрядів

8.3   Випробування ізоляції між секціями первинної та вторинної обмоток та ізоляції вторинних обмоток напругою промислової частоти

8.4   Випробування міжвиткової ізоляції

9    Спеціальні випробування

9.1   Випробування первинної обмотки напругою зрізаного імпульсу

9.2   Вимірювання ємності і тангенса кута діелектричних втрат

9.3   Механічні випробування

9.4   Вимірювання передаваних перенапруг

10  Маркування

10.1   Марковання виводів. Загальні правила

10.2   Марковальні таблички

11  Додаткові вимоги до трансформаторів струму для вимірювання

11.1   Позначення класу точності трансформаторів струму для вимірювання

11.2   Границі струмової та кутової похибок трансформаторів струму для вимірювання

11.3   Трансформатори струму з розширеним діапазоном струму

11.4   Випробування типу на точність трансформаторів струму для вимірювання

11.5  Приймально-здавальні випробування на точність трансформаторів струму для вимірювання

11.6  Коефіцієнт безпеки приладу

11.7   Марковальні таблички трансформатора струму для вимірювання

12  Додаткові вимоги до трансформаторів струму для захисту

12.1   Стандартні коефіцієнти граничної точності

12.2   Класи точності трансформаторів струму для захисту

12.3   Границі похибок трансформаторів струму для захисту

12.4  Випробування типу і приймально-здавальні випробування для визначанняструмової та кутової похибок трансформаторів струму для захисту

12.5   Випробування типу для визначання повної похибки

12.6   Приймально-здавальні випробування для визначання повної похибки

12.7   Марковання таблички трансформатора струму для захисту

13  Додаткові вимоги до трансформаторів струму для захисту класу PR..

13.1 Стандартні коефіцієнти граничної точності

13.2   Класи точності трансформаторів струму для захисту класу PR

13.3   Границі похибки трансформаторів струму для захисту класу PR

13.4   Випробування типу і приймально-здавальні випробування для визначання струмової та кутової похибок трансформаторів струму для захисту класу PR

13.5   Марковання таблички трансформаторів струму класу PR

14 Додаткові вимоги до трансформаторів струму для захисту класу РХ

14.1   Перелік характеристик трансформаторів струму для захисту класу РХ

14.2   Вимоги до ізоляції трансформаторів струму для захисту класу РХ

14.3   Випробування типу трансформаторів струму для захисту класу РХ

14.4   Приймально-здавальні випробування трансформаторів струму для захисту класу РХ

14.5   Марковання таблички трансформаторів струму класу РХ

Додаток А Трансформатори струму для захисту

Додаток В Випробування багаторазовим зрізаним імпульсом

Рисунок 1 Поправкові коефіцієнти на висоту встановлення над рівнем моря

Рисунок 2 Випробувальна схема для вимірювання часткових розрядів

Рисунок 3 Варіант випробувальної схеми для вимірювання часткових розрядів

Рисунок 4 Приклад балансової випробувальної схеми для вимірювання часткових розрядів

Рисунок 5 Приклад схеми калібрування для вимірювання часткових розрядів

Рисунок 6 Вимірювальна схема

Рисунок 7 Вимірювання передаваних перенапруг: випробувальна схема та елегазовий випробувальний стенд

Рисунок 8 Вимірювання передаваних перенапруг: загальний вигляд випробувального стенда

Рисунок 9 Вимірювання передаваних перенапруг: форми випробувальних імпульсів

Рисунки від А.1 до А.6

Таблиця 1 Категорії трансформаторів за температурою

Таблиця 2 Межі перевищення температури обмоток

Таблиця 3 Унормовані рівні ізоляції первинних обмоток трансформатора з найвищою напругою обладнання Um< 300 кВ

Таблиця 4 Унормовані рівні ізоляції первинних обмоток трансформатора з найвищою напругою обладнання Um> 300 кВ

Таблиця 5 Витримувана напруга промислової частоти первинних обмоток трансформатора з найвищою напругою обладнання Um> 300 кВ

Таблиця 6 Випробувальна напруга часткових розрядів і допустимі рівні

Таблиця 7 Довжина шляху струму спливу

Таблиця 8 Витримувані статичні випробувальні навантаги

Таблиця 9 Способи прикладання випробувальних навантаг до первинних виводів

Таблиця 10 Марковання виводів

Таблиця 11 Границі струмової та кутової похибок трансформаторів струму для вимірювання (класи від 0,1 до 1)

Таблиця 12 Границі струмової та кутової похибок трансформаторів струму для вимірювання для спеціального застосування

Таблиця 13 Границі струмової похибки трансформаторів струму для вимірювання (класи 3 та 5)

Таблиця 14 Границі похибок трансформаторів струму для захисту

Таблиця 15 Границі похибок трансформаторів струму для захисту класу PR

Таблиця 16 Межі передаваної перенапруги

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих чи розроблених шляхом впровадження міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60044-1:2003 Instrument transformers — Part 1: Current transformers (Вимірювальні трансформатори. Частина 1. Трансформатори струму).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 90 «Засоби вимірювання електрич­них і магнітних величин».

Стандарт має вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—   слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ІЕС 60044» замінено на «цей стандарт»;

—   структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—  у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

—   виправлено помилки в посиланнях оригіналу, а саме:

—   у 3.3 а) «2.1.20» замінено на «2.1.19»;

—   у 3.3 b) «2.1.23» замінено на «2.1.22»;

—   у 3.3 с) «2.1.25» замінено на «2.1.24»;

—   у 3.3 с) 1) «2.1.21» замінено на «2.1.20»;

—   у 3.3 с) 2) «2.1.22» замінено на «2.1.21»;

—   у 4.5.1 «2.1.25» замінено на «2.1.28»;

—   у 4.5.2 «2.1.26» замінено на «2.1.29»;

—   у 7.1 «lt2h » замінено на «lt2h t»;

—   в А.З, А.4 і А.5 «2.1.31» замінено на «2.1.34»;

—   в таблиці 11 «1,0» замінено на «1»;

—   долучено національний довідковий додаток НА, зважаючи на інтереси користувачів.

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60050(321):1986 та ІЕС 60270:1981, які впроваджено в Україні як національні стандарти. CISPR 18-2:1986, на який є посилання в цьому стандарті, на розгляді до впровадження в Україні як національний стандарт. Перелік їх наведено в додатку НА.

Решту стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не впроваджено й чинних замість них немає. Копії їх можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

 

ДСТУ ІЕС 60044-1:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ТРАНСФОРМАТОРИ ВИМІРЮВАЛЬНІ
Частина 1. Трансформатори струму

ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Часть 1. Трансформаторы тока

INSTRUMENT TRANSFORMERS
Part 1. Current transformers

Чинний від 2010-01-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1   Сфера застосування

Цей стандарт поширюється на нові трансформатори струму, які застосовують з електрични­ми вимірювальними приладами, і трансформатори струму для захисту в діапазоні частот від 15 Гц до 100 Гц.

Вимоги стандарту стосуються загалом трансформаторів з окремими обмотками, але стандарт також може поширюватись, за можливості, на автотрансформатори.

У розділі 11 наведено вимоги та випробування додатково до наведених у розділах 3—10 для трансформаторів струму для вимірювання.

Розділ 12 охоплює вимоги та випробування додатково до наведених у розділах 3—10 для трансформаторів струму для захисту, зокрема до трансформаторів, які мають забезпечувати захист, зберігаючи достатню точність за струмів, що в кілька разів перевищують значення номінального струму.

Для деяких захисних систем, в яких характеристики трансформатора струму залежать від загальної конструкції захисного обладнання (наприклад, високошвидкісні збалансовані системи та системи захисту від замикання на землю в резонансно-уземлених мережах), у розділі 13 надано додаткові вимоги для трансформаторів класу PR, а в розділі 14 — для трансформаторів класу РХ.

Розділ 13 охоплює вимоги та випробування додатково до визначених в розділах 3—10, необхідні для трансформаторів струму, які застосовують з електричними реле захисту, зокрема в системах захисту, в яких першочерговою вимогою є відсутність залишкового магнітного потоку.

Розділ 14 охоплює вимоги та випробування додатково до наведених у розділах 3—10, необхідні для трансформаторів струму, які застосовують з електричними реле захисту, зокрема відомості про характеристики намагнічування трансформатора з боку вторинної обмотки, опір вторинної обмотки, опір вторинного навантаження та співвідношення витків, що є достатніми для оцінювання експлуатаційних характеристик трансформаторів з урахуванням застосованої системи релейного захисту.

Трансформатори струму для вимірювання і захисту мають відповідати всім умовам цього стандарту.

1.2   Нормативні посилання

Наведені нижче нормативні документи є необхідними для застосування цього стандарту. Для нормативних документів застосовують лише датовану редакцію. Для недатованих документів застосовують останню редакцію нормативного документа (охоплюючи будь-які зміни):

ІЕС 60028:1925 International standard of resistance for copper

IEC 60038:1983 IEC standard voltages

IEC 60044 6:1992 Instrument transformers — Part 6: Requirements for protective current transformers for transient performance

IEC 60050(321):1986 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 321: Instrument transformers

IEC 60060-1:1989 High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements

IEC 60071-1:1993 Insulation co-ordination — Part 1: Definitions, principles and rules

IEC 60085:1984 Thermal evaluation and classification of electrical insulation

IEC 60121:1960 Recommendation for commercial aluminium electrical conductor wire

IEC 60270:1981 Partial discharge measurements

IEC 60567:1992 Guide for the sampling of gases and of oil from oil-filed electrical equipment and for the analysis of free and dissolved gases

IEC 60599:1978 Interpretation of the analysis of gases in transformers and other oil-filed electrical equipment in service

IEC 60721 Classification of environmental conditions

IEC 60815:1986 Guide for selection of insulators in respect of polluted conditions

CISPR 18-2:1986 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment — Part 2: Methods of measurements and procedure for determining limits.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60028:1925 Міжнародний стандарт на опір міді

ІЕС 60038:983 Стандартні напруги ІЕС

ІЕС 60044-6:1992 Вимірювальні трансформатори. Частина 6. Вимоги до трансформаторів струму для захисту під час роботи в перехідних режимах

ІЕС 60050(321):1986 Міжнародний електротехнічний словник. Частина 321. Вимірювальні трансформатори

ІЕС 60060-1:1989 Техніка випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення та вимоги до випробовувань

ІЕС 60071-1:1993 Координація ізоляції. Частина 1. Визначення, принципи та правила

ІЕС 60085:1984 Оцінювання теплостійкості та класифікація електричної ізоляції

ІЕС 60121:1960 Рекомендації щодо промислового відпаленого алюмінієвого електричного проводу

ІЕС 60270:1981 Вимірювання часткових розрядів

ІЕС 60567:1992 Настанова щодо відбирання проб газів та оливи з оливонаповненого електричного обладнання та аналізування вільних і розчинених газів

ІЕС 60599:1978 Трактування результатів аналізування газів у трансформаторах та оливонаповненому електричному обладнанні, що експлуатують

ІЕС 60721 Класифікація умов, які створюють зовнішні впливи

ІЕС 60815:1986 Настанова щодо вибирання ізоляторів для роботи в умовах забруднення

CISPR 18-2:1986 Характеристики радіозавад повітряних ліній електропостачання та високовольтного обладнання. Частина 2. Методи вимірювання та процедури визначання граничних значень.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com