ДСТУ 7845:2015 Качество почвы. Классификация почв по степени ощелачивания

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19294 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7845:2015 Качество почвы. Классификация почв по степени ощелачивания
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7845:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту

КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ ЗА СТУПЕНЕМ ПІДЛУЖЕННЯ

ДСТУ 7845:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (ННЦ ІҐА)

РОЗРОБНИКИ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Н. Гаврилович, канд. с.-г. наук; О. Дрозд, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Класифікація ґрунтів за ступенем підлуження

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ ЗА СТУПЕНЕМ ПІДЛУЖЕННЯ

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ ПО СТЕПЕНИ ОЩЕЛАЧИВАНИЯ

SOIL QUALITI
SOILS CLASSIFICATION ON A DEGREE OF ALKALINIZATION

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює класифікацію ґрунтів за ступенем і глибиною підлуження.

1.2 Цей стандарт застосовують центральні органи виконавчої влади з питань водного господарства, земельних ресурсів, аграрної політики, охорони навколишнього природного середовища, органи місцевого самоврядування, власники землі та землекористувачі під час визначання та контролювання якості ґрунтів, ступеня їх підлуження, придатності земель для різних способів використання, під час проведення моніторингу земель, інвентаризації та агрохімічної паспортизації земель і ґрунтово-сольової зйомки зрошуваних земель, розроблення проектів зрошувальних систем, їх реконструкції та модернізації, а також для створення ґрунтово-меліоративних баз даних.

1.3 Цей стандарт поширюється на лужні ґрунти в природних умовах, їх формування та підлужені внаслідок антропогенного впливу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3866-99 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості

ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 7540:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів натрію в ґрунтових пастах

ДСТУ 7608:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів водню у ґрунтових пастах

ДСТУ 7850:2015 Якість ґрунту. Порядок проведення ґрунтово-сольової зйомки земель

ДСТУ 7943:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів та бікарбонатів у водній витяжці

ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію та магнію у водній витяжці

ДСТУ ISO 10381-1:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання програми відбирання проб (ISO 10381-1:2002, IDТ)

ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначання pH (ISO 10390:2005, IDT)

ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки (Ґрунти. Методи визначення питомої електричної провідності, pH та щільного залишку водної витяжки).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com