Национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2016 года)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17757 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаНациональные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2016 года)
Дата принятия01.01.2016
Дата отмены действия 01.04.2017
СтатусНедействующий
Новый документНациональные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.04.2017 года)
Вид документаПеречень
РазработчикООО «Computer Logic Group»
Принявший органООО «Computer Logic Group»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ

У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ТА ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 (СТАНОМ НА 01.01.2016 РОКУ)

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗБІРНИК

ВИДАННЯ ОФІЦІЙНЕ

 КИЇВ 2016

Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2016 року). Інформаційний збірник. 

Редактор М.В.Єнько – ООО «Computer Logic Group», 2016. – 256 с.

©ТОВ «Computer Logic Group», 2016


Передмова

Інформаційний збірник «Національні нормативні документи у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів» розроблено ТОВ «Computer Logic Group».

У збірник включені нормативні документи, які прийняті Мінрегіоном України та його попередниками (Держбуд УРСР, Мінінвестбуд України, Мінбудархітектури України, Держкомістобудування України, Держбуд України, Мінбуд України) і які чинні на території України станом на 01.01.2016 р.

Крім того, збірник містить:

- нормативні документи колишніх СРСР, УРСР та РЕВ, дія яких станом на 01.01.2016 р. на території України ще не скасована,

- діючі державні та міжнародні стандарти, які мають відношення до галузі будівництва,

- єврокоди,

- відомчі кошторисні нормативи, що погоджені Мінрегіоном України,

- перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну.

У графі «Додаткові дані» наведено терміни введення в дію нормативних документів; вказано, вперше вводиться документ або на заміну якого саме; надано інформацію про розробників кожного нормативного документу.

Документи розміщені відповідно до класифікації нормативних документів Мінрегіону України.

У збірнику використовуються такі умовні позначення:

ДСТУ Б – державний (національний) стандарт України, прийнятий Мінрегіоном України після 1992 року.

ДСТУ Б (ГОСТ) – міждержавний стандарт, чинний в СНД, до дії якого приєдналась Україна і який прийнятий Мінрегіоном після 1992 року.

ДБН – державні (національні) будівельні норми України.

РСТ – республіканський стандарт (колишньої УРСР, дію якого не скасовано).

РСН – республіканські будівельні норми (колишньої УРСР, дію яких не скасовано).

ГОСТ – стандарт колишнього СРСР, прийнятий до 1992 р., дію якого не скасовано.

СНиП – будівельні норми і правила колишнього СРСР, прийняті до 1992 р., дію яких не скасовано.

СТ СЭВ – стандарт колишньої Ради Економічної взаємодопомоги, прийнятий до 1992 р., дію якого не скасовано.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Витяг з протоколу № 7 засідання секції технічного регулювання у будівництві

Науково-технічної ради Мінрегіонбуду

17 липня 2008 року                                                                                            м. Київ

6. СЛУХАЛИ:

Питания «Про використання «Інформаційної довідкової системи «БУДСТАНДАРТ» що є власністю ТОВ «Computer Logic Group» (м. Харків).

Доповідач - Вишневський Артур Ігорович - директор ТОВ «Computer Logic Group» (м. Харків)

Комп’ютерна програма «Інформаційна довідкова система «БУДСТАНДАРТ» включає базу даних нормативних документів та законодавчих актів у галузі будівництва.

Структура бази даних інформаційної довідкової системи «БУДСТАНДАРТ» відповідає «Каталогу нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів» (офіційне видання ДП «Укрархбудінформ»).

Актуалізація бази даних (наявність інформації про заміну, відміну нормативних документів, внесення змін тощо) виконується ДП «Укрархбудінформ».

ІДС «БУДСТАНДАРТ» - це багатокористувацькнй мережний програмний продукт, метою якого с забезпечення швидкого, зручного та ефективного пошуку до систематизованої нормативної бази у будівництві з мстою отримання довідкової інформації.

Інтерфейс програми розроблений на сучасному рівні та має наступні переваги:

- можливість перегляду атрибутів документа у всіх вікнах роботи з документами

- перегляд атрибутів документа українською та російською мовами

- програма дозволяє одночасно відкривати декілька документів, при цьому кожний документ розміщується окремою вкладкою

- в програмі реалізований швидкий та зручний пошук, який можливо здійснити, як безпосередньо по тексту документа, так і вказавши додаткові умови

- історія перегляду документа

- історія виконаних пошуків

- гнучка система настройки програми дозволяє її використання індивідуально відповідно до вимог кожного користувача

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати використання комп’ютерної програми «Інформаційна довідкова система «БУДСТАНДАРТ», розробленої ТОВ «Computer Logic Group» (м. Харків), в якості інформаційно-довідкового матеріалу, з мстою якісного нормативного забезпечення підприємств будівельного комплексу України.

2. Відмітити, що розробка комп’ютерної програми виконана власним коштом ТОВ «Computer Logic Group» (м. Харків), актуалізація нормативних документів (наявність інформації про заміну, відміну нормативних документів, внесення змін тощо) виконуються «Фондом нормативних документів у сфері містобудівництва, будівництва та промисловості будівельних матеріалів» ДП «Укрархбудінформ».

3. Запропонувати розробнику опрацювати питання щодо використання цієї системи у локальній мережі центрального апарату Мінрегіонбуду України (диск Z).

4. Рекомендувати розробнику разом із ДП «Укрархбудінформ» провести конференції-семінари за участю майбутніх користувачів.

Класифікація Мінрегіонбуду України нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів

Шифр Найменування класів, підкласів та комплексів документів
А. Організаційно-методичні нормативні документи
A 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія
А 1.1. Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ)
А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ). Контроль якості
А 1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві
А 2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність
А 2.1. Вишукування
А 2.2. Проектування
А 2.4. Система проектної документації для будівництва (СПДБ)
A 3. Виробництво продукції в будівництві
А 3.1. Управління, організація і технологія
А 3.2. Система стандартів безпеки праці в будівництві (ССБП)
Б. Містобудівні нормативні документи
Б 1. Містобудівна документація та інформаційне забезпечення
Б 1.1. Система містобудівної документації (СМБД)
Б 2. Планування та забудова територій і населених пунктів
Б 2.2. Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій
Б 2.3. Системи міської інфраструктури
В. Технічні нормативні документи
В 1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення
В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі
В 1.2. Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ)
В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (СТГП)
В 2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення
В 2.1. Основи та фундаменти споруд
В 2.2. Споруди
В 2.3. Споруди транспорту
В 2.4. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки
В 2.5. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж
В 2.6. Конструкції будинків і споруд
В 2.7 Будівельні матеріали
В 2.8. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент
В 3. Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція
В 3.1. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж
В 3.2. Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва
Г. Рекомендовані нормативні документи
Г 1. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи
Д. Кошторисні нормативи
Д 1. Організація робіт з кошторисного нормування
Д 1.1. Кошторисна документація
Д 1.2. Вартість будівництва об'єктів і робіт
Д 2. Кошторисні норми
Д 2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН)
Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування (РЕКНму)
Д 2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр)
Д 2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (РЕКНрв)
Д 2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн)
Д 2.7 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНем)

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія

А 1.1. Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ)

Позначення Назва Інформація про документ
ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные положения. Термины и определения УКНД: 01.040.93; 93.160. Вилучено із сфери компетенції Мінрегіонбуду, лист від 26.02.2010 № 12/19-2-13-10-1975, постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. № 1050. Розробка або супровід: ТК 145. Дата введення в дію: 01.01.1975р.
ГОСТ 24333-97
(Правила ЕЭК ООН №27)
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения предупреждающих треугольников УКНД: 93.080.30. Дата введення в дію: 01.07.2002р. На заміну: ГОСТ 24333-80
ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения УКНД: 93.030. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 г. № 805. Розробка або супровід: ТК 145. Дата введення в дію: 01.07.1983р.
ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения УКНД: 91.140.60. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 г. № 830. Розробка або супровід: ТК 145. Дата введення в дію: 01.07.1983р.
ДБН А.1.1-1-2009 Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 29.12.2009р. №696. Наказом від 19.07.2010р. №269 перенесено дату надання чинності. Розробка або супровід: ТОВ Центр історико-містобудівних досліджень. Дата введення в дію: 01.01.2011р. На заміну: ДБН А.1.1-1-93. Оскільки ДБН А.1.1-1-2009 не опублікований, на сьогодні є чинним ДБН А.1.1-1-93: лист Мінрегіон № 7/16-4252 від 21.03.2013 р.
ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення УКНД: 91.080.01. Наказ від 16.12.2010 p. N 523. Зміна № 1 чинна з 01.07.2014 p.: наказ Мінрегіон від 30.12.2013 р. № 635. Дата введення в дію: 01.07.2013р.
ДСТУ 2388-94 Системи вентиляції. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.140.30. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 17.03.1994р. №49. Поправка (публікація: ІПС №1, 1995р.). Розробка або супровід: ДКБ "Гігієна та екологія" МОЗ України. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ 2411-94 Дробарки. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.220. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 30.03.1994р. №69. Розробка або супровід: КПІ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ 2460-94 Устаткування для виготовлення об'ємних залізобетонних блоків. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.220. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 28.12.1994р. №333. Розробка або супровід: КАМЕТ. Дата введення в дію: 01.01.1996р.
ДСТУ 2469-94 Котки дорожні. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.220. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 29.04.1994р. №99. Розробка або супровід: КАМЕТ. Дата введення в дію: 01.01.1996р.
ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.140.60;93.030. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 10.06.1994р. №138. Розробка або супровід: НДКТІ МГ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ 3061-95 Машини для улаштування бетонних покриттів. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.220. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 21.04.1995р. №131. Розробка або супровід: КАМЕТ. Дата введення в дію: 01.07.1996р.
ДСТУ 3091-95 Установки асфальтозмішувальні. Терміни та визначення УКНД: 01.040.93; 93.080.10. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 22.05.1995р. №165. Розробка або супровід: КАМЕТ. Дата введення в дію: 01.07.1996р.
ДСТУ 3097-95 Обладнання для заготовлювання арматурної сталі та сіток. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.220. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 22.05.1995р. №165. Розробка або супровід: КАМЕТ. Дата введення в дію: 01.07.1996р.
ДСТУ 3098-95 Обладнання камер для теплового оброблення залізобетонних виробів. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.220. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 22.05.1995р. №165. Розробка або супровід: КАМЕТ. Дата введення в дію: 01.07.1996р.
ДСТУ 3228-95 Аеродроми цивільні. Терміни та визначення УКНД: 01.040.49; 93.120. Затверджено і введено в дію: наказ Держстандарт від 27.10.1995 р. № 351. Розробка або супровід: КМУЦА. Дата введення в дію: 01.07.1996р.
ДСТУ 3241-95 Лінії формувальні для виготовлення залізобетонних виробів. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.220. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 31.10.1995р. №355. Розробка або супровід: КАМЕТ. Дата введення в дію: 01.07.1996р.
ДСТУ 3306-96 Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.220. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 27.02.1996р. №81. Розробка або супровід: Діпробудмашина. Дата введення в дію: 01.01.1997р.
ДСТУ 3312-96 Трубоукладачі. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.220. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 27.02.1996р. №81. Розробка або супровід: КАМЕТ. Дата введення в дію: 01.01.1997р.
ДСТУ 3313-96 Автогрейдери. Терміни та визначення УКНД: 01.040.93; 93.080.10. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 27.02.1996р. №81. Розробка або супровід: КАМЕТ. Дата введення в дію: 01.01.1997р.
ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.140.90. Затверджено: Держстандарт України, наказ від 12.05.1997р. №9260. Розробка або супровід: ТК 104. Дата введення в дію: 01.01.1998р.
ДСТУ ISO 3649:2003 Обладнання для очищення повітря або інших газів. Словник термінів (ISO 3649:1980, IDT) УКНД: 01.040.91; 91.140.30. Надано чинності: Держспоживстандарт України, наказ № 213 від 28.11.2003 р. Зміна дати чинності наказ Держспоживстандарт від 08.02.2005р. №42. Розробка або супровід: ТК 64. Дата введення в дію: 01.07.2005р.
ДСТУ Б  А.1.1-10-94 ССНБ. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.19; 19.020;01.040.91. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять УКНД: 01.040.91; 93.080.10. Затверджено: наказ Мінрегіон від 18.07.2013 p. N 328. Розробка або супровід: ХНАДУ. Дата введення в дію: 01.04.2014р.
ДСТУ Б А.1.1-11-94 ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 03.120.01 ;91.040.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-12-94 ССНБ. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15;91.100.60. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-13-94 ССНБ. Матеріали будівельні дрібноштучні стінові. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.99. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-14-94 ССНБ. Вироби керамічні личкувальні. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.25. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-15-94 ССНБ. Матеріали будівельні рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.99. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-16-94 ССНБ. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.060.20;91.100.25;91.100.30. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-17-94 ССНБ. Вироби керамічні кислототривкі каналізаційні та дренажні. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.25. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б A.1.1-18-94 ССНБ. Лінолеум. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.99. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б A.1.1-19-94 ССНБ. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.99. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-20-94 ССНБ. Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.10. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-21-94 ССНБ. Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни і визначення УКНД: 01.040.81; 91.040.91;81.040.20. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: УкрДІС. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-22-94 ССНБ. Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Технологія виготовлення. Терміни і визначення УКНД: 01.040.81; 91.040.91 ;81.040.20. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: УкрДІС. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-23-94 ССНБ. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.040.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-24-94 ССНБ. Місцеві будівельні матеріали. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.99. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-25-94 ССНБ. Грунти. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-26-94 ССНБ. Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 13.030.50;91.100.99. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-27-94 ССНБ. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.99. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-28-94 ССНБ. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 83.140.01 ;91.100.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-29-94 ССНБ. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.50;91.120.30. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б A.l.1-30-94 ССНБ. Вермикуліт. Матеріали та вироби на його основі. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.60. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-31-94 ССНБ. Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни і визначення УКНД: 01.043.91; 91.100.15. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-32-94 ССНБ. Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-33-94 ССНБ. Вироби гіпсові звукопоглинаючі та звукоізоляційні. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.60. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-34-94 ССНБ. Вироби санітарно-технічні керамічні. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.25;91.140.70. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-35-94 ССНБ. Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.30. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-36-94 ССНБ. Гіпс та інші місцеві в'яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.10. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-37-94 ССНБ. Каолін збагачений для керамічних виробів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-38-94 ССНБ. Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.25. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-39-94 ССНБ. Методи контролю якості сировини і будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 03.120.10;91.100.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-40-94 ССНБ. Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 17.180.30;91.040.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б A.1.1-41-94 ССНБ. Сировина природна для виробництва силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б A.1.1-42-94 ССНБ. Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15;91.120.30. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-43-94 ССНБ. Ресурсозбереження. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.010.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-44-94 ССНБ. Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: КДТУБіА. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-45-94 ССНБ. Покриття лакофарбові будівельні. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 87.040;91.180. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: КДТУБіА. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-46-94 ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 19.020;91.100.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: КДТУБіА. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-47-94 ССНБ. Хімічні добавки для бетонів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.30. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: КДТУБіА. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-48-94 ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 19.020;91.100.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: КДТУБіА. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-49-94 ССНБ. Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 19.020;91.100.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: КДТУБіА. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-5-94 ССНБ. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-50-94 ССНБ. Добавки активні мінеральні. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: КДТУБіА. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-51-94 ССНБ. Реологічні властивості цементних паст і розчинів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.10. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: КДТУБіА. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-52-94 ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 19.020;91.100.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: КДТУБіА. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-53-94 ССНБ. Методи визначення пористості. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 19.020;91.100.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: КДТУБіА. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-54-94 ССНБ. Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: Укргеолбудм. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-55-94 ССНБ. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: Укргеолбудм. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-56-94 ССНБ. Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.15. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №42 від 27.09.1994р. Розробка або супровід: Укргеолбудм. Дата введення в дію: 01.01.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-57-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Складування, зберігання та транспортування матеріалів і напівфабрикатів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.010.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-58-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.10. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-59-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.30. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-6-94 ССНБ. Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.19; 19.020;01.040.91. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-60-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Арматурні вироби і закладні елементи. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.010.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-61-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Формування виробів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.010.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-62-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.010.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б A.1.1-63-95 ССНБ. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. Розпалублення, доведення, складування та зберігання виробів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.010.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б A.1.1-64-95 ССНБ. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 03.120.10;91.010.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-65-95 ССНБ. Система технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Терміни і визначення УКНД: 01.040.03; 03.080.10;91.220. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-66-95 ССНБ. Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 91.040.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-68-95 ССНБ. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни і визначення УКНД: 01.040.91; 03.100.20;91.040.01. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №20 від 02.02.1995р. Розробка або супровід: УкрДНді маркетингу та зовнішньоекономічної інформації. Дата введення в дію: 01.07.1995р.
ДСТУ Б А.1.1-69-99 ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.60. Затверджено: Держбуд України, наказ від 11.05.1999р. №117. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.09.1999р.
ДСТУ Б А.1.1-7-94 ССНБ. Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.19; 19.020;01.040.91. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-70-2000 ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Форми для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.30. Затверджено: Держбуд України, наказ від 14.12.2000р. №280. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.07.2001р.
ДСТУ Б А.1.1-71-2000 ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення УКНД: 01.040.91; 91.100.30. Затверджено: Держбуд України, наказ від 14.12.2000р. №280. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.07.2001р.
ДСТУ Б А.1.1-72-2000 ССНБ. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення УКНД: 01.040.13; 01.040.91. Затверджено: Держбуд України, наказ від 14.12.2000р. №280. Розробка або супровід: НДІ в’яжучих матеріалів. Дата введення в дію: 01.07.2001р.
ДСТУ Б А.1.1-74-2004 ССНБ. Вироби замкові і скоб'яні. Терміни та визначення понять УКНД: 01.040.21;01.040.91. Затверджено: Держбуд України, наказ від 21.05.2004р. №109. Розробка або супровід: Укрбудматеріали. Дата введення в дію: 01.10.2004р. На заміну: ГОСТ27346-87 (СТ СЭВ 56 15-86)
ДСТУ Б A.1.1-76:2007 ССНБ. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять УКНД: 01.040.91;91.100.60. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 30.07.2007р. №116. Розробка або супровід: НДІБВ. Дата введення в дію: 01.02.2008р.
ДСТУ Б A.1.1-8-94 ССНБ. Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення. Терміни і визначення УКНД: 01.040.19; 19.020;01.040.91. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-9-94 ССНБ. Метод електронної мікроскопії матеріалів. Терміни і визначення УКНД: 01.040.19;19.080;01.040.91. Затверджено: Мінбудархітектури України, наказ №83 від 12.04.1994р. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.10.1994р.
ДСТУ Б А.1.1-91:2008 ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм УКНД: 01.120;01.040.91. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 09.12.2008р. №569. Зміна №1, затверджена: наказ від 24.12.2010р. №543. Розробка або супровід: Укрархбудінформ. Дата введення в дію: 01.01.2010р. На заміну: ДБН А.1.1-2-93
ДСТУ Б А.1.1-92:2008 ССНБ. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм УКНД: 01.120;01.040.91. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 09.12.2008р. №570. Зміна №1, затверджена: наказ від 24.12.2010р. №544. Розробка або супровід: Укрархбудінформ. Дата введення в дію: 01.01.2010р. На заміну: ДБН А.1.1-3-93
ДСТУ Б А.1.1-95:2010 Система стандартизації та нормування у будівництві. Реєстрація будівельних норм УКНД: 01.040.91 ;01.040.93;01.120. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 16.12.2010р. №518. Розробка або супровід: ТОВ Центр історико-містобудівних досліджень. Дата введення в дію: 01.10.2011р.
ДСТУ Б А.1.1-96:2010 Система стандартизації та нормування у будівництві. Ведення справи будівельних норм УКНД: 01.120. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 16.12.2010р. №520. Розробка або супровід: ТОВ Центр історико- містобудівних досліджень. Дата введення в дію: 01.01.2012р.
ДСТУ Б А.1.1-97:2010 Система стандартизації та нормування у будівництві. Організація робіт з нормування та стандартизації у будівництві УКНД: 01.020. Прийнято та надано чинності: Мінрегіонбуд України, наказ від 16.12.2010 р. №519. Зміна терміну набрання чинності: наказ Мінрегіон від 12.05.2011 р. № 51. Розробка або супровід: ТОВ "Центр історико-містобудівних досліджень". Дата введення в дію: 01.01.2012р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-75:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова з розроблення технічних умов на добавки для цементів, сухих будівельних сумішей, розчинів і бетонів УКНД: 01.110. Затверджено: Мінбуд України, наказ від 05.02.2007р. №35. Наказом від 04.06.2007р. №34 було змінено позначення та перенесено строк введення. Попереднє позначення: ДСТУ-Н Б А.1.1-13:2007. Розробка або супровід: НДІБК. Дата введення в дію: 01.10.2007р.
ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів УКНД: 01.120;91.080. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.12.2007р. №357. Розробка або супровід: ТК Арматура для залізобетонних конструкцій. Дата введення в дію: 01.08.2008р.
ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів УКНД: 01.120;91.080. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.12.2007р. №357. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.08.2008р. Введено вперше
ДСТУ-Н Б А.1.1-79:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ І щодо застосування статті 4(4). Директиви стосовно будівельних виробів УКНД: 01.120;91.080. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.12.2007р. №357. Розробка або супровід: ЦентрСЕПРОбудметал. Дата введення в дію: 01.08.2008р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів УКНД: 01.120;91.080. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.12.2007р. №357. Розробка або супровід: ЦентрСЕПРОбудметал. Дата введення в дію: 01.08.2008р. Введено вперше
ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні вимоги до будівель і споруд. Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд згідно з тлумачними документами Директиви Ради Європи 89/106/ЄЕС УКНД: 01.020;01.040.91. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ №35 від 26.01.2008р. Розробка або супровід: НДІБК. Дата введення в дію: 01.10.2008р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008 Настанова. Керівний документ А щодо призначення нотифікованих органів по роботі з Директивою стосовно будівельних виробів УКНД: 01.110;91.040.01. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 27.08.2008р. №382. Розробка або супровід: НДІБК. Дата введення в дію: 01.01.2009р. Введено вперше
ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби УКНД: 01.110;91.040.01. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 27.08.08р. №383. Розробка або супровід: НДІБК. Дата введення в дію: 01.01.2009р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів УКНД: 01.110;91.040.01. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 27.08.08р. №381. Розробка або супровід: НДІБК. Дата введення в дію: 01.01.2009р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ Н щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за директивою стосовно будівельних виробів (89/106/ЕЕС, IDТ) УКНД: 01.110;91.040.01. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 27.08.2008р. №384. Розробка або супровід: НДІБМВ. Дата введення в дію: 01.01.2009р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів УКНД: 01.110;91.040.01. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 18.11.2008р. №518. Розробка або супровід: ЦентрСЕПРОбудметал. Дата введення в дію: 01.03.2009р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив УКНД: 01.110; 13.220.50;91.040.01. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 18.11.2008р. №519. Розробка або супровід: ЦентрСЕПРОбудметал. Дата введення в дію: 01.03.2009р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ D щодо СЕ-маркування згідно з директивою стосовно будівельних виробів УКНД: 01.110. 91.040.01. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 18.11.2008р. №520. Розробка або супровід: СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ. Дата введення в дію: 01.03.2009р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ К системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів УКНД: 01.110;03.120.20;91.040.01. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 18.11.2008р. №521. Розробка або супровід: СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ. Дата введення в дію: 01.03.2009р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-90:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ М. Оцінки відповідності за директивою стосовно будівельних виробів:початкове випробування типу виробу та контроль виробництва на підприємстві УКНД: 01.110;03.120.20;91.040.01. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 18.11,2008р. №522. Розробка або супровід: СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ. Дата введення в дію: 01.03.2009р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011 Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандартів як регламентних технічних умов УКНД: 91.010.99. Затверджено: Мінрегіон України, наказ від 30.12.2011р. №434. Перенесено термін дії: наказ № 495 від 28 вересня 2012 р. Розробка або супровід: БудЦентр. Дата введення в дію: 01.03.2013р.
ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011 Настанова експертам з підготовки висновку та проекту Технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування УКНД: 91.010.99. Затверджено: Мінрегіон України, наказ від 30.12.201lp. №436. Перенесено термін дії: наказ від 28.09.2012 р. № 495. Розробка або супровід: БудЦентр. Дата введення в дію: 01.03.2013р.
ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві УКНД: 91.040.01. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 16.12.2010р. №522. Розробка або супровід: УкрНДІпроцивільсільбуд. Дата введення в дію: 01.10.2011р.
СТ СЭВ 1565-79 Нормативно-техническая документация в строительстве. Буквенные обозначения УКНД: 01.080.30;01.120;91.010.30. На заміну: PC 120-64
СТ СЭВ 2439-80 Изделия из стекла для строительства. Термины и определения УКНД: 01.040.81 ;01.040.91 ;81.040.20
СТ СЭВ 4419-83 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения УКНД: 01.040.91 ;91.080. Подовжено дію: Мінрегіонбуд України, наказ від 19.02.2007р. №57, наказ від 04.11.2010р. №429
СТ СЭВ 4772-84 Цементы. Термины и определения УКНД: 01.040.91;91.100.10. На заміну: PC 3217- 77
СТ СЭВ 4926-84 Изделия асбестоцементные. Термины и определения УКНД: 01.040.91;91.100.40
СТ СЭВ 5063-85 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения УКНД: 01.040.91;91.100.60

А 1.2. Система сертифікації продукції в будівництві (ССПБ). Контроль якості

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівель і споруд. Основні положення УКНД: 03.120.20;91.040. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 21.01.2008р. №15. Розробка або супровід: СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ. Дата введення в дію: 01.07.2008р.
ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам УКНД: 03.120.20. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.11.2009р. №489. Розробка або супровід: СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ. Дата введення в дію: 01.07.2010р.
ДСТУ Б А.1.2-3:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призначення органів з оцінювання відповідності УКНД: 03.120.20. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.11.2009р. №488. Розробка або супровід: СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ. Дата введення в дію: 01.07.2010р.
ДСТУ Б А.1.2-4:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів УКНД: 03.120.20. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.11.2009р. №490. Розробка або супровід: СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ. Дата введення в дію: 01.07.2010р.
ДСТУ Б А.1.2-5:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації) УКНД: 03.120.20. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 12.11.2009р. №491. Розробка або супровід: СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ. Дата введення в дію: 01.07.2010р.
ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності УКНД: 03.120.20. Затверджено: Мінрегіонбуд України, наказ від 07.07.2010р. №252. Розробка або супровід: НДІБК. Дата введення в дію: 01.01.2011р. Введено вперше

А 1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві

ДСТУ EN 835:2007 Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади випаровувального типу без електроживлення (EN 835:1994, IDT) УКНД: 91.140.10. Надано чинності: наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. № 168. Розробка або супровід: Інститут енергетичних досліджень, ТК 48. Дата введення в дію: 01.01.2009р.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com