ГНД 34.20.177-2004 Требования к проектированию воздушных линий электропередач напряжением 6-35 кВ с проводами с защитным покрытием

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18728 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГНД 34.20.177-2004 Требования к проектированию воздушных линий электропередач напряжением 6-35 кВ с проводами с защитным покрытием
Дата начала действия02.05.2004
Дата принятия02.03.2004
Дата отмены действия 27.12.2013
СтатусНедействующий
Новый документСОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-83:2013
Вид документаГНД (Отраслевой нормативный документ)
Шифр документа34.20.177-2004
РазработчикМинистерство топлива и энергетики Украины
Принявший органМинистерство топлива и энергетики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

D:â0177scan 2.pdf

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГНД 34.20.177-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ

ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 6-35 кВ З ПРОВОДАМИ ІЗ ЗАХИСНИМ ПОКРИТТЯМ

Видання офіційне

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

Київ 2004

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Загальні положення

5 Вимоги до траси ПЛЗ 6-35

6 Вимоги до параметрів ПЛЗ 6-35 кВ

Додаток 1 Технічні характеристики проводів із захисним покриттям для ПЛЗ 6-20 кВ та індуктивний опір х0 1 км ПЛЗ 6-10 кВ

Додаток 2 Технічні характеристики проводів із захисним покриттям для ПЛЗ 35 кВ та індуктивний опір х0 1 км ПЛЗ 35 кВ

ВСТУП

Досвід розроблення проективної документації для експериментального будівництва повітряних ліній електропередачі напругою 10 кB з проводами із захисним покриттям (ПЛЗ 10 кВ) довів ряд їх переваг порівняно з ПЛ 10 кВ із неізольованими проводами, а саме:

- скорочення ширини просіки при проходженні лісних масивів;

- економія металу завдяки зменшенню відстаней між проводами на опорах;

- можливість будівництва багатоколових ліній у місцях їх паралельного проходження, у тому числі і ліній нижчої напруги, що дає можливість заощаджувати матеріальні ресурси;

- виключення коротких замикань між проводами фаз при їх дотику один до одного та при падінні дерев або їх гілок на проводи;

- суттєве зниження ймовірності замикань на землю;

- підвищення надійності ліній у зонах інтенсивної ожеледі;

- суттєва економія витрат на експлуатацію.

Однак «Нормы технологического проектирования электрических сетей сельскохозяйственного назначения Минэнерго СССР НТПС 88, орієнтовані лише на застосування неізольованих проводів, не дають відповіді на специфічні питання, які виникають при проектуванні будівництва повітряних ліній електропередачі напругою 10-35 кВ з проводами із захисним покриттям.

Метою розроблення цього нормативного документа с нормативне врегулювання вимог до проектування повітряних ліній електропередачі напругою 10-35 кВ з проводами із захисним покриттям.

Під час його розроблення враховано вимоги ВБН В.2.5-341 «Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою 6-.-35 кВ з проводами із захисним покриттям», державних будівельних, протипожежних, санітарних, екологічних норм та норм безпеки праці.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива та енергетики України №130 від 02.03.2004 р.

ГНД 34.20.177-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАПРУГОЮ 6-35 кВ З ПРОВОДАМИ ІЗ ЗАХИСНИМ ПОКРИТТЯМ

Чинний від 2004-05-02

1 Галузь використання

1.1 Ці Норми установлюють вимоги до проектування бучівництва нових і реконструкції існуючих повітряних ліній електропередачі з проводами із захисним покриттям напругою

1 2 Вимоги цих Норм поширюються на повітряні лінії електропередачі з проводами із захисним покриттям напругою 6-35 кВелектричних мереж загального призначення . не поширюються на повітряні лінії, спорудження яких визначається спеціальними правилами і нормами (синильні лінії автоблокування і та ін. ), та повітряні лінії електропередачі підвищеної надійності, які споруДжуються за вимогами ГКД 34.20.505.

2 Нормативні посилання

У цьому нормативному документі с посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва;

ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (OВHC) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування;

ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж;

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень;

ДСТУ Б А.2.4-4-99 {ГОСТ 21.101-97) Основні вимоги до проектної та робочої документації;

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508--93) Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів;

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы про нерки, па нераспространение горения;

Р-50-072-98 Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно;

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок. 6-е изд., перераб. и доп. С изменениями. -  М.: 1986;

ВБН В.2.5-341.004.001.001-02 Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоугримиими ізольованими проводами;

ВБН В.2,5-34.20.176-2004 Улаштування повітряних ліній слекіропередачі напругою 6-35 кВ з проводами із захисним покриттям;

ГКД 34.20.505-2003 Керівні вказівки з улаштування повітряних ліній електропередачі 10(6) кВ. - Затв. нак. № 223 Мінпаливенерго України від 12.05.03;

ГКД 341.004.002-94 Нормы технологического проектировании линий электропередачи 0,38-750 кВ. - Затв. Міненерго України 03.10.94.

3 Визначення

У цьому нормативному документі застосовуються терміни і визначення, установлені пп. 1.1.17, 1.1.18, 2.5.2-2.5.5 ПУЭ - 86 та додатково до них наступні:

анкерне кріплення проводу із захисним покриттям  -кріплення проводу в натяжній ізолюючій підвісці анкерної (кінцевої) опори, призначене для сприйняття тяжіння проводу в анкерному прогоні в нормальному і аварійному режимі роботи ПЛЗ 6-35 кВ;

нерозповсюдження горіння - неспалахування або припинення горіння ізоляційної оболонки проводу із захисним покриттям і згорання її не більше встановленої довжини, в ловах, визначених ГОСТ 12176;

повітряна лінія електропередачі напругою 6-35 кВ з  проводами із захисним покриттям (ПЛЗ 6-35 кВ) - пристрій Напругою 6-35 кВ для передавання та розподілу електричної енергії проводами із захисним покриттям, розташованими на відкритому повітрі і закріпленими за допомогою Ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах і т.ін.);

посилене (подвійне) кріплення проводу із захисним покриттям - кріплення проводу на штировому або опорнострижневому ізоляторі проміжної опори, призначене для прийняття маси проводу, яке не допускає ковзання проводу при виникненні різниці тяжінь в суміжних прогонах ПЛЗ;

провід із захисним покриттям - провід, струмопровідна жила якого покрита оболонкою з ізоляційного матеріалу, яка забезпечує роботу ПЛЗ 6-35 кВ при зменшених у порівнянні з повітряною лінією (ПЛ) 6-35 кВ відстанях між проводами на опорах і в прогонах та виключає можливість замикання між проводами при їх дотику один до одного і знижує ймовірність замикання на землю;

проектна документація - затверджена в установленому порядку сукупність необхідних документальних матеріалів для будівництва, що вміщують креслення, розрахунки, макети, схеми, обгрунтування прийнятих рішень і т. ін.;

проектні роботи - роботи, які пов’язані із створенням проектної документації дня будівництва (реконструкції);

проміжне кріплення проводу із захисним покриттям - кріплення проводу на штировому або опорно-стрижневому ізоляторі проміжної опори, призначено для сприйняті я маси проподу, яке допускає ковзання проводу при виникненні різниці тяжінь в суміжних прогонах ПЛЗ;

сельбищна територія міського поселення - ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у т. ч. навчальних, проектних, науково-дослідних інститутів без дослідних виробництв, внутрішньосельбищна вулично-дорожна і транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об’єкти зеленого будівництва й місця загального користування (п. 2.2 ДБН 360);

сельбищна територія сільського поселення - житлові території, ділянки установ і підприємств обслуговування, парки, сквери, бульвари, вулиці, проїзди, майданчики для стоянки автомашин, водойми (п. 2.17 ДБН 360).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com