СОУ-Н МEB 40.1-00100227-68:2012 Устойчивость энергосистем. Руководящие указания

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19070 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н МEB 40.1-00100227-68:2012 Устойчивость энергосистем. Руководящие указания
Дата начала действия21.10.2012
Дата принятия23.07.2012
СтатусДействующий
На заменуГКД 34.20.575-2002
Утверждающий документПриказ от 23.07.2012 № 539 Об утверждении нормативного документа Устойчивость энергосистем. Руководящие указания
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1-00100227-68:2012
РазработчикМинистерство энергетики и угольной промышленности Украины
Принявший органМинистерство энергетики и угольной промышленности Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

СОУ НЕК 20.261:2019 Стандарт предприятия. Техническая политика НЭК Укрэнерго в сфере развития и эксплуатации магистральных и межгосударственных электрических сетей

СОУ НЕК 20.561:2019 Методика расчета уставок системы АЧР ОЭС Украины, использующая абсолютное значение частоты и скорость снижения частоты

СОУ-Н ЕЕ 40.1.00100227-103:2014 Выполнение Схем перспективного развития ОЭС Украины, отдельных энергоузлов и энергорайонов. Правила

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГОСИСТЕМ

КЕРІВНІ ВКАЗІВКИ

СОУ-Н MEB 40.1-00100227-68:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ

Об’єднання енергетичних підприємств

«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2012

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Схеми та режими роботи енергосистем

6 Нормативні збурення

7 Визначення стійкості енергосистем

7.1 Загальні положення

7.2 Розрахунок коефіцієнта запасу статичної стійкості з активної потужності в перетині

7.3 Розрахунок коефіцієнта запасу статичної стійкості з напруги у вузлах навантаження

8 Вимоги до стійкості енергосистем

9 Перевірка виконання вимог до стійкості енергосистем

9.1 Загальні положення

9.2 Розрахунки усталених режимів

9.3 Розрахунки статичної стійкості енергосистем

9.4 Розрахунки граничних за стійкістю режимів

9.5 Розрахунки динамічної стійкості енергосистем

9.6 Вимоги до моніторингу поточного режиму енергосистеми та необхідності проведення досліджень щодо виконання вимог забезпечення стійкості в разі значних змін у схемах і режимах її роботи, а також під час модернізації систем та засобів автоматичного регулювання і керування режимами

10 Моніторинг поточного навантаження контрольованих перетинів Об’єднаної енергосистеми України на його відповідність запасам статичної стійкості

Додаток А Підготовка інформації, побудова та використання моделей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23 липня 2012 р. № 539

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГОСИСТЕМ

Керівні вказівки

Чинний від 2012-10-21

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Стійкість енергосистем. Керівні вказівки» (далі - Вказівки) установлює вимоги до стійкості енергосистем та Об’єднаної енергосистеми України згідно з Законом України «Про електроенергетику».

1.2 Керівні вказівки є обов'язковими для організацій, які займаються проектуванням та експлуатацією енергосистем Об’єднаної енергосистеми України і належать до сфери управління Міненерговугілля.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Вказівках враховані вимоги таких нормативних документів:

Закон України «Про електроенергетику»

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Вказівках використано терміни, установлені в ДСТУ 3429: міжсистемний зв’язок енергосистем; у ДСТУ 3440: асинхронний режим роботи енергосистеми, баланс потужності енергосистеми, дефіцит потужності енергосистеми, динамічна стійкість енергосистеми, динамічна характеристика навантаження електроенергетичної системи, електроенергетична система, енергетична система, живучість енергосистеми, критична напруга в енергосистемі, падіння напруги (в енергосистемі) лавиноподібне, падіння частоти (в енергосистемі) лавиноподібне, нормальний режим роботи енергосистеми, об’єднана енергосистема, область стійкості енергосистеми, обмеження потужності агрегату (електростанції), параметри енергосистеми, параметри режиму роботи енергосистеми, перехідний режим роботи енергосистеми, післяаварійний режим роботи енергосистеми, показник статичної стійкості енергосистеми, режим роботи енергосистеми, резерв потужності енергосистеми, результуюча стійкість енергосистеми, статична стійкість енергосистеми, статична характеристика навантаження електроенергетичної системи, стійкість енергосистеми, усталений режим роботи енергосистеми.

Додатково в цих Вказівках використано такі терміни:

3.1 аперіодичне порушення стійкості

Вид порушення статичної стійкості електроенергетичної системи, особливість якого полягає в тому, що при досягненні фазовим кутом критичного значення стійкість порушується без коливань, аперіодично.

Порушення аперіодичної стійкості формально пов’язано з наявністю додатних дійсних коренів характеристичного рівняння електроенергетичної системи

3.2 аварійний розрахунковий небаланс потужності

Рекомендоване для розрахунків стійкості значення потужності, що викликає аварійне збурення

3.3 саморозхитування

Особливий вид порушення статичної стійкості електроенергетичної системи, що відбувається у вигляді зростання з часом амплітуди коливання параметрів режиму, викликаних або малими збуреннями в електроенергетичній системі (насамперед тими, що виникають на її власній частоті), або невідповідністю налаштування автоматичних регуляторів збудження синхронних машин.

Саморозхитування досліджується на основі рівнянь Парка Горєва з урахуванням активного опору всіх елементів енергосистеми

3.4 ресинхронізація

Процес відновлення синхронної роботи генератора, електричної станції або частини енергосистеми після порушення синхронізму

3.5 зв’язок (в електричній мережі)

Сукупність електрообладнання ліній електропередавання, трансформаторів, вимикачів, шинопроводів тощо, що безпосередньо з’єднує частини енергосистеми (електростанції з енергосистемою). Термін «зв’язок» може включати також проміжні електростанції й вузли навантаження

3.6 нормальна схема (електричної мережі, енергетичної системи)

Схема (електричної мережі, енергетичної системи), коли всі елементи мережі, що мають вплив на зниження рівня стійкості уданій схемі, перебувають у роботі

3.7 ремонтна схема (електричної мережі, енергетичної системи)

Схема, яка відрізняється від нормальної тим, що через вимкнення одного або декількох елементів електричної мережі (а при експлуатації - також через вимкнений стан пристроїв протиаварійної автоматики) суттєво (понад 10 %) зменшується граничний за стійкістю перетік у будь-якому перетині в даній ремонтній схемі чи в можливому для неї післяаварійному режимі з урахуванням допустимого термічного перевантаження всього обладнання мережі

3.8 перетин (в електричній мережі)

Сукупність одного чи декількох зв’язків, вимкнення яких призводить до повного розділення енергосистеми на дві електрично не пов’язані частини

3.9 частковий перетин (в електричній мережі)

Сукупність елементів мережі (частина перетину), відключення

яких не призводить до розділення енергосистеми на дві електрично не пов’язані частини (наприклад, у разі паралельної роботи з єдиною енергосистемою Росії - перетин Україна - Центр тощо)

3.10 контрольований перетин (в електричній мережі)

Перетин, склад зв’язків і значення режимних параметрів елементів якого (насамперед, сумарний перетік активної потужності) контролюються

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com