ГКД 34.46.501-2003 Трансформаторы силовые. Типовая инструкция по эксплуатации

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18879 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГКД 34.46.501-2003 Трансформаторы силовые. Типовая инструкция по эксплуатации
Дата начала действия19.04.2003
Дата принятия19.03.2003
Дата отмены действия 25.06.2009
СтатусНедействующий
Новый документСОУ 40.1-21677681-07:2009, СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 в части подраздела 9.2
На заменуРД 34.46.501
Утверждающий документПриказ от 19.03.2003 № 137
Вид документаГКД (Отраслевой руководящий документ)
Шифр документа34.46.501-2003
РазработчикГосударственное предприятие ДонОРГРЕС
Принявший органГосударственное предприятие ДонОРГРЕС


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

Міністерство палива та енергетики України

ГКД 34.46.501-2003

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ

Типова інструкція з експлуатації

Видання офіційне

  Київ

Об’єднання енергетичних підприємств „Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”

2003

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Об’єднанням енергетичних підприємств „Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики” (ОЕП „ГРІФРЕ”)

2 РОЗРОБЛЕНО: ДП „ДонОРГРЕС”

3 ВИКОНАВЦІ: В.П.Кузнецов, Є.В.Майстренко, Г.М.Шкуринський

4 УЗГОДЖЕНО: Державним секретарем Мінпаливенерго України, В. А. Лушкін

Заступником Державного секретаря Мінпаливенерго України, Ю. А. Андрійчук

Департаментом з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю. І. Улітіч

Управлінням науково-технічної політики та екології Департаменту стратегічної політики та перспективного розвитку Мінпаливенерго України, Ю. Г. Куцан

Управлінням з питань розвитку та експлуатації електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики, В. П. Ключко

Об’єднанням енергетичних підприємств „ГРІФРЕ”, Г. П. Хайдурова

Госпрозрахунковим підрозділом „Науково-інженерний енергосервісний центр” інституту „Укрсільенергопроект”, В. І. Білоусов

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міністерства палива та енергетики України № 137 від 19 березня 2003 р.

6 НА ЗАМІНУ: РД 34.46.501 Інструкція з експлуатації трансформаторів. - Затв. Головтехуправлінням 08.12.76 р.

7 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ: 2008 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація трансформаторів

4 Загальні вимоги до трансформаторних установок

5 Заходи безпеки під час експлуатації трансформаторів і реакторів

6 Монтаж і випробування трансформаторів

7 Підготовка до введення трансформаторів у експлуатацію та включення їх у роботу

8 Режими роботи трансформаторів

9 Технічне обслуговування та контроль за станом трансформаторів

10 Експлуатація пристроїв перемикання відгалужень обмоток трансформаторів

11 експлуатація трансформаторного масла

12 Ремонт трансформаторів

Додаток А Номінальні дані трансформаторів

Додаток Б Гранично допустимі значення показників якості трансформаторного масла

Додаток В Додаткове оброблення ізоляції трансформаторів на напругу 35 кВ і нижче

Додаток Г Електрична міцність і вологовміст масла в контакторах пристроїв РПН

Додаток Д Найменші значення характеристик ізоляції трансформаторів при введенні в експлуатацію

Додаток Е Обсяг і періодичність робіт з технічного обслуговування трансформаторів та їх складових частин

Додаток Ж Про контроль навантаження спільної частини обмотки автотрансформаторів

Додаток И Перелік заводських інструкцій на допоміжне обладнання силових трансформаторів, які комплектуються виробником трансформатора

Додаток К Відбирання проб, очищення та регенерація трансформаторного масла

Додаток Л Допустимі перевантаження масляних трансформаторів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства палива та енергетики України №137 від 19 березня 2003 р.

ГКД 34.46.501-2003

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ

Типова інструкція з експлуатації

ТРАНСФОРМАТОРЬІ СИЛОВЬІЕ

Типовая инструкция по эксплуатации

Чинний від 2003-04-19

1 Сфера застосування

Ця типова інструкція (далі - інструкція) поширюється на силові (сухі і масляні) трансформатори та автотрансформатори вітчизняного виробництва загального призначення напругою до 750 кВ включно (далі - трансформатори), які відповідають вимогам ГОСТ 11677-85 або технічним умовам, затвердженим після 1965 р., а також на масляні реактори.

Для трансформаторів та реакторів, запроектованих до 1966 р., а також для трансформаторів зарубіжного виробництва положення цієї інструкції застосовуються лише за умов, якщо вони не суперечать вимогам експлуатаційної документації виробників.

При експлуатації конкретних типів трансформаторів і реакторів, які мають конструктивні особливості, слід додатково керу­ватись заводськими інструкціями з експлуатації.

Експлуатацію допоміжного обладнання та вузлів трансформаторів (пристрій регулювання під навантаженням (далі - РПН), вводи, плівковий або азотний захист масла, вмонтовані трансформатори струму, масловказівники, фільтри, термометри манометричні і т. ін.) слід провадити згідно з відповідними інструкціями, які входять до комплекту експлуатаційної документації, що постачається разом з трансформатором.

Інструкція не поширюється на трансформатори спеціального призначення (електропечі, перетворювальні установки, вимірювальні трансформатори, трансформатори з елегазовою ізоляцією і т. ін.). Положення цієї інструкції є обов’язковими для персоналу, зайнятого монтажем, налагодженням і технічним обслуговуванням трансформаторів незалежно від форми власності та підпорядкованості підприємств.

На підставі цієї інструкції підприємства можуть складати свої інструкції, які враховують місцеві умови і створюють зручності в роботі персоналу.

2 Нормативні посилання

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 981-75 Масла нефтяные. Методы определения стабильности против окисления;

- ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия;

- ГОСТ 1516.1 (2, 3)-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции;

- ГОСТ 1547-84 Масла и смазки. Метод определения наличия воды;

- ГОСТ 3484.1 (2-5)-88 Трансформаторы силовые. Методы испытаний и измерений;

- ГОСТ 3956-76Е Силикагель технический. Технические условия;

- ГОСТ 5985-79 Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа;

- ГОСТ 6307-75 Нефтепродукты. Метод определения наличия водорастворимых кислот и щелочей;

- ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей;

- ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний;

- ГОСТ 7822-75 Масла нефтяные. Метод определения растворенной воды;

- ГОСТ 8984-75 Силикагель-индикатор. Технические условия;

- ГОСТ 10121-76 Масла трансформаторные селективной очистки. Технические условия;

- ГОСТ 11677-85 Трансформатора силовые. Общие технические условия;

- ГОСТ 14209-97 Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов;

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 15543-89Е Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам;

- ГОСТ 19296-73 Масла нефтяные. Фотоэлектроколориметрический метод определения натровой пробы;

- ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температура текучести и застывания;

- ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів (ГОСТ 30221-97 Руководство по нагрузке силових сухих трансформаторов);

- Правила устройства электроустановок. Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987;

- ГКД 34.20.302-02 Норми випробування електрообладнання. - Затв. наказом Мінпаливенерго України № 503 від 28 серпня 2002 р.;

- ГКД 34.43.101-97 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Методичні вказівки;

- ГКД 34.46.401-96 Трансформатори силові. Пристрої пере­микань відгалужень обмоток трансформаторів РПН під навантаженням типів РС, SDV, SAV. Методичні вказівки з налагодження;

- РД 16.363-87 Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию.- Затв. ВВО «Союзтрансформатор», 1987 р.;

- РД 34.20.501-89 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Изд. 14-е. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - Затв. Міністерством енергетики та електрифікації 20.02.89 р.;

- РД 34.46.303-89 Методичні вказівки з підготовки і прове­дення хроматографічного аналізу газів, розчинених в маслі силових трансформаторів;

- РДН 34.38-058-91 Трансформатори напругою 110-1150 кВ, потужністю 80 МВ*А і більше. Капітальний ремонт за допомогою гідродомкратів;

- НАПБ А.01.001-95 Правила пожарной безопасности в Украине;

- ДНАОП 1.1.10-1.01-97; 1998 Правила безпечної експлуатації електроустановок.

3 Класифікація трансформаторів

3.1 Силові трансформатори поділяються:

- за умовами роботи - на трансформатори, призначені для роботи в нормальних умовах, і на трансформатори, призначені для роботи в спеціальних умовах;

- за видом ізолюючого та охолоджуючого середовища - на масляні та сухі трансформатори;

- за типами, що характеризують призначення та особливості конструкції, - однофазні або трифазні, РПН, перемикачі без збудження (далі - ПБЗ) і т. ін.

3.1.1 Для роботи трансформаторів у нормальних умовах необхідні:

- висота установлення над рівнем моря - не більше 1000 м, крім трансформаторів класу напруги 750 кВ, для яких висота ус­тановлення над рівнем моря - не більше 500 м;

- категорія виконання У згідно з ГОСТ 15150-69 та ГОСТ 15543-89Е.

При цьому середньодобова температура повітря - не більше 30 °С і середньорічна температура повітря - не більше 20 °С;

- температура охолоджувальної води - не більше 25 °С на вході до охолодника.

3.1.2 Для роботи трансформаторів у спеціальних умовах необхідні:

- висота установлення над рівнем моря для трансформаторів класів напруги до 500 кВ - більше 1000 м, але не більше, ніж 3500 м;

- категорія виконання - ХЛ або УХЛ згідно з ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-89Е;

- температура охолоджувальної води - більше 25 °С, але не більше 33 °С.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com