ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 Требования безопасности для лифтов (элеваторов). Часть 1. Общие существенные требования безопасности (ISO/TS 22559-1:2004, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18663 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 Требования безопасности для лифтов (элеваторов). Часть 1. Общие существенные требования безопасности (ISO/TS 22559-1:2004, IDT)
Дата начала действия01.07.2006
Дата принятия03.03.2005
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 03.03.2005 № 57 Об утверждении национальных стандартов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа22559-1:2005
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 104 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры»
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 104 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛІФТІВ (ЕЛЕВАТОРІВ)

Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки

(ISO/TS 22559-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Величко; Б. Лоначевський; М. Пономаренко; І. Сікоренко; К. Ущенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 березня 2005 р № 57 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TS 22559-1:2004 Safety requirements for lifts (elevators) — Part 1: Global essential safety requirements (GESRs) (Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки (ЗСВБ))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення та скорочення понять

4 Підходи й методологія

4.1 Передумова

4.2 Підхід

4.3 Методологія

5 Розуміння й застосування ЗСВБ

5.1 Загальне завдання

5.2 Використовування ЗСВБ

5.3 Використовування цього стандарту

6 Загальні суттєві вимоги безпеки (ЗСВБ)

6.1 ЗСВБ, пов'язані з особами в різних розташуваннях

6.2 ЗСВБ, пов’язані з особами суміжного ліфта

5.3 ЗСВБ, пов'язані з особами на входах

6.4 ЗСВБ, пов'язані з особами всередині ВПО

6.5 ЗСВБ, пов'язані з особами на робочих площах

Додаток А. Короткий огляд ЗСВБ щодо підсистем ліфта

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця частина стандарту є тотожний переклад ISO/TS 22559-1:2004 Safety requirements for lifts (elevators) — Part 1: Global essential safety requirements (GESRs) (Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів) Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки (ЗСВБ))

Міжнародний стандарт ISO/TS 22559 розробив технічний комітет ISO/TS 178 «Lifts, escalators, passenger conveyors» (Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри).

ISO/TS 22559 під загальною назвою «Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів)» складаєть­ся з таких частин:

— Частина 1. Загальні суттєві вимоги безлеки (ЗСВБ);

— Частина 2. Зведення параметрів безпеки до системи ЗСВБ;

— Частина 3. Глобальні процедури оцінювання відповідності для ліфтів.

Технічний комітет, відповідальний за цю частину стандарту в Україні, — ТК 104 «Ліфти, ес­калатори та пасажирські конвеєри».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— за текстом слова «ця частина ISО/TS 22559» змінено на «ця частина стандарту»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ». «Терміни, визначення та скорочення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— до розділу 2 внесено та виділено рамкою «Національне пояснення», в якому наведено назви міжнародних стандартів українською мовою,

— з тексту вилучено попередній довідковий матеріал міжнародного стандарту «Foreword».

З міжнародними стандартами, на які є посилання в цій частині стандарту, можна ознайо­митись у Головному фонді нормативних документів.

0   ВСТУП

0.1 Після публікації частин 1 і 2 ISO/TR 11071, де були відмічені відмінності в стандартах безпеки ліфта, виникла потреба в розробленні цього стандарту, де встановлюються загальні суттєві вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Проте робота могла початися тільки після того, як був завершений ISO/TS 14798 Ця методологія була основним інструментом в розробленні стандарту iSO/TS 22559 на вимоги безпеки для ліфтів.

0.2 Завданням цієї серії Технічних умов (Technical Specification, TS) є:

a) визначення найзагальнішого рівня безпеки для всіх користувачів ліфтами (елеватора­ми) або тих, чия діяльність пов'язана з ліфтами;

b) полегшення нововведень в ліфтах (елеваторах), не розроблених відповідно до чинних місцевих, національних або регіональних стандартів безпеки існує доти, доки утримуються достатні рівні безпеки, якщо такі нововведення введені на сучасному рівні, тоді вони можуть бути об’єднані в детальний національний стандарт безпеки з пізнішим виданням, і

c) уникнення торгових бар’єрів.

Примітка. ISO/TS 22S59-2 який повинен допомагати у застосуванні ЗСВБ, точно визначених у цій частині ISO/TS 22559. містить загальні суттєві вимоги безпеки (ЗСВБ) для ліфтів (елеваторів)

0.3 У розділі 4 описано підхід і методологію в удосконаленні цієї частини ISO/TS 22559. У розділі 5 надано інструкції для використання і застосування ЗСВБ. ЗСВБ представлено в розділі 6. Кожна ЗСВБ визначає завдання безпеки, тобто що має бути досягнуте, а не як це робити.

Цe уможливлює нововведення і розроблення майбутніх технологій.

У додатку А наведено короткий огляд ЗСВБ щодо підсистем ліфта.

0.4 Ця частина ISO/TS 22559 є основним стандартом безпеки в межах ISO/ІЕС Guide 51.

 

ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛІФТІВ (ЕЛЕВАТОРІВ)

Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИФТОВ (ЭЛЕВАТОРОВ)

Часть 1. Общие существенные требоаания безопасности

SAFETY REQUIREMENTS FOR LIFTS (ELEVATORS)

Part 1. Global essential safety requirements

Чинний від 2006-07-01

I СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця частина стандарту

— визначає загальні суттєві вимоги безпеки (далі — ЗСВБ) для ліфтів (елеваторів), їхніх компонентів і функцій; і

— встановлює систему і забезпечує методи для мінімізації ризиків безпеки, які можуть виникати в період установлювання й використовування або спеціальних робіт на ліфтах (елеваторах)

Примітка 1. Надалі в цьому стандарті використовується термін «ліфт» замість терміна США «елеватор».

Примітка 2. Див розділ 5 щодо використовування й застосовування цих Технічних умов

1.2    Ця частина стандарту придатна для ліфтів, які призначено для перевезення людей, і цi ліфти можуть

a) бути розташовані в будь-якій постійній і фіксованій структурі або будинку, крім ліфтів, роз­ташованих у:

1) приватних резиденціях (одиничні екземпляри); і

2) засобах транспорту, наприклад, кораблях;

b) мати будь-який:

1) номінальний вантаж, розмір вантажу і швидкість, і

2) шлях руху і кількість поверхових площадок;

c) залишатись вантажопідіймальною одиницею (далі — ВПО) під впливом вогню, землетрусу, будь-якої погоди або повені;

d) бути пошкоджені (наприклад перевантажені), але не зруйновані.

1.3 Ця частина стандарту не повністю охоплює

a) усі потреби користувачів з обмеженими функціональними можливостями1); або

b) ризики, що виникають від:

1) роботи на ліфтах невідповідної конструкції або під час змінювання й демонтажу,

2) використовування ліфтів для захисту від пожежі й аварійної евакуації;

3) вандалізму;

4) пожежі за межами ВПО.

1) Хоча ЗСВБ, вказані в цій частині стандарту, ідентифіковано й визначено через оцінення ризику, не всі фізичні недоліки або поєднання таких фізичних недоліків користувачі в треба було розглядати

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій частині стандарту використовуються посилання на датовані й недатовані видання інших документів. Ці посилання розміщено у відповідних місцях тексту, а видання перераховано ниж­че. Для датованих джерел — у цьому документі є посилання на них з урахуванням поправок або змін. Для недатованих джерел — використовується їх останнє видання.

ISO/ІЕС Guide 51:1999 Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards ISO/TS 14799:2000 Lifts (elevators), escalators and passenger conveyors — Risk analysis methodology.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/ІEC Настанова 51:1999 Аспекти безпеки. Настанови для внесення їх у стандарти ISO/TS 14796:2000 Ліфти (елеватори), ескалатори та пасажирські конвеєри. Методологія аналізування ризику.

3  ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для цілей цього документа застосовуються такі терміни та визначення:

3.1 уповноважена особа (authorized person)

Особа, яка має дозвіл для доступу до заборонених зон Ліфта [тобто машинні простори, шахта ліфта (простір для пересування), приямок, простір над верхнім поверхом ВПО] і працювати там з метою огляду, перевірки, випробовування й технічного обслуговування ліфта або для порятунку користувачів із застряглої вантажопідіймальної одиниці (ВПО)

3.2 причина (cause)

Ініціювання механізму до небезпеки, яка буде спричиняти небезпечний випадок або небез­печний результат. [IS0/TS 14798:2000, визначення 3.1]

3.3 керування; контроль (control)

Система, яка керує початком руху, пришвидшенням, швидкістю, уповільненням та/або зупи­ненням ВПО

3.4 коригувальна дія (corrective action)

Дія, яка зменшує ризик

3.5 противага (counterweight)

Маса, яка сприяє перетягуванню у разі тягового ліфта, або маса, яка зберігає енергію че­рез урівноваження всієї або частини маси ВПО (кабіни) і номінального вантажу

3.6 двері (door); доступ (access); вхід (entrance) (поверхова площадка або ВПО)

Механічний пристрій (охоплюючи пристрої, які частково або повністю стосуються відчинен­ий). використаний на ВПО або на вході поверхової площадки

3.7 електромагнітна сумісність; EMC (electromagnetic compatibility; EMC)

Ступінь захисту від інциденту електромагнітного випромінювання і рівня електромагнітного випромінювання електричною апаратурою

3.6 суттєва вимога безпеки; СВБ (essential safety requirement, ESR)

Вимога, що дає змогу уникати або достатньо зменшувати ризик завдання шкоди користувачам, не-користувачам і уповноваженим особам, пов’язаним з використанням ліфтів

3.9 повністю завантажена вантажопідіймальна одиниця; повністю завантажена ВПО (fully loaded LCU)

ВПО (кабіна) з її номінальним вантажем

3.10 загальна суттєва вимога безпеки; ЗСВБ (global essential safety requirement; GESR)

Загально узгоджена суттєва вимога безпеки

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com