СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005 Эксплуатация силовых кабельных линий напряжением до 35 кВ. Инструкция

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19460 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005 Эксплуатация силовых кабельных линий напряжением до 35 кВ. Инструкция
Дата начала действия16.04.2005
Дата принятия15.02.2005
СтатусДействующий
На заменуРД 34.20.508-80 Часть 1
Утверждающий документНаказ від 15.02.2005 № 77
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1.20.509:2005
РазработчикГосударственное предприятие ДонОРГРЕС
Принявший органГосударственное предприятие ДонОРГРЕС


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2020)

ГБН В.2.5-00013741-72:2013 Внешние сети и сооружения. Кабельные линии напряжением до 10000 В с использованием гибких гофрированых двухслойных труб из полиэтилена. Проектирование

ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила (в редакции приказа от 21.06.2019 № 271)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

ПР-Д.0.06.555-20-ІІ Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 17.07.2020)

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 Проектирование кабельных линий напряжением до 330 кВ. Руководство (в редакции приказа от 26.01.2017 № 82)

СОУ-Н МЕВ 40.13.0-37471933-43:2011 Система условных единиц электрических сетей. Нормы. С изменениями

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

СИЛОВИХ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ ДО 35 кВ

Інструкція

Відповідає офіційному тексту

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ

КИЇВ 2005

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО: ДП «ДонОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИКИ: Г. М. Шкуринський, С. О. Антонович, Н. М. Нікіточкіна

4 УЗГОДЖЕНО: Заступником Міністра палива та енергетики України, О. Д. Светелік

Департаментом електроенергетики, Ю. І. Улітіч

Управлінням електричних мереж Департаменту електроенергетики, В. І. Скрипниченко

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Міністерством палива та енергетики України, наказ № 77 від 15.02.2005 р., І. В. Плачков

6 НА ЗАМІНУ: РД 34.20.508-80 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельних линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ»

7 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ: 2009 р.

 

Затверджено

Наказом Міністерства палива та енергетики України

від 15.02.2005 р. № 77

 

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИЛОВИХ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ ДО 35 кВ

Інструкція

Чинний з 16 квітня 2005 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Вимоги документа «Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. Інструкція» (далі - «Інструкція») поширюються на силові кабельні лінії всіх струмів напругою до 35 кВ включно.

Інструкцію призначено для надання допомоги персоналу, який займається експлуатацією та ремонтом силових кабельних ліній напругою до 35 кВ включно на електростанціях, підстанціях, що виробляють, перетворюють, передають, розподіляють та споживають електричну енергію, незалежно від відомчої належності.

На основі цієї Інструкції енергопідприємствам необхідно складати свої інструкції з експлуатації силових кабельних ліній напругою до 35 кВ з урахуванням особливостей технічних характеристик, використовуваних кабелів і місцевих умов. Кабелі іноземних та вітчизняних фірм застосовують за наявності експертного висновку про відповідність їхніх функціональних показників галузевим умовам експлуатації та вимогам нормативних документів і чинних галузевих стандартів або за наявності технічних умов, узгоджених у встановленому порядку з Мінпаливенерго України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»

ГОСТ 9.602-89 Единая система защиы от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите по коррозии (Єдина система захисту від корозії та старіння. Споруди підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.021-75 СБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (СБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнури. Методи проверки на нераспространение горения (Кабелі, проводи і шнури. Методи перевірки на нерозповсюдження горіння)

ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия (Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією. Технічні умови)

ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия (Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією. Технічні умови)

ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические условия (Жили струмопровідні мідні і алюмінієві для кабелів, проводів і шнурів. Основні параметри. Технічні умови)

ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением (Кабелі, проводи і шнури. Норми товщини ізоляції, оболонок і випробувань напругою)

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок. 2-ге вид., зі змінами та доповн., затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.02.2000 № 26

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Энергоатомиздат, 1986 (Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), 6-е видання, перероблено та доповнено. - М.: Енергоатомвидат, 1986)

РД 34.20.132-84 Руководящие указания по катодной защите подземных энергетических сооружений от коррозии, утверждены Главным техническим управлением Минэнерго СССР от 30.03.84г. (Керівні вказівки щодо катодного захисту підземних енергетичних споруд від корозії, затверджені Головним технічним управлінням Міненерго СРСР від 30.03.84р.)

РД 34.20.516-90 Методические указания по определению места повреждения силовых кабелей напряжением до 10 кВ, утверждены Главным техническим управлением Минэнерго СССР от 12.12.1990г. (Методичні вказівки з визначення місця пошкодження силових кабелів напругою до 10 кВ, затверджені Головним технічним управлінням Міненерго СРСР від 12.12.1990р.)

ГКД 343.000.003.003-2000 (НАПБ 05.026-2000) Типова інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 10.07.2000 №240

ГКД 34.03.303-99 (НАПБ 13.01.034-99) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 25.11.99 № 27

ГКД 34.03.306-2000 (НАПБ 05.027-2000) Инструкция по тушению пожаров на энергетических предприятиях Минтопнерго Украины, утверждена приказом от 04.08.2003 г. № 301 (Інструкція по гасінню пожеж на енергетичних підприємствах Мінпаливенерго України, затверджена наказом від 04.08.2003 № 301

ГКД 34.20.302-2002 Норми випробування електрообладнання, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 28.08.2002 № 503

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 13.06.2003 № 296

ГКД 341.004.002-94 Нормы технологического проектирования линий электропередач 0,38-750 кВ, утверждены Минэнерго Украины от 03.10.94г. (Норми технологічного проектування ліній електропередавання 0,38-750 кВ, затверджені Міненерго України від 03.10.94р.

СНиП-ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве, утверждено постановлением Госстроя СССР от 09.06.80г. № 82 (Техніка безпеки в будівництві, затверджено постановою Держбуду СРСР від 09.06.80р. № 82)

Сборник руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго СССР. Электрическая часть. Издание 4-е. М.: СПО ОРГРЭС, 1992 г. (Збірник керівних матеріалів Головтехуправління Міненерго СРСР. Електрична частина. Видання 4-е. М.: СПО ОРГРЕС, 1992 р.).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цій Інструкції, та визначення позначених ними понять:

3.1 енергопідприємство (енергооб'єкт) - електричні станції, електричні мережі, що здійснюють виробництво, передачу і постачання електричної енергії.

3.2 кабельна лінія електропередавання - лінія електропередавання, складена із одного чи декількох кабелів, прокладених безпосередньо в землі, кабельних каналах, трубах, на кабельних конструкціях

3.3  технічний керівник - головний інженер, технічний директор, головний енергетик.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com