ДСТУ 4313:2004 Газ природный горючий. Измерение расхода. Термины и определения понятий. С поправкой

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20161 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4313:2004 Газ природный горючий. Измерение расхода. Термины и определения понятий. С поправкой
Дата начала действия01.07.2005
Дата принятия05.07.2004
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 05.07.2004 № 130 Об утверждении национальных стандартов Украины, изменения к национальному стандарту, национального изменения к межгосударственному стандарту, возобновлении действия межгосударственного стандарта и отмене нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4313:2004
РазработчикНаучно-исследовательский и проектно-конструкторский институт автоматизированных систем управления транспортом газа (НИПИАСУтрансгаз)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Газ природний горючий

ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ

Терміни та визначення понять

 

ДСТУ 4313:2004

 

Видання офіційне

 

 Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 133 «Газ природний», філія «НДПІАСУтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

РОЗРОБНИКИ: В. Березинець, канд. техн. наук: Я. Власюк; А. Ганжа; М. Гінзбург, д-р техн. наук (керівник розробки); А. Гордієнко; Є. Гудрит; В. Колодяжний; І. Корніловська;

Ю. Назаренко; 3. Осінчук, канд. техн. наук; В. Панасюк; Б. Педько; Ю. Пономарьов, канд. техн. наук; І. Требульова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України № 130 від 5 липня 2004 р.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України, 2005


ЗМІСТ

 

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні пояснення

4 Загальні поняття

5 Вимірювання витрати газу методом змінного перепаду тиску

6 Звужувальні пристрої

7 Вимірювальний трубопровід

8 Вимірювальні перетворювачі та елементи вимірювальних систем

9 Витратоміри та витратоміри-лічильники газу

10 Лічильники газу

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик літерних познак

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Д Одиниці фізичних величин

Додаток Е Загальнотехнічні терміни

Додаток Ж Бібліографія

 

01.040.75; 17.120; 75.060

до ДСТУ 4313:2004 Газ природний горючий. Вимірювання витрати. Терміни та визначення гонять

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С ІІ,

В.Березинець, канд. техн. наук;

В.Березинець, канд. техн. наук;

Передмова

Я. Власюк; А. Ганжа; М. Гінзбург,

Я. Власюк: Мю Гінзбург, д-р техн. наук

РОЗРОБНИКИ:

д-р техн. наук (керівник розробки); ....

(керівник розробки); ....

(ІПС № 2-2006)


ДСТУ 4313:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ГАЗ ПРИРОДНИЙ ГОРЮЧИЙ
ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ
Терміни та визначення понять

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ГОРЮЧИЙ
ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА
Термины и определения понятий

NATURAL COMBUSTIBLE GAS
FLOW MEASUREMENT
Terms and Definitions

Чинний від 2005-07-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні терміни та визначення понять, які стосуються вимірю­вання витрати та кількості горючого природного газу (далі — газу) і поширюється на загальні по­няття вимірювання витрати та кількості газу, засоби вимірювання витрати та кількості газу, загальні умови застосовування засобів вимірювання витрати та кількості газу, основні типи витратомірів, витратомірів-лічильників та лічильників газу.

1.2 Терміни, установлені цим стандартом, треба використовувати в усіх видах документів, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується вимірювання витрати газу.

1.3 Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи зі стандартизації чи використовуючи її результати, усі суб’єкти стандартизації та суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, а також громадські організації.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2231-93 Системи оброблення інформації. Інтерфейс між обчислювальною машиною і технічним процесом. Терміни та визначення

ДСТУ 2681-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2758-94 Вакуумна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ 3336-96 Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3711-98 Засоби вимірювальної техніки тиску. Терміни та визначення

ДСТУ 3867-99 Лічильники газу турбінні. Загальні технічні умови

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэф­фициента сжимаемости (Газ природний. Методи розраховування фізичних властивостей. Визна­чання зведеної стисливості).

_________________
Відповідає офіційному тексту
Попр. (ІПС 2-2006 С.21) 1

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ