ГКД 34.21.342-2003 Типовая техническая программа обследования гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19051 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГКД 34.21.342-2003 Типовая техническая программа обследования гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций
Дата начала действия21.05.2003
Дата принятия21.04.2003
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 21.04.2003 № 199
Вид документаГКД (Отраслевой руководящий документ)
Шифр документа34.21.342-2003
РазработчикОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «ЛьвовОРГРЭС»
Принявший органОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «ЛьвовОРГРЭС»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

ГКД 34.21.342-2003

ТИПОВА ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА ОБСТЕЖЕННЯ
 ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД І ГІДРОМЕХАНІЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

 

Об’єднання енергетичних підприємств
 „Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”
Київ - 2003

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднання енергетичних підприємств "Галузевий резервно - інвестиційний фонд розвитку енергетики’’ (ОЕП "ГРІФРЕ")

2 РОЗРОБЛЕНО ВАТ "ЛЬВІВОРГРЕС"

3 ВИКОНАВЦІ Рибніков А.П., Лісовий Ю.Л.,

4 УЗГОДЖЕНО Державним секретарем Мінпаливенерго України, В.А. Лушкін

Заступником Державного секретаря Мінпаливенерго України, Ю.А. Андрійчук

Департаментом з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю.І. Улітіч

Головним управлінням із надзвичайних ситуацій та охорони праці, М.Є. Подгорний

Об’єднання енергетичних підприємств "ГРІФРЕ", Г.П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Мінпаливенерго України № 199 від " 21 ” квітня 2003 p.

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2008 рік

7 ВВОДИТЬСЯ вперше

 

НАКАЗ

21 квітня 2003 pоку                   м. Київ                                        №199

Про затвердження та введення в дію галузевого керівного документа "Типова технічна програма обстеження гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій"

З метою підвищення безпечної та надійної експлуатації гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити галузевий керівний документ „Типова технічна програма обстеження гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій” (далі - Типова технічна програма), ввести його в дію через 30 днів з дата видачі цього наказу.

2. Науково-інженерному енергосервісному центру (Білоусов) зареєструвати у встановленому порядку зазначену Типову програму, внести її до реєстру і комп’ютерного банку даних чинних галузевих керівних документів Мінпаливенерго України.

3. Керівникам енергетичних компаній, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго:

3.1. Замовити Об’єднанню енергетичних підприємств „Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики” (Хайдурова), як замовнику і власнику створеної науково-технічної продукції, необхідну кількість примірників Типової програми і оплатити витрати на її розробку та тиражування.

3.2. Провести з підлеглим персоналом позапланові інструктажі з наступною перевіркою знань Типової програми.

4. Об’єднанню енергетичних підприємств „Галузевий резервно- інвестиційний фонд розвитку енергетики” (Хайдурова):

4.1. У термін 30 днів від дати видачі цього наказу забезпечити видання необхідної кількості примірників Типової програми та надіслати її енергетичним компаніям, підприємствам, установам і організаціям, на підставі їх замовлень та фактичної оплати.

4.2. Разом з Науково-інженерним енергосервісним центром організувати облік розісланих примірників.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Андрійчука Ю. А.

МІНІСТР                                                                                                                     С. ЄРМІЛОВ

 

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Сфера застосування

2. Нормативні посилання

3. Загальні положення

4. Перевірка оснащеності гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій засобами вимірювальної техніки

5. Перевірка організації нагляду за гідротехнічними спорудами і гідромеханічним обладнанням електростанцій

6. Перевірка стану гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання

7. Перевірка виконання заходів щодо ремонту і реконструкції гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій

8. Перевірка технічної документації гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій

9. Перевірка виконання заходів щодо забезпечення надійності та безпеки гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій

10. Оформлення результатів обстеження гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій

Додаток А. Форма довідки про стан гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій

Додаток Б. Форма акта обстеження гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанції

 

ВСТУП

Типова технічна програма обстеження гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій розроблена з метою підвищення вимог щодо обстеження та оцінки технічного стану гідротехнічних споруд (ГТС), для виконання своєчасного проведення планово-запобіжних ремонтів, усунення виявлених порушень і підвищення безпечної та надійної їх експлуатації.

Типова технічна програма розроблена з урахуванням пропозицій, підприємств та організацій, які входять у систему галузевого нагляду за безпекою гідротехнічних споруд електростанцій.

У Типовій технічній програмі враховані вимоги РД 34.20.501 “Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей”, изд. 14. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989 і изд. 13. перераб. и доп. - М.: Энергия,1977, що діють на АЕС, та інших розпоряджувальних керівних і інструктивних матеріалів Мінпаливенерго України.


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства палива та
 енергетики України
 від “21 ” квітня 2003 р. №199

 


 

 

ТИПОВА ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА ОБСТЕЖЕННЯ
 ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД І ГІДРОМЕХАНІЧНОГО
 ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Чинний від 2003-05-21

1. Сфера застосування

1.1 Типова технічна програма поширюється на електростанції України (гідравлічні, гідроакумулюючі, атомні і теплові), що будуються та експлуатуються і є обов’язковою для всіх підприємств і організацій, які здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій, а також виконують науково-дослідні, налагоджувальні, ремонтні та інші роботи, в тому числі, роботи з нагляду за безпекою цих споруд.

1.2 Типова технічна програма визначає завдання і функції централізованої комісії з обстеження гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій, що будуються та експлуатуються.

1.3 Згідно з Типовою технічною програмою виконується обстеження гідротехнічних споруд і гідромеханічного обладнання електростанцій та перевірка організації нагляду за гідротехнічними спорудами і гідромеханічним обладнанням електростанцій.

 

2. Нормативні посилання

У даній Типовій технічній програмі використовуються посилання на такі галузеві керівні документи:

РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, изд. 14. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, изд. 13. перераб. и доп. - М.: Энергия, 1977.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com