ДСТУ OHSAS 18002:2015 Системы управления гигиеной и безопасностью труда. Основные принципы выполнения требований OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18002:2008, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19225 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ OHSAS 18002:2015 Системы управления гигиеной и безопасностью труда. Основные принципы выполнения требований OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18002:2008, IDT)
Дата начала действия01.04.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа18002:2015
РазработчикГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)
Принявший органГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)


ISO 14001:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ДСТУ ISO 14001:2015 Системы экологического управления. Требования и руководства по применению (ISO 14001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 16069:2012 Пожарная безопасность. Графические символы. Знаки безопасности. Системы обозначения путей безопасной эвакуации (ISO 16069:2004, IDT)

ДСТУ ISO 16069:2012. Пожарная безопасность. Графические символы. Знаки безопасности. Системы обозначения безопасного эвакуирования (ISO 16069:2004, IDT). Поправка

ДСТУ ISO 17398:2012 Пожарная безопасность. Цвета и знаки безопасности. Классификация, технические требования и устойчивость знаков безопасности (ISO 17398:2004, IDT)

ДСТУ ISO 19011:2012 Руководство по проведению аудитов систем управления (ISO 19011:2011, IDT)

ДСТУ ISO 7000:2004 Графические символы, используемые на оборудовании. Указатель и обзор (ISO 7000:2004, IDT)

ДСТУ ISO 7010:2009 Графические символы. Цвета и знаки безопасности. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах и в местах общественного назначения (ISO 7010:2003, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. Поправка

ДСТУ ISO 9000:2015 Системы управления качеством. Основные положения и словарь терминов (ISO 9000:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования (ISO 9001:2015, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования. Поправка

ДСТУ ОНSAS 18001:2010 Системы управления гигиеной и безопасностью труда. Требования (ОНSAS 18001:2007, IDТ)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГІГІЄНОЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ
Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007

(OHSAS 18002:2008, IDT)
ДСТУ OHSAS 18002:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Дідик; Т. Лісніченко; Ю. Марков; О. Мачульський; В. Хмель (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016–04–01

3 Національний стандарт відповідає OHSAS 18002:2008 Occupational health and safety management systems — Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007 (Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМIСТ

Національний вступ

Передмова до OHSAS 18002:2008

Вступ до OHSAS 18002:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до системи управління ГіБП

4.1 Загальні вимоги

4.1.1 Система управління ГіБП

4.1.2 Початковий аналіз

4.1.3 Сфера системи управління ГіБП

4.2 Політика у сфері ГіБП

4.3 Планування

4.3.1 Ідентифікація небезпек, оцінювання ризиків та визначення засобів управління

4.3.2 Правові та інші вимоги

4.3.3 Цілі та програма(-и)

4.4 Запровадження та функціювання

4.4.1 Ресурси, функційні обов’язки, відповідальність і повноваження

4.4.2 Компетентність, підготовленість та обізнаність

4.4.3 Інформування, участь і консультування

4.4.4 Документація

4.4.5 Управління документацією

4.4.6 Управління операціями

4.4.7 Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них

4.5 Перевіряння

4.5.1 Моніторинг та вимірювання характеристик діяльності

4.5.2 Оцінювання дотримання правових вимог

4.5.3 Розслідування інцидентів, невідповідність, коригувальні та запобіжні дії

4.5.4 Управління записами

4.5.5 Внутрішній аудит

4.6 Аналізування з боку керівництва

Додаток А Відповідність між OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 та ISO 9001:2008

Додаток В Відповідність між OHSAS 18001, OHSAS 18002 та ILO-OSH:2001 «Загальні вимоги системи управління гігієною та безпекою праці»

Додаток С Приклади понять для внесення до переліку ідентифікації небезпек

Додаток D Порівняння деяких прикладів інструментів та методологій оцінювання ризику

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад OHSAS 18002:2008 Occupational health and safety ma-nagement systems — Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007 (Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «OHSAS Standard» замінено на «цей стандарт», а скорочення «ОН&S» замінено на «ГіБП» (гігієна і безпека праці);

— замінено познаку засобів індивідуального захисту (РРЕ) на «ЗІЗ»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено довідковий матеріал щодо висловлення подяки організаціям, які брали участь у розробленні OHSAS 18002:2008;

— до розділу 2 та «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою.

ISO 7000:2004 прийнято в Україні як ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на устаткованні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT).

ISO 7010:2003 прийнято в Україні як ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT).

ISO 9000:2005 замінено на ISO 9000:2015, який прийнято в Україні як ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT).

ISO 9001:2000 замінено на ISO 9001:2015, який прийнято в Україні як ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT).

ISO 14001:2004 замінено на ISO 14001:2015, який прийнято в Україні як ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2015, IDT).

ISO 16069:2004 прийнято в Україні як ДСТУ ISO 16069:2012 Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення безпечного евакуювання (ISO 16069:2004, IDT).

ISO 17398:2004 прийнято в Україні як ДСТУ ISO 17398:2012 Пожежна безпека. Кольори та знаки безпеки. Класифікація, технічні вимоги і стійкість знаків безпеки (ISO 17398:2004, IDT).

OHSAS 18001:2007 прийнято в Україні як ДСТУ OHSAS 18001:2010 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT).

ISO 19011:2002 замінено на ISO 19011:2011, який прийнято в Україні як ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (ISO 19011:2011, IDT).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до OHSAS 18002:2008

Цей стандарт серії OHSAS є супутнім до OHSAS 18001:2007 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги», який було розроблено на вимогу споживачів створити визнаний стандарт для системи управління гігієною та безпекою праці, на відповідність вимогам якого може бути оцінено і сертифіковано їхні системи управління, а також як вказівки з упровадження такого стандарту.

OHSAS 18001 розробляли з урахуванням структури ІSO 9001:2008 (система управління якістю) та ІSO 14001:2004 (система екологічного управління), щоб сприяти інтеграції систем управління якістю, екологічного управління й гігієни та безпеки праці в організаціях, якщо у них виникає така потреба.

OHSAS 18002 розроблено для подання специфічних вимог OHSAS 18001, представлених у відповідних принципах. Порядок нумерації пунктів OHSAS 18002 узгоджено з OHSAS 18001. Текст, виділений рамкою, є точним дублюванням тексту OHSAS 18001.

Цей стандарт OHSAS буде переглянуто або змінено, якщо виникне необхідність. Аналізування буде проведено у разі публікації нових редакцій ІSO 9001 чи ІSO 14001, щоб забезпечити взаємну відповідність.

Цей стандарт OHSAS буде анульовано після публікації його тексту в складі міжнародного стандарту або як міжнародний стандарт.

Цей стандарт OHSAS розроблено відповідно до правил частини 2 Директив ІSO/ІEC.

Це друге видання скасовує й заміняє перше видання (OHSAS 18002:2000), що було переглянуто.

Принципові зміни стосовно попередньої редакції:

1) у зв’язку з переглядом тексту OHSAS 18001:

— зроблено більший акцент на важливості поняття «здоров’я»;

— OHSAS 18001 тепер є стандартом, а не специфікацією або документом, як це було в попередніх редакціях. Це відображає тенденцію прийняття OHSAS 18001 як основи для національних стандартів з системи управління гігієною та безпекою праці;

— схему «плануй — виконуй — перевіряй — дій» подано в повному обсязі лише у вступі,

а не у вигляді розрізнених схем на початку кожного основного розділу; — довідкові видання в розділі 2 обмежено лише міжнародними документами;

— додано нові визначення й переглянуто наявні;

— значно поліпшено узгодженість з ІSO 14001:2004 за структурою стандарту, а також сумісність з ІSO 9001:2008;

— термін «допустимий ризик» замінено терміном «прийнятний ризик» (див. 3.1);

— термін «нещасний випадок» тепер долучено до терміна «інцидент» (див. 3.9);

— визначення терміна «небезпека» більше не охоплює «завдання збитків власності або виробничому середовищу» (див. 3.6).

Тепер вважають, що такий «збиток» не пов’язаний безпосередньо із системою управління гігієною та безпекою праці, що є предметом цього стандарту OHSAS, і він належить до сфери управління майном. І навпаки, якщо ризик такого «збитку» впливає на гігієну та безпеку праці, його потрібно ідентифікувати через оцінювання ризиків організації та ним варто керувати за допомогою відповідних заходів щодо управління ризиками;

— пункти 4.3.3 й 4.3.4 об’єднано для узгодження з ІSO 14001:2004;

— уведено нову вимогу щодо розгляду ієрархії заходів управління в межах планування гігієни та безпеки праці (див. 4.3.1);

— ідентифікація небезпек, оцінювання ризику та визначення засобів управління, а також операційне контролювання тепер розглянуто докладніше (див. 4.3.1 і 4.4.6);

— додано новий розділ «Оцінювання дотримання правових вимог» (див. 4.5.2); — представлено нові вимоги щодо участі й консультування (див. 4.4.3.2); — подано нові вимоги щодо розслідування інциденту (див. 4.5.3.1).

2) щодо змін тексту OHSAS 18002:

— OHSAS 18002:2000 презентовано у форматі, де вперше викладено у відповідній послідовності пропозиції з упровадження OHSAS 18001, а саме:

a) уточнювальний опис пропозицій за розділами;

b) типові входи, необхідні для виконання вимог;

c) опис процесів, які організація має здійснювати для виконання вимог;

d) типові виходи, очікувані від виконання вимог.

Цей формат виявився складним у застосуванні, тому його не було застосовано у цьому виданні (насправді, формат не був послідовно застосований у виданні 2000 року). Натомість, формат цього видання OHSAS 18002, готуючи настанови якого дотримувалися пунктів від а) до d), є логічнішим, але не таким простим, як формат попереднього видання.

— долучено нові пункти згідно з OHSAS 18001 (та ІSO 14001), а саме:

— 4.4.3 «Інформування, участь і консультування» (містить нові пункти стосовно участі та консультування) і 4.5.3.1 «Розслідування інцидентів» для узгодження з OHSAS 18001:2007;

— 4.3.3 «Цілі та програма(-и)» (об’єднано колишні пункти 4.3.3 та 4.3.4) і 4.5.2 «Оцінювання дотримання правових вимог» згідно з ІSO 14001:2004;

— долучено нові пункти для узгодження з ILO-OSH:2001: 4.1.2 «Початковий огляд» і 4.3.1.5 «Управління змінами»;

— долучено додаткові нові пункти та додатки, а саме: 4.4.2.4 «Компетентність», додаток C «Приклади понять для внесення до переліку ідентифікації небезпек» і додаток D «Порівняння деяких прикладів інструментів та методологій оцінювання ризику»;

— наведено розширені вказівки багатьох пунктів, а саме: 4.3.1 «Ідентифікація небезпек, оцінювання ризиків та визначення засобів управління», 4.3.2 «Правові та інші вимоги», 4.3.3 «Цілі та програма(-и)», 4.4.6 «Управління операціями», 4.4.7 «Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них», 4.5.5 «Внутрішній аудит».

Ця публікація не охоплює всіх необхідних умов угоди. Відповідальність за правильне застосування положень стандарту несе користувач.

Відповідність цьому стандарту серії OHSAS не звільняє від дотримання вимог законодавства.

ВСТУП до OHSAS 18002:2008

Різні організації виявляють усе більшу зацікавленість у досягненні та демонструванні належних результатів у сфері гігієни та безпеки праці завдяки управлінню професійними ризиками відповідно до політики й цілей у цій галузі. Це відбувається за умов щораз більшої суворості законів, розвитку економічної політики та інших заходів, спрямованих на гігієну й безпеку праці, а також за умов зростання стурбованості зацікавлених сторін стосовно питання гігієни та безпеки праці.

Багато організацій проводять «аналізування» чи «аудити» гігієни й безпеки праці, щоб оцінити свої характеристики ГіБП. Однак самі по собі такі «аналізування» чи «аудити» не можуть бути достатніми, щоб організація переконалася в тому, що її діяльність не лише відповідає, а й надалі відповідатиме правовим вимогам та її політиці. Щоб бути результативними, такі процеси потрібно виконувати в межах комплексної структурованої системи управління організації.

Стандарти серії OHSAS, що поширюються на управління гігієною та безпекою праці, призначені забезпечити організації елементами дієвої системи управління гігієною та безпекою праці, які може бути інтегровано з іншими вимогами щодо управління, та допомогти організаціям досягти цілей з гігієни й безпеки праці, а також економічних цілей. Ці стандарти, подібно до інших, не призначено створити нетарифні бар’єри у торгівлі або підвищити чи змінити правові зобов’язання організацій.

OHSAS 18001 установлює вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці, щоб дати організаціям змогу сформулювати і зреалізувати політику та встановити і досягти цілей, які враховують правові вимоги й інформацію про суттєві ризики у сфері ГіБП. Його призначено для застосування організаціями всіх типів і розмірів, а також у різноманітних географічних, культурних і суспільних середовищах. Модель системи показано на рисунку 1.

Успіх системи залежить від зобов’язань, узятих на всіх рівнях і всіма підрозділами організації, особливо від зобов’язань, узятих найвищим керівництвом. Така система дає змогу організації формулювати політику у сфері гігієни та безпеки праці, встановлювати цілі та створювати процеси для досягнення задекларованих у політиці зобов’язань, виконувати необхідні дії для покращення її діяльності та демонструвати відповідність системи вимогам OHSAS 18001. Загальною призначеністю OHSAS 18001 є сприяти належній практиці з гігієни та безпеки праці, зважаючи на соціально-економічні потреби. Треба зазначити, що багато вимог можна розглядати одночасно або до них можна звертатися у будь-який час.

Розроблення OHSAS 18001:2007 спрямоване на поліпшення стандарту завдяки:

— підвищенню ступеня відповідності ІSO 14001 та ІSO 9001;

— виявленню можливостей для узгодження з іншими стандартами серії ГіБП, наприклад ІLO-OSH:2001;

— відображенню подій з практики ГіБП;

— уточненню первісного тексту вимог OHSAS 18001:1999 на основі досвіду його використання.

Є важливі розбіжності між OHSAS 18001, що описує вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці організації й може бути використаний для сертифікації/реєстрації та/чи самодекларації системи управління гігієною та безпекою праці організації, і не призначеними для сертифікації настановами OHSAS 18002, розробленими для надання загальної допомоги організації у разі встановлення, впровадження або покращення системи управління гігієною та безпекою праці. Управління гігієною та безпекою праці охоплює весь діапазон питань, зокрема ті, що стосуються стратегії й конкурентоспроможності. Успішне впровадження OHSAS 18001 організація може використати для демонстрації зацікавленим сторонам наявної системи управління ГіБП.

Будь-яке посилання на інші міжнародні стандарти призначено лише для інформації.

PDCA можна стисло описати так:

плануй: установлюй цілі та процеси, необхідні для отримання результатів, що відповідають політиці у сфері ГіБП організації;

виконуй: запроваджуй процеси;

перевіряй: відстежуй і вимірюй процеси, враховуючи політику ГіБП, цілі, завдання, правові та інші вимоги, а також звітуй про результати;

дій: вживай заходів для постійного покращення характеристик системи управління ГіБП.

Багато організацій керуються у своїй діяльності системою процесів та їхніх взаємодій, що можна розглядати як «процесний підхід». ІSO 9001 сприяє застосуванню процесного підходу. Оскільки PDCA можна застосовувати до всіх процесів, обидві методології вважають сумісними.

OHSAS 18001 містить лише ті вимоги, які може бути піддано об’єктивному аудиту; однак стандарт не встановлює абсолютних вимог до результативності гігієни та безпеки праці, крім зобов’язань політики у сфері ГіБП відповідати застосовним правовим та іншим вимогам, які прийняла організація для постійного покращення, запобігання травмам та погіршанню стану здоров’я. Так, із двох організацій, що займаються аналогічною діяльністю, але мають різну результативність у сфері гігієни та безпеки праці, обидві можуть відповідати вимогам цього стандарту.

OHSAS 18001 не містить вимог, характерних для інших систем управління, наприклад вимог щодо управління якістю, екологічного управління, фінансового управління, хоча його елементи може бути узгоджено чи об’єднано з елементами інших систем управління. Організація може доопрацювати свою наявну систему(-и) управління для розроблення системи управління ГіБП відповідно до вимог OHSAS 18001. Однак треба зазначити, що застосування різних елементів системи управління може відрізнятися залежно від їхньої призначеності та залучених зацікавлених сторін.

Рівень деталізації та складність системи управління гігієною та безпекою праці, обсяг документації й необхідні ресурси залежать від низки чинників, зокрема сфери застосування системи, розміру організації, виду її діяльності, продукції та послуг, культури. Це може стосуватися, наприклад, малих та середніх підприємств.

Примітка 1. Оскільки всі вимоги OHSAS 18001:2007 охоплює OHSAS 18002:2008, організації можуть використовувати для сертифікації тільки OHSAS 18002.

Примітка 2. Є деякі невеликі зміни між текстами вступу до OHSAS 18001 та цим вступом для пояснення відмінностей цих двох стандартів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГІГІЄНОЮ
ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ
Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИГИЕНОЙ
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА
Основные принципы выполнения требований OHSAS 18001:2007

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
MANAGEMENT SYSTEMS
Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007

Чинний від 2016–04–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт серії OHSAS установлює загальні рекомендації з використання OHSAS 18001:2007.

Стандарт пояснює основні принципи OHSAS 18001 та описує їхній зміст, типові вхідні дані, процеси й типові вихідні дані з кожної вимоги OHSAS 18001. Цей стандарт — допоміжний для розуміння та впровадження OHSAS 18001.

OHSAS 18002 не визначає додаткових вимог, крім визначених в OHSAS 18001, а також не встановлює додаткових вимог з упровадження OHSAS 18001.

Усі вимоги цього стандарту призначено для долучення до будь-якої системи управління ГіБП. Ступінь застосування залежатиме від таких чинників, як політика організації у сфері ГіБП, характер її діяльності та ризиків і складність її операцій.

Цей стандарт спрямовано на діяльність організацій щодо охорони здоров’я та безпеки праці, він не розглядає інших сфер, таких як програми поліпшення здоров’я працівників, а також контролювання безпечності продукції, нанесення матеріальних збитків чи негативних впливів на довкілля.

Текст OHSAS 18001

Цей стандарт серії OHSAS установлює вимоги до cистеми управління гігієною та безпекою праці (ГіБП), щоб надати допомогу організації в управлінні її ризиками ГіБП та покращити її характеристики ГіБП. Стандарт не встановлює конкретних специфічних критеріїв ГіБП та не надає докладних вимог щодо розроблення системи управління.

Вимоги цього стандарту може застосовувати будь-яка організація, яка має намір:

а) створити систему управління ГіБП для усунення чи зниження ризику для працівників та інших зацікавлених сторін, які можуть наражатися на небезпечні чинники стосовно ГіБП, пов’язані з діяльністю організації;

b) запровадити, підтримувати та постійно поліпшувати систему управління ГіБП;

c) впевнитися у ступені відповідності її встановленій політикою ГіБП;

d) продемонструвати відповідність цьому стандарту:

1) роблячи самовизначення та самодекларацію, або

2) здобуваючи підтвердження своєї відповідності зацікавленими сторонами, наприклад, замовниками, або

3) здобуваючи підтвердження своєї самодекларації зовнішньою стороною, або

4) здобуваючи сертифікацію/реєстрацію своєї системи управління ГіБП зовнішньою організацією.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Інші публікації, які надають інформацію чи настанови, наведено в бібліографії. Бажано, щоб для інформації користувалися останнім виданням. Особливу увагу треба звернути на:

OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems — Requirements

International Labour Organization:2001 Guidelines on оccupational safety and health management systems (ILO-OSH:2001)

ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing.

Примітка. Проект з перегляду ISO 19011 та розширення сфери його застосування для аудиту систем управління, зокрема систем управління гігієною та безпекою праці, схвалила Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) у березні 2008. Рекомендовано звертатися до переглянутої версії.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

OHSAS 18001:2007 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги

Міжнародна організація праці:2001 Настанови для систем управління гігієною та безпекою праці (ILO-OSH:2001)

ІSО 19011:2002 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і/або навколишнім середовищем.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com