ГСТУ 78.11.001-98 Укрепленность объектов, охраняемых при помощи пультов централизованного наблюдения Государственной службы охраны. Общие технические требования

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19922 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГСТУ 78.11.001-98 Укрепленность объектов, охраняемых при помощи пультов централизованного наблюдения Государственной службы охраны. Общие технические требования
Дата начала действия01.01.1999
Дата принятия01.01.1998
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаГСТУ (Отраслевой стандарт Украины)
Шифр документа78.11.001-98
РазработчикГосударственный центр сертификации средств охранного назначения


ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 24698-81 Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88). Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

ДБН А.2.2-3-97 Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства

ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93) Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ДСТУ Б В.2.6-11-97 Двери металлические противоударные входные в квартиру. Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.6-11-97 Двери металлические противоударные входные в квартиру. Общие технические условия. Изменение № 1

ДСТУ Б В.2.6-11-97 Конструкции зданий и сооружений. Двери металлические противоударные входные в квартиры. Общие технические условия. Изменение № 2

ДСТУ Б В.2.6-12-97 Двери повышенной прочности. Методы механических испытаний

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкции зданий и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкции зданий и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия. Изменение № 1

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Головне управління Державної служби охорони

ГСТУ 78.11.001-98

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Укріпленість  об`єктів, що охороняються  за допомогою пультів 

централізованого спостереження Державної служби охорони

Загальні технічні вимоги

Видання офіційне

Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Державним центром сертифікації засобів охоронного призначення та  Управлінням технічної служби ГУДСО при МВС України

ВНЕСЕНО Головним управлінням Державної служби охорони при МВС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Міністерства внутрішніх справ України від №

СТАНДАРТ  УЗГОДЖЕНО :

Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України

Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

Головним  управлінням  Державної  пожежної  охорони  МВС  України

Національним науково-дослідним центром оборонних технологій і воєнної безпеки України

Інститутом  проблем  міцності  НАН України

Управлінням озброєння і техніки Держкомкордону України

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В.І. Шаповал - керівник розробки,  В.М.Усольцев., О.І.Черкашин, В.М. Ткаченко,  В.А. Потій, Є.А.Клименко,  Г. А. Макельський,   О. А. Бовсуновський

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики  від

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Позначення і скорочення

5 Класифікація об’єктів, що охороняються

6 Загальні положення

7 Загальні вимоги до технічної укріпленості конструктивних елементів  будинків та приміщень

7.1 Стіни, перекриття, підлога, перегородки

7.2 Двері

7.3 Вітрини, віконні прорізи

7.4 Люки, приямки, вентиляційні шахти (короби) та інші  конструкції елементів будинків та приміщень

7.5 Замки, елементи кріплення замикаючих пристроїв

7.6 Конструктивні елементи об`єктів, що споруджуються з легких металевих конструкцій  типу “Модуль”

Додаток А. Додаткові вимоги щодо технічної укріпленості об'єктів, що охороняються  за  допомогою  пультів  центрального  спостереження

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Укріпленість  об`єктів, що охороняються за допомогою пультів 

централізованого спостереження Державної служби охорони

Загальні технічні вимоги

Укрепленность объектов, охраняемых при помощи пультов централизованного наблюдения

 Государственной службы охраны

Общие технические требования

Strengthen of objects, guarding by centralize supervision

control panels of the State safeguard service.

General technical requirements.

Чинний від 1999-01-01

1 Галузь використання

1.1 ГСТУ встановлює порядок та спосіб забезпечення  засобами механічного захисту об`єктів різних форм власності з метою протидії злочинним  посяганням (несанкціонованому проникненню) під час їх проектування, будівництва, реконструкції та технічного переозброєння об`єктів, що підлягають передачі  під охорону управлінням, відділам та відділенням  Державної служби охорони при МВС України  ( далі - підрозділи ДСО).

1.2 ГСТУ мають рекомендовані вимоги та є обов`язковими для виконання, якщо:

- це передбачено чинними актами законодавства;

- ці вимоги включено до договорів на об’єкти, що підлягають охороні.

1.3 Вимоги цього ГСТУ діють на території України і стосуються громадян, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що уклали відповідні договори(контракти) на охорону з підрозділами ДСО.

Примітка. Додаткові вимоги щодо технічної укріпленості об’єктів, що охороняються за допомогою пультів центрального спостереження, наведені в додатку А.

1.4 Питання технічної укріпленості засобами механічного захисту банків та підпорядкованих їм об`єктів цим ГСТУ не регламентується. Вимоги до таких об`єктів установлюються окремими нормативними документами, погодженими (введеними) Національним банком України та МВС України.

2 Нормативні посилання

2.1 ГОСТ 5781-82  Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

2.2 ГОСТ 6629-88  Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции.

2.3 ГОСТ 8509-93  Уголки стальные горячекатанные равнополочные. Сортамент.

2.4 ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкции и размеры.

2.5 ГОСТ 24584-81 Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий. Типы, конструкции и размеры.

2.6ГОСТ  24698-81 Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры.

2.7 ГОСТ 25192-82 (СТ СЭВ 6550-88) Бетоны. Классификация и общие технические требования.

2.8 ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

2.9 ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови.

2.10 ДСТУ Б В.2.6-11-97 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови.

2.11 ДСТУ Б В.2.6-12-97 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Методи випробувань.

3 Визначення

У цьому ГСТУ подані такі терміни та визначення.

3.1 Механічне захисне обладнання для зберігання цінностей - система, що за своїм функціональним призначенням має забезпечувати певний (необхідний) рівень захисту цінностей, документів і носіїв інформації   від крадіжки зі зламом та(чи) впливу небезпечних факторів пожежі,  конструктивно складається із пов’язаних силових елементів, що забезпечують  необхідний ступінь надійності системи  в цілому.

3.2 Замок -  пристрій, що  розпізнає введений код та виконує функцію блокування ригельного механізму або дверей.

3.3 Ударостійке захисне засклення - захисне засклення, яке забезпечує захист споживача від відповідного рівня агресії, що відповідає атаці зі застосуванням холодної зброї або предметів, які кидаються вручну (камінь, кийок  тощо), й тимчасово перешкоджає навмисному пробиванню в ньому наскрізного отвору, через який може проникнути людина (зловмисник).

3.4 Інженерно-технічна укріпленість - сукупність заходів, що спрямовані на посилення  конструктивних елементів будівель і приміщень, а також огородження об'єктів з метою запобігання проникненню в зону, що охороняється.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ