ДСТУ ISO 50004:2016 Системы энергетического менеджмента. Руководство по сопровождению и улучшению системы энергетического менеджмента (ISO 50004:2014, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20276 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 50004:2016 Системы энергетического менеджмента. Руководство по сопровождению и улучшению системы энергетического менеджмента (ISO 50004:2014, IDT)
Дата начала действия01.09.2016
Дата принятия29.04.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 29.04.2016 № 125 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными нормативными документами
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа50004:2016
РазработчикТК 48 «Энергосбережение»
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 50004:2016
(ISO 50004:2014, IDT)

Системи енергетичного менеджменту
НАСТАНОВА ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ,
СУПРОВІД ТА ПОЛІПШЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Громадська спілка «Асоціація інженерів енергетиків України», Технічний комітет стан­дартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В.Розен, д-ртехн. наук (науковий керівник); С.Вятчаніна; Є.Іншеков, канд. техн. наук; А.Калита; О.Овдієнко; П.Розен; І.Соколовська, канд. техн. наук; І.Стоянова, канд. техн. наук; А.Чернявський, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 29 квітня 2016 р. № 125 32016-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 50004:2014 Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system (Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 50004:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Вимоги до системи енергетичного менедажменту

4.1 Загальні вимоги

4.2 Відповідальність керівництва

4.3 Енергетична політика

4.4 Енергетичне планування

4.5 Впровадження та функціювання

4.6 Перевірка

4.7 Аналіз з боку керівництва

Додаток А Приклади енергетичної політики

Додаток В Приклади енергетичного аналізу

Додаток С Приклад плану дій

Додаток D Розроблення планів вимірювання

Додаток Е Взаємозв’язок між ключовими концепціями

Додаток НА Перелік національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є ідентичний переклад (для опублікування) ISO 50004:2014 Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system (Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту).

У цьому стандарті надано практичні настанови та наведено приклади для створення, впровадження, підтримання й поліпшення системи енергетичного менеджменту (СЕМ) відповідно до систематичного підходу ISO 50001. Настанови в цьому стандарті можуть бути застосовні до будь-якої організації, незалежно від її розміру, типу, місця розташування чи рівня розвитку.

Цей стандарт не містить вказівок щодо того, як удосконалити комплексну систему управління.

У той час як керівні принципи в цьому стандарті узгоджено з моделлю системи енергоменеджменту ISO 50001, вони не призначені для інтерпретації вимог стандарту ISO 50001.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 50004:2014;

— у розділах «Нормативні посилання» і «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651.

— долучено додаток НА Перелік національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

Додатки А, В, С, D, Е і НА цього стандарту — довідкові.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в На­ціональному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 50004:2014

Цей стандарт забезпечує настанови щодо виконання вимог до системи енергетичного менеджменту на основі ISO 50001 і скеровує організації до застосування системного підходу для досягнення постійного вдосконалення енергоменеджменту та рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

Цей стандарт не є директивним, і кожна організація сама визначає, як краще підійти до виконання вимог ISO 50001.

Цей стандарт містить рекомендації для користувачів з різними рівнями енергетичного менеджменту та досвіду роботи із СЕМ, зокрема:

— з невеликим досвідом або без досвіду в галузі енергоменеджменту чи стандартів системи менеджменту;

— для тих, хто розробляє проекти з підвищення енергоефективності, але з невеликим досвідом або без досвіду в галузі СЕМ;

— для тих, хто має сформовану СЕМ, яка необов’язково ґрунтується на ISO 50001;

— для тих, хто має досвід роботи з ISO 50001 і перебуває в пошуку додаткових ідей чи пропозицій для вдосконалення.

Енергетичний менеджмент буде збалансованим і найбільш ефективним, якщо його інтегровано із загальними бізнес-процесами організації (наприклад, виробництвом, фінансами, якістю, технічним обслуговуванням, людськими ресурсами, закупівлями, здоров’ям та безпекою, а також навколишнім середовищем).

ISO 50001 може бути інтегровано з іншими стандартами системи менеджменту, такими як ISO 9001, ISO 14001 та ОНSAS 18001. Інтеграція може мати позитивний вплив на бізнес-культуру, бізнес-практику, долучення енергоменеджменту в повсякденну практику, експлуатаційну ефективність та експлуатаційні витрати системи менеджменту.

Приклади та підходи, наведені в цьому стандарті, подані для ознайомлення. Це не єдині мож­ливі варіанти, що обов’язково підходять для будь-якої організації. Під час реалізації, підтримання чи вдосконалення системи енергоменеджменту важливо, щоб організації вибирали ті підходи, які відповідають їх власним обставинам.

Цей стандарт містить текст у рамках, де розміщено практичну допомогу для надання користувачу ідей, прикладів і стратегій реалізації системи енергоменеджменту.

Незмінне зобов’язання та залученість вищого керівництва має важливе значення для ефективної реалізації, підтримання та поліпшення системи енергетичного менеджменту, для досягнення переваг у підвищенні рівня досягнутої/досяжної енергоефективності. Вище керівництво демонструє своє зобов’язання за допомогою лідерських дій та активної участі в системі енергоменеджменту, забезпечуючи постійний розподіл ресурсів, зокрема й людей, для здійснення та підтримання системи енергетичного менеджменту протягом тривалого часу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
НАСТАНОВА ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ,
СУПРОВІД ТА ПОЛІПШЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS
GUIDANCE FOR THE IMPLEMENTATION,
MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає практичні настанови та наводить приклади для створення, впровадження, підтримання й поліпшення системи енергетичного менеджменту (СЕМ) відповідно до систематичного підходу ISO 50001. Настанови у цьому стандарті можуть бути застосовні до будь-якої організації, незалежно від її розміру, типу, місця розташування чи рівня розвитку.

Цей стандарт не містить вказівок щодо того, як удосконалити комплексну систему управління.

Незважаючи на те, що керівні принципи в цьому стандарті узгоджено з моделлю системи енергоменеджменту ISO 50001, вони не призначені для інтерпретації вимог ISO 50001.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 50001:2011 Energy management systems — Requirements with guidance for use.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 50001:2011 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання.

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1 Терміни та визначення понять

У цьому стандарті вжито терміни та визначення, наведені в ISO 50001, та подані нижче.

3.1.1 введення в експлуатацію (commissioning)

Процес, за яким установлення обладнання, системи, виробничого об’єкта чи електростанції завершують або перевіряють перед завершенням, щоб переконатися, що воно функціює відповідно до проектної специфікації й передбаченого застосування

3.1.2 енергетичний баланс (energy balance)

Розрахунок обсягів вхідних енергоресурсів та/або енергоресурсів власного виробництва та порівняння їх з обсягами вихідних енергоресурсів, отриманих з обсягів споживання енергії на рівні кінцевого використання енергії.

Примітка 1. Якщо це передбачено, акумулювання енергії можна розглядати в межах енергопостачання або викорис­тання енергії.

[ДЖЕРЕЛО: ISO 50002:2014, 3.6, зі змінами — вилучено вихідні примітки 1 і 2 до статті; долучено нову примітку 1 до статті].

3.2 Познаки та скорочення

EnMS — система енергетичного менеджменту (СЕМ)

ЕпРІ — показник [індикатор] енергоефективності (ПЕЕ)

PDCA — Планування-Дія-Перевірка-Коригування (цикл ПДПК)

SEU — суттєве використання енергії (СВЕ)

HDD — кількість градусо-днів опалювального періоду (ГДО).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 9001 Quality management systems — Requirements

2 ISO 11011 Compressed air — Energy efficiency — Assessment

3 ISO/ASME 14414 Pump system energy assessment

4 ISO 14001 Environmental management systems — Requirements with guidance for use

5 ISO 50002:2014 Energy audits — Requirements with guidance for use

6 ISO 50003 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems

7 ISO 50006 Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance

8 ISO 50015 Energy management systems — Measurement and verification of energy performance of organizations — General principles and guidance

9 OHSAS 18001 Occupational health and safety management

10 IEC 60034-1 Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISО 9001 Система управління якістю. Вимоги

ISO 11011 Стисле повітря. Енергоефективність. Оцінка

ISО/АSМЕ 14414 Оцінка енергії насосних систем

ISО 14001 Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанова щодо застосовування ISО 50002:2014 Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення

ISО 50003 Системи енергоменеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергоменеджменту

ISО 50006 Системи енергоменеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова

ISO 50015 Системи енергоменеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова ОНSAS 18001 Управління безпекою та гігієна

ІЕС 60034-1 Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні і робочі характеристики.

 

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ