ДСТУ ISO 5017:2014 Изделия огнеупорные плотные формованные. Метод определения кажущейся плотности, открытой пористости и общей пористости (ISO 5017:1998, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18875 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 5017:2014 Изделия огнеупорные плотные формованные. Метод определения кажущейся плотности, открытой пористости и общей пористости (ISO 5017:1998, IDT)
Дата начала действия01.03.2016
Дата принятия02.12.2014
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 2409-95 (ИСО 5017-88)
Утверждающий документПриказ от 02.12.2014 № 1435 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативного документа Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа5017:2014
РазработчикТехнический комитет стандартизации "Огнеупоры" (ТК 7)
Принявший органТехнический комитет стандартизации "Огнеупоры" (ТК 7)
Дополнительные данные Дата вступления в силу перенесена согласно приказу от 02.12.2015 № 169


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ВОГНЕТРИВКІ ЩІЛЬНІ ФОРМОВАНІ
Метод визначення уявної щільності, відкритої пористості та загальної пористості

(ІSО 5017:1998, IDТ)
ДСТУ ІSО 5017:2014

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогне­тривів», Технічний комітет стандартизації «Вогнетриви» (ТК 7)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Примаченко, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Мартиненко, канд. техн. наук; О. Дуніков, канд. техн. наук; В. Шаповалов, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1435 з 2015-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5017:1998 Dense shaped refractory products — Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity (Вироби вогнетривкі щільні фор­мовані. Визначення уявної щільності, відкритої пористості та загальної пористості)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2409-95 (ИСО 5017-88))

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Апаратура та матеріали

6 Кількість і форма випробних зразків

7 Випробовування

8 Опрацювання результатів

9 Протокол випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 5017:1998 Dense shaped refractory products — Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity (Вироби вогнетривкі щільні формовані. Визначення уявної щільності, відкритої пористості та загальної пористості).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 7 «Вогнетриви».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту відповідно до вимог національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал ISO 5017:1998 «Передмову»;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— до розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», а до розділів 3 і 7 — «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

— виправлено помилки оригіналу: у 5.2 посилання на рисунок 1 замінено посиланням на ри­сунок 2; у 7.1 вилучено посилання на рисунок 1.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в На­ціональному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ВОГНЕТРИВКІ ЩІЛЬНІ ФОРМОВАНІ
Метод визначення уявної щільності, відкритої пористості та загальної пористості

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ПЛОТНЫЕ ФОРМОВАННЫЕ
Метод определения кажущейся плотности, открытой пористости и общей пористости

DENSE SHAPED REFRACTORY PRODUCTS
Method for determination of bulk density, apparent porosity and true porosity

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення уявної (об’ємної) щільності, відкритої пористості та загальної (дійсної) пористості формованих щільних вогнетривких виробів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьо­му тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні до­кументи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьо­му стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання стандартів, наведених нижче. Чле­ни ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 758:1976 Liquid chemical products for industrial use — Determination of density at 20 degrees C

ISO 5018:1983 Refractory materials — Determination of true density.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІSО 758:1976 Рідкі хімічні продукти для промислового застосування. Визначення густини за температури 20 °С

ІSО 5018:1983 Матеріали вогнетривкі. Визначення дійсної щільності.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com