ДСТУ 33.211:2016 Страховой фонд документации. Культурные ценности. Порядок создания, формирования, ведения и использования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 33.211:2016 Страховой фонд документации. Культурные ценности. Порядок создания, формирования, ведения и использования
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия22.06.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.06.2016 № 185 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов и изменений к национальным стандартам Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа33.211:2016
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Страховой фонд документации» (ТК 40)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 33.211:2016

Страховий фонд документації
КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
Порядок створення, формування,
ведення та використання

Відповідає офіційному тексту 

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

РОЗРОБНИКИ: Т. Беззубець; С. Бобрицький, канд. техн. наук; О. Болбас; Т. Власовська; І. Кривулькін, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2016 р. № 185 3 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Порядок створення галузевого страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

6.1 Етапи, учасники робіт, їхні завдання й обов’язки

6.2 Планування та виконання робіт щодо створення галузевого страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

6.3 Звітність про створення галузевого страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

7 Порядок створення обласного (регіонального) страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

7.1 Етапи, учасники робіт, їхні завдання й обов’язки

7.2 Планування та виконання робіт щодо створення обласного (регіонального) страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

7.3 Організовування та виконання робіт поза програмами створення страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності юридичними чи фізичними особами

7.4 Звітність про створення обласного (регіонального) страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

8 Порядок формування галузевого й обласного (регіонального) страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

8.1 Етапи, учасники робіт, їхні завдання й обов’язки

8.2 Планування та виконання робіт щодо формування галузевого, обласного (регіонального) страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

8.3 Планування та виконання робіт щодо виготовлення документів страхового фонду з документації, яку не дозволено переміщати за межі місця постійного зберігання

8.4 Звітність про формування страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

9 Порядок ведення галузевого, обласного (регіонального) страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

9.1 Довгострокове зберігання документів страхового фонду

9.2 Внесення змін у документи страхового фонду. Переведення документів страхового фонду на архівне зберігання

9.3 Звітність про ведення страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

10 Порядок використання галузевого, обласного (регіонального) страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

Додаток А (довідковий) Форма переліку закладів (установ) культури, що зберігають культурні цінності, документацію на які треба закладати до страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності

Додаток Б (довідковий) Форма переліку культурних цінностей і документації на культурні цінності, яку треба закладати до страхового фонду документації

Додаток В (довідковий) Форма узагальненого переліку культурних цінностей і документації на культурні цінності, яку треба закладати до страхового фонду документації

Додаток Г (довідковий) Форма переліку документів, які не дозволено переміщати за межі закладу (установи) постійного зберігання

Додаток Д (довідковий) Форма плану постачання документації на культурні цінності для виготовлення документів страхового фонду

Додаток Е (обов’язковий) Форма плану-графіка знімання документації на культурні цінності, яку не дозволено переміщати за межі місця її постійного зберігання

Додаток Ж (обов’язковий) Форма графіка виконання робіт щодо ведення страхового фонду документації спеціальною установою страхового фонду документації України

Додаток И (обов'язковий) Форма переліку документів страхового фонду, які підлягають переведенню на архівне зберігання

Додаток К (обов’язковий) Форма акта про відповідність документів страхового фонду чинній документації

Додаток Л (довідковий) Форма переліку документів, кадри з мікрозображеннями яких підлягають анулюванню

Додаток М (довідковий) Бібліографія

ДСТУ 33.211:2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ
КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ
Порядок створення, формування, ведення та використання

INSURANCE DOCUMENTATION FUND
CULTURAL VALUES
The order of creation, formation, conducting and use

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює порядок створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації для збереження інформації про культурні цінності (далі — СФД КЦ), зокрема етапи робіт, перелік учасників робіт, завдання й обов’язки учасників робіт.

Порядок створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації для збереження інформації про документи Національного архівного фонду України визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціювання державної системи страхового фонду документації (далі — ЦОВВ СФД).

1.2 Цей стандарт застосовують суб’єкти державної системи страхового фонду документації (далі — СФД), які беруть участь у створенні, формуванні, веденні та використанні СФД КЦ.

1.3 Цей стандарт поширюється на СФД, який містить документи, зафіксовані на галогенідосрібній плівці (далі — мікрофільм СФД), з інформацією про — музейні предмети, музейні зібрання державної і недержавної частин Музейного фонду України;

— особливо цінні, унікальні й інформаційно значущі документи бібліотечних фондів України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять

ДСТУ 33.113:2014 Страховий фонд документації. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 33.302:2015 Страховий фонд документації. Порядок внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації

ДСТУ 33.401:2015 Страховий фонд документації. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ