ГБН В.2.3-37472062-2:2013 Служебно-технические здания и сооружения станционно-вокзальных комплексов и остановочных пунктов железнодорожного транспорта. Проектирование, строительство

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19024 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГБН В.2.3-37472062-2:2013 Служебно-технические здания и сооружения станционно-вокзальных комплексов и остановочных пунктов железнодорожного транспорта. Проектирование, строительство
Дата начала действия01.05.2014
Дата принятия30.12.2013
СтатусДействующий
На заменуВБН В.2.3-1-2008
Утверждающий документПриказ 30.12.2013 № 1073
Вид документаГБН (Отраслевые Строительные Нормы)
Шифр документаВ.2.3-37472062-2:2013
РазработчикГосударственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Киевгипротранс»
Принявший органГосударственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Киевгипротранс»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГБН В.2.3-37472062-3:2015 Защита конструкций зданий и сооружений железнодорожного транспорта от коррозионного разрушения

ДБН В.2.2-9:2018 Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения

ДБН В.2.3-19:2018 Сооружения транспорта. Железные дороги колеи 1520 мм. Нормы проектирования

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.07.2018 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту

Проектування, будівництво

ГБН В.2.3-37472062-2:2013

Видання офіційне

Київ

 Міністерство інфраструктури України

 2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство “Науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут транспортного
будівництва “Київдіпротранс”

РОЗРОБНИКИ:

О. Прищепчук (відповідальний виконавець),
 Ю. Семешко, Б. Торопов, канд. техн. наук (науковий керівник)

За участю:

Міністерство інфраструктури України
(В. Козак, канд. техн. наук)
Державна адміністрація залізничного транспорту України
(В. Палій, канд. техн. наук)
Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
(М. Нетеса, д-р техн. наук, О. Пшінько, д-р техн. наук,
А. Краснюк, канд. техн. наук, П.  Пшінько, канд. техн. наук,
К. Солдатов, канд. техн. наук)

2 ВНЕСЕНО:

Департамент державної політики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України

3 ПОГОДЖЕНО:

Державна адміністрація залізничного транспорту України
(лист-погодження від 04.10.2013 р. №  ЦБМЕС-2/369)
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки  України (лист-погодження від 18.11.2013 р. № 11455/0/7.2-6/6/13) 
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
(лист-погодження від 18.11.2013 р. № 04.01-14-12078/22) 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(лист-погодження від 16.12.2013 р. № 02-15141/261) 
Міністерство екології та природних ресурсів України
(лист-погодження від 20.12.2013 р. № 18123/17/10-13) 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист-погодження від 16.12.2013 р. № 7/16-19682) 

4 ЗАТВЕРДЖЕНО:

Міністерство інфраструктури України
наказ від 30.12.2013 р. № 1073

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:

2014-05-01

5 НА ЗАМІНУ:

ВБН В.2.3-1-2008 “Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів”

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

5 Вимоги до ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СЛУЖБОВО-ТЕХНІЧНИХ СПОРУД

5.1 Залізничні вокзали

5.2 Вимоги щодо розміщення вокзального комплексу

5.3  Організація руху пасажиропотоків і багажу

5.4  Пасажирські будівлі, павільйони та навіси

5.5 Пасажирські платформи та навіси

5.5.1  Загальні вимоги до  пасажирських платформ

5.5.2  Навіси

5.6  Вокзальні переходи

5.7 Конструктивні рішення вокзалів

5.8 Теплопостачання, опалення, вентиляція й кондиціонування повітря

5.9 Водопостачання, водопровід і каналізація

5.10 Електропостачання й електричні пристрої

5.11 Пристрої зв’язку й сигналізації

5.12. Автоматизація, механізація й комп’ютеризація

5.13 Ефективне використання енергетичних ресурсів

5.14 Особливі вимоги при проектуванні і будівництві будівель і споруд станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів

6  ГАБАРИТИ НАБЛИЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СЛУЖБОВО-ТЕХНІЧНИХ СПОРУД

6.1 Основні положення

6.2  Вимоги до габаритів наближення будівель та службово-технічних споруд швидкісних ліній. 67

6.2.1 Габарит

6.2.2  Верхній обрис габариту

6.2.3 Нижній обрис габариту

7 ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ ТА СЛУЖБОВО-ТЕХНІЧНИХ СПОРУД

7.1 Загальні вимоги до будівництва

7.2 Вимоги до конструкцій та технологічна схема спорудження низьких пасажирських платформ

7.3 Вимоги до конструкцій та технологічна схема спорудження високих та середніх пасажирських платформ

8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

8.1 Вимоги охорони праці при виконанні робіт

8.2 Вимоги пожежної безпеки

9 ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

10 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ

ДОДАТОК А (обов’язковий)

Перелік ВОКЗАЛЬНИХ приміщень

ДОДАТОК Б  (обов’язковий)

Основні розрахункові  показники та розрахункова місткість  вокзалів

ДОДАТОК В (ДОВІДКОВИЙ)

Схеми  пасажирських платформ

ДОДАТОК Г (ДОВІДКОВИЙ)

Типовий макет назви Станції

Типовий макет назви зупинного пункту

ДОДАТОК Д (обов’язковий)

Технологічний процес улаштування водоводів у межах розташування високих пасажирських платформ під час впровадження швидкісного руху поїздів

Додаток Е (ДОВІДКОВИЙ)

Бібліографія115

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів

залізничного транспорту.

Проектування, будівництво

СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СТАНЦИОННО-ВОКЗАЛЬНИХ КОМПЛЕКСОВ И ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО

fficial-technical buildings and buildings of complexes of the station-stations and points of stops

of railway transport. Planning, building

Чинні від 2014-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми встановлюють вимоги до проектування при будівництві нових, реконструкції існуючих службово-технічних будівель і споруд станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту пасажирського призначення всіх видів руху поїздів: при високошвидкісному (понад 201 км/год), швидкісному (від 161 км/год до 200 км/год), прискореному русі (від 141 км/год до 160 км/год)  та до 140 км/год.

1.2 Ці будівельні норми застосовують при розробці галузевих нормативних документів, що стосуються службово-технічних будівель і споруд станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту.

Дія цих будівельних норм поширюється на підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі документи:

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН  А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009  Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій території

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН  В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.1.4-1.01-97 Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.2-25:2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-6:2009 Обстеження та випробування

ДБН В.2.3-18:2007 Трамвайні і тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування

ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.3-20:2008 Мости і труби. Виконання та приймання робіт

ДБН В.2.5-56-2010 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64-2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції . Основні положення

ДБН В.2.6-161:2010 Дерев'яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів

НПАОП 45.2-1.11-97 Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного бетону та залізобетону

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежното та пожежною небезпекою

НАПБ В.01.010-2009/510 Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті 

НАПБ В.06.011-2012/510 Відомчі норми технологічного проектування. Визначення категорій приміщень та будівель підприємств залізничного транспорту за вибухопожежною та пожежною небезпекою та переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об`єктів. Основні положення

ДСТУ Б В.2.3-29:2011 Габарити наближення будівель і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм (ГОСТ 9238-83, MOD)

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-168:2011 Арматурні та закладні вироби зварні, з’єднання  зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ГОСТ 10922-90, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-32:2011 Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Технічні умови (ГОСТ 25781-83, MOD)

ДСТУ 4496:2005 Залізничний транспорт. Безпечність руху поїздів. Терміни та визначення понять

ВБН А.3.1-1-2008 Об’єкти залізничного транспорту. Особливості підтвердження готовності до експлуатації.

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СНиП 2.03.13-88 Полы (Підлоги)

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (Захист будівельних конструкцій і споруд від корозії)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)  

ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности (Шум. Загальні вимоги безпеки).

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих будівельних нормах вжиті терміни, установлені в:

- Законі України «Про залізничний транспорт України»: залізничний транспорт, залізниця;

- ДСТУ 4496: залізнична лінія, залізнична колія;

- ДБН А.2.2-3: реконструкція, технічне переоснащення, будова, споруда;

- ДБН В.2.3-14: міст;

- Правилах технічної експлуатації залізниць України: споруди залізничного транспорту, головні колії, бокова колія, поїзд пасажирський, рухомий склад, станція, станційні колії, верхня будова колії, міжколія, локомотив, габарит наближення будов, обгінний пункт, особливо інтенсивний рух поїздів, пасажирський зупинний пункт, перегін, переїзд, роз’їзд, станція.

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять:

3.1 високошвидкісний рух поїздів

Рух пасажирських поїздів зі швидкостями понад 200 км/год

3.2 вокзал

Комплекс будівель і споруд чи одиночна споруда, що знаходиться в пункті пасажирських перевезень шляхів сполучення (залізничних, водних, повітряних), призначений для обслуговування пасажирів і обробки їх багажу

3.3 вокзал залізничний

Будівля для обслуговування пасажирів на станціях та зупинних пунктах. Вокзали поділяються на такі типи: за умовами обслуговування (роздільні, частково роздільні, загальні); залежно від взаємного розташування у плані пасажирських будівель, платформ і перонних залізничних колій (бічні (берегові), острівні, тупикові, руслові (надколійні або підколійні), комбіновані); залежно від місцевих умов і взаємного розташування по вертикалі привокзальної площі, пасажирської будівлі та платформ (однорівневі, дворівневі знижені, дворівневі підвищені, багаторівневі)

3.4 вокзал роздільного типу

Вокзал, що призначений для обслуговування тільки однієї категорії – далекого сполучення або приміського сполучення

3.5 вокзал частково роздільного типу

Вокзал, що призначений для спільного обслуговування як далекого сполучення так і приміського,  але для кожного сполучення  створюються деякі роздільні (самостійні) елементи вокзального комплексу

3.6 вокзал загального типу

Вокзал, що призначений для спільного обслуговування як далекого так і приміського сполучення, зі всіма елементами вокзалу

3.7 вокзал бічний (береговий)

Вокзал, що  розташовується збоку, із зовнішньої сторони залізничних колій

3.8 вокзал острівний

Вокзал, що розташовується між залізничними коліями

3.9 вокзал тупиковий

Вокзал, що розташовується поперек  залізничних колій і платформ, що їх замикають

3.10 вокзал русловий надколійний

Вокзал, що розташовується безпосередньо над залізничними коліями та платформами

3.11 вокзал русловий підколійний

Вокзал, що розташовується безпосередньо під залізничними коліями та платформами

3.12 вокзал комбінований

Вокзал, що поєднує у собі риси кількох типів вокзалів

3.13 вокзал однорівневий (горизонтальний)

Вокзал, у якому привокзальна площа і будівля вокзалу (підлога першого поверху), платформи і перон розташовується приблизно на одному рівні (з використанням пішохідного тунелю або пішохідного моста)

3.14 вокзал дворівневий знижений

Вокзал, у якому привокзальна площа і будівля вокзалу (підлога першого поверху), розташовуються нижче платформ приблизно на поверх (з використанням пішохідного тунелю)

3.15 вокзал дворівневий підвищений

Вокзал, у якому привокзальна площа і будівля вокзалу (її частина, що звернена на площу) розташовується вище платформ приблизно на висоту одного поверху (з використанням пішохідного моста)

3.16 вокзал багаторівневий

Вокзал, у якому привокзальна площа, будівля вокзалу, платформи і перон розташовуються в кількох рівнях, у тому числі безпосередньо один над  одним (з використанням пішохідних тунелів і мостів у різних сполученнях)

3.17 дебаркадер

Частина пасажирської платформи залізничного вокзалу, що перекрита навісом

3.18 зал очікування

Спеціально  обладнане  приміщення  вокзалу,  призначене  для  тимчасового

перебування пасажирів, які очікують відправлення чи прибуття поїзда.

3.19 конкорс

Службово-технічна споруда станційно-вокзального комплексу, що слугує для переходу від привокзальної площі або пасажирської будівлі на платформи (інколи на інший бік залізничних колій) та у зворотному напрямку  (є вокзальним переходом), а також для короткочасного очікування пасажирами поїздів. Конкорси розміщуються над залізничними коліями та платформами, можуть мати сходи та (або) ескалаторні виходи

3.20 павільйон пасажирський

Службово-технічна будівля, як правило, не опалюється і застосовується у приміському сполученні для короткочасного перебування

3.21 пакгауз

Будівля з рампою та приміщенням для зберігання вантажів

3.22 перон пасажирський

Частина території станційно-вокзального комплексу прилегла до будівлі вокзалу з боку колій (може включати в себе бічну (берегову) платформу), що призначена для посадки та висадки, а також поштово-багажних операцій і технічного обслуговування рухомого складу

3.23 платформа пасажирська

Службово-технічна споруда, яка розташована поруч із залізничними коліями,  призначена для короткочасного накопичення при посадці у вагони або висадці з них. Платформи бувають високі та низькі відносно колії, а за розташуванням у плані класифікуються на бічні (берегові) та острівні.

3.24 платформа бічна (берегова)

Платформа, поруч з якою лише з однієї сторони розташована колія, що призначена для посадки та висадки з вагонів

3.25 платформа острівна

Платформа, яка розташовується між залізничними коліями

3.26 прискорений рух поїздів

Рух пасажирських поїздів зі швидкостями від 140 км/год до 160 км/год

3.27 службово-технічні будівлі залізничного транспорту

Будівлі станційно-вокзального комплексу;  адміністративно-побутові будівлі станцій, роз'їздів, обгінних та зупинних пунктів; локомотивні та вагонні депо; будівлі пунктів технічного огляду вагонів; пости електричної централізації (ЕЦ); будівлі для чергових по переїзду, стрілочні пости, пакгаузи, багажні комори, будівлі зв’язку, СЦБ тощо.

3.28 споруди залізничного транспорту

Високі та низькі пасажирські платформи, перони, павільйони типу МАФ не торгівельного призначення, флігелі, навіси, пішохідні мости та конкорси, пакгаузи, вантажні платформи, рампи, переїзди, водопропускні труби (крім мостів, по яких вони проходять), водовідвідні та водопровідно-каналізаційні споруди, підземні (тунельні) та наземні переходи, шумозахисні та захисні огорожі.

3.29 станційно-вокзальний комплекс

Включає будівлі та службово-технічні споруди залізничного транспорту, а саме, як правило,  пасажирську будівлю, конкорс, переходи, тунелі та пішохідні мости, низькі та високі пасажирські платформи, павільйони, навіси тощо

3.30 швидкісний рух поїздів

Рух пасажирських поїздів зі швидкостями від 160 км/год до 200 км/год

Бібліографія

1 Закон України «Про залізничний транспорт України»

2 Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року № 411, зареєстровані в Міністерстві юстиції України  25 лютого 1997 року за № 50/1854 (ЦРБ/0004) .

3 Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя»

4 ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 року № 893 «Про затвердження Правил санітарної охорони території України»

6 Наказ  Міністерства охорони здоров’я  України від 23 лютого 2000 року  № 31 «Про затвердження положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи», зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 519/4740.

7 Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 грудня 2006 року № 1196, зареєстровані в Міністерстві юстиції України  04 квітня 2007 року за № 310/13577.

8 ГОСТ 9238 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строения (Габарити залізничного рухомого складу і наближення будівель)

9 Правила улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць, затверджені наказом Укрзалізниці від 20 листопада 2007 року № 546-Ц (ЦЕ-0023).

10 Інструкція з категорійності електроприймачів нетягових споживачів залізничного транспорту, затверджені наказом Укрзалізниці від 18 жовтня 2012 року № 374-Ц  (ВНДУЗ 32.8.02.003–2012 ЦЕ/ЦЕ–0036)

11 Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта, утверждены указанием МПС России от 20 ноября 1998 года  (Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту, затверджені наказом МШС Росії від 20 листопада 1998 року)

12 Методичні рекомендації щодо складання карт освітленості, чутності гучномовного зв’язку і стійкого радіозв’язку, затверджені наказом Укрзалізниці від 22 лютого 2008 року № 92-Ц (ЦД-ЦЕ-ЦШ-0074)

13 НПАОП 63.21-1.25-07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві

14 НПАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих залізницях

15 НПАОП 60.1-1.01-04 Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті

16 НПАОП 63.21-1.22-07 Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті

17 ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

18 ЦЭ/58-1997 Указания по проектированию защиты от искрообразования на сооружениях с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями при электрификации железных дорог (Вказівки з проектування захисту від іскроутворення на спорудах з легкозаймистими та горючими рідинами при електрифікації залізниць)

19 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

20 Закон України «Про екологічну експертизу»

21 Земельний кодекс України

22 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 808 «Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»

23 Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»

24 Закон України «Про відходи»

25 ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

26 Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

27 Водний кодекс України

28 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»

29 Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджено наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року № 37, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 року № 403/6691

30 Закон України «Про охорону земель»

31 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

32 СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой настройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків і на території житлової забудови)

33 Закон України «Про рослинний світ»

34 Закон України «Про тваринний світ»

35 Закон України «Про участь України в Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі»

36 Закон України «Про участь України в Конвенції про біологічне різноманіття»

37 Закон України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів»

38 ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

39 СанПиН 42-120-4948-89 Санитарные правила допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки (Санітарні правила допустимих рівнів інфразвуку і низькочастотного шуму на території житлової забудови)

40 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

41 СН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых помещениях (Санітарні норми допустимих вібрацій в житлових приміщеннях)

42 ДСНіП 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

43 СанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

44 ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

45 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

46 6035 А-91 Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели  (Інструкція по санітарно-гігієнічній оцінці полімерних матеріалів, призначених для застосування в будівництві та виробництві меблів)

47 6027 А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве (Санітарні правила і норми по застосуванню полімерних матеріалів в будівництві)

48 НРБУ - 97 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

49 ДСанНіП 145 Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

50 СанПиН 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое (Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво)

51 ДСанПіН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів. МОЗ України

52 Типовий проект  інв. № 501-126 «Низкие пассажирские платформы из сборного железобетона»

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com