Приказ от 27.06.1999 № 735/99 О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании"Киевгорстрой

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20277 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 27.06.1999 № 735/99 О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании"Киевгорстрой
Дата принятия27.06.1999
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа735/99
РазработчикПрезидент Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про проведення експерименту в житловому
         будівництві на базі холдингової
           компанії "Київміськбуд"
 
 
   З метою  відпрацювання  нових  організаційних  форм  та
економічних  механізмів  стимулювання житлового будівництва і
розширення можливостей соціального забезпечення громадян України
та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України п о с т а н о в л я ю:
   1. Провести у період з 1 липня 1999 року до 1 січня 2001 року
в місті Києві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" далі -
"Київміськбуд") економічний експеримент щодо стимулювання розвитку
житлового будівництва із залученням коштів громадян і суб'єктів
підприємницької діяльності на довгострокові житлові ощадні вклади
з  наступним  їх  спрямуванням на довгострокове кредитування
будівництва житла для населення під заставу цього житла та
розширення можливостей соціального забезпечення громадян України
за рахунок доходів за довгостроковими житловими ощадними вкладами.
   2. Встановити, що умови житлових ощадних вкладів визначаються
в  договорах  житлових ощадних вкладів, які укладаються між
громадянами-вкладниками  та  комерційними  банками,  з  якими
"Київміськбудом" укладено відповідні угоди (далі - уповноважені
банки).
   Договори житлових ощадних вкладів можуть бути строковими та
довічними (далі - договори).
   3. Запровадити на весь період дії договорів, укладених у
період проведення експерименту, систему заходів щодо захисту від
знецінення зазначених вкладів, яка б передбачала:
   укладання уповноваженими  банками договорів про залучення
коштів, надання кредитів цільового призначення та нарахування на
них відсотків на житлових ощадних рахунках у національній валюті
України;
   ведення обліку коштів, наданих кредитів та нарахованих на них
відсотків на житлових ощадних рахунках у гривнях і в еквівалентних
розрахункових одиницях умовної площі житла з урахуванням його
середньої ринкової вартості;
   проведення розрахунку  відсотків  за  житловими  ощадними
вкладами з використанням еквівалентної розрахункової  одиниці
умовної  площі житла (з урахуванням його середньої ринкової
вартості);
   спрямування коштів, залучених на житлові ощадні рахунки,
виключно на довгострокове кредитування будівництва житла для
населення під заставу цього житла;
   відкриття та обслуговування житлових ощадних рахунків  і
здійснення операцій за ними лише в уповноважених банках;
   гарантування уповноваженими  банками виконання зобов'язань
перед вкладниками шляхом створення  додаткового  спеціального
резерву страхування довгострокових вкладів;
   гарантування "Київміськбудом"  виконання зобов'язань перед
власниками житлових ощадних рахунків відповідно до укладених
договорів;
   інформування уповноваженими  банками  органів  державної
податкової служби за місцем проживання власників рахунків, а також
за  місцем  знаходження відповідних суб'єктів підприємницької
діяльності про відкриття та закриття житлових ощадних рахунків;
   встановлення Національним банком України додаткових вимог до
уповноважених банків щодо дотримання ними нормативів достатності
капіталу та ліквідності.
   4. Встановити, що на весь період дії договорів, укладених у
період проведення експерименту:
   кошти, внесені громадянами на житлові ощадні рахунки, не
включаються до сукупного оподатковуваного доходу цих громадян у
межах 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за звітний
(податковий) період. Кошти, внесені суб'єктами підприємницької
діяльності на житлові ощадні рахунки громадян, які перебувають з
ними у трудових відносинах, також не включаються до складу
оподатковуваного доходу громадян в межах 600 неоподатковуваних
мінімумів за звітний (податковий) період. На ці  кошти  не
нараховуються  збори  на обов'язкове пенсійне та обов'язкове
соціальне страхування;
   кошти, внесені суб'єктами підприємницької  діяльності  на
житлові ощадні рахунки громадян, які перебувають з ними у трудових
відносинах, включаються до складу валових витрат платника податку
в розмірі, що не перевищує 10 відсотків його валового доходу за
звітний період;
   кошти, що виплачуються громадянам згідно з договорами (далі -
соціальні виплати), не включаються до складу їх оподатковуваних
доходів, за винятком випадків, передбачених статтею 6 цього Указу:
   внески, спрямовані уповноваженими банками до спеціального
резерву довгострокових житлових ощадних вкладів, включаються до
складу валових витрат таких банків.
   5. Встановити, що за договором соціальні виплати здійснюються
за таких умов:
   досягнення вкладником  пенсійного  віку  відповідно  до
законодавства;
   повної втрати вкладником працездатності. Встановлення факту
втрати  працездатності  здійснюється  в  порядку, визначеному
законодавством.
   У разі  смерті  вкладника  його  вклад  успадковується
спадкоємцями відповідно до закону.
   6. Встановити,  що кошти, зняті вкладником із житлового
ощадного рахунка з порушенням умов, зазначених у  договорі,
підлягають оподаткуванню в установленому законом порядку, а надані
пільги анулюються за весь час з моменту укладення договору.
   У разі зняття вкладником коштів з житлового ощадного рахунка
уповноважені банки утримують з цього вкладника суму несплачених
податків з перерахуванням її до бюджету. У випадку коли кошти на
житлові ощадні рахунки громадян внесені суб'єктами підприємницької
діяльності, суми несплачених податків і зборів (обов'язкових
платежів) підлягають стягненню в установленому порядку за цей
період також з таких суб'єктів підприємницької діяльності.
   Про зняття вкладником коштів з житлового ощадного вкладу
уповноважені банки інформують органи державної податкової служби
за місцем проживання вкладника, а також за місцем знаходження
відповідного суб'єкта підприємницької діяльності.
   7. З  метою  сприяння  розвитку  галузі  містобудування,
впровадження в ділову практику загальноприйнятих норм і правил
поведінки суб'єктів будівельного ринку та здійснення контролю за
якістю і  вартістю  житла,  своєчасністю  його  спорудження,
забезпечення цільового використання залучених коштів підтримати
ініціативу "Київміськбуду" щодо створення на добровільних засадах
за участю інших суб'єктів господарської діяльності в галузі
містобудування недержавної неприбуткової самоврядної організації -
Будівельної палати міста Києва як галузевої торгово-промислової
палати.
   Встановити, що до правовідносин, які виникають у зв'язку з
діяльністю  Будівельної  палати  міста  Києва, застосовуються
положення статей 1 і 2, пункту 1, абзаців першого - четвертого,
дев'ятого - одинадцятого пункту 2 статті 3, статті 4, пункту 1
статті 5, статей 6, 8 - 10, абзаців першого - шостого, дев'ятого -
п'ятнадцятого пункту 1, пункту 3 статті 11, статті 12 Закону
України "Про торгово-промислові палати в Україні".
   Державна реєстрація  Будівельної  палати  міста  Києва
здійснюється Міністерством юстиції України.
   8. Кабінету Міністрів України:
   для проведення моніторингу експерименту утворити наглядову
раду;
   проаналізувати за підсумками 1999  року  хід  проведення
економічного експерименту та розглянути питання щодо доцільності
його поширення в інших регіонах;
   внести на розгляд Верховної Ради України проект  Закону
України про внесення змін до законів України щодо питань, які
стосуються проведення експерименту, передбаченого цим Указом.
   9. Державній податковій адміністрації України запровадити в
місячний строк з дня опублікування цього Указу облік наданих пільг
з оподаткування вкладникам та суб'єктам підприємницької діяльності
за кожний звітний (податковий) період з наростаючим підсумком.
   10. "Київміськбуду"  розробити,  а  Державному  комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України затвердити у
місячний строк з дня набрання чинності цим Указом положення про
порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового
будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в
рамках експерименту.
   11. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних
роз'яснень щодо цього Указу.
   12. Цей  Указ набирає чинності в порядку, передбаченому
пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 27 червня 1999 року
     N 735/99

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ