СОУ Д.2.2-21685172-004:2015 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Изоляционные, отделочные и другие работы с использованием материалов ТМ Ceresit и Thomsit

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18472 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ Д.2.2-21685172-004:2015 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Изоляционные, отделочные и другие работы с использованием материалов ТМ Ceresit и Thomsit
Дата начала действия20.05.2015
Дата принятия20.05.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 20.05.2015 № 42
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документаД.2.2-21685172-004:2015
РазработчикООО с ИИ «Хенкель Баутехник (Украина)»
Принявший органООО с ИИ «Хенкель Баутехник (Украина)»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням
матеріалів ТМ
Ceresit та Thomsit

 СОУ Д.2.2-21685172-004:2015

Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними
інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне підприємство «Будівництво-сучасні технології»; Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»

РОЗРОБНИКИ: В. Соха, (науковий керівник), А. Величко, О. Муляр,  В. Лайкін, С. Січний, Л. Терещенко

ПОГОДЖЕНО: Технічний комітет стандартизації ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» (лист від 27.02.2015 р. № 4/1)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» від 20.05.2015  № 42

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічна частина

4 Ресурсні елементні кошторисні норми

Група 1  Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

Група 2 Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією

Група 3 Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою  в два шари

Група 4 Улаштування покриття підлоги з рулонного килимового покриття із застосуванням матеріалів ТМ THOMSIT

Додаток А  Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
ІЗОЛЯЦІЙНІ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ТА ІНШІ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛІВ
 ТМ
CERESIT та THOMSIT

 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ
 ТМ CERESIT и THOMSIT

Resource element budget norms for building works
INSULATING, FINISHING AND OTHER WORK USING MATERIALS
CERESIT and THOMSIT

Чинний з ___________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми  на будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників і машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, кошторисні норми витрат будівельних матеріалів),  необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні ізоляційних, оздоблювальних та інших  робіт з використанням матеріалів ТМ CERESIT та THOMSIT.

1.2 Цей стандарт призначений для використання ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)» та іншими учасниками інвестиційного процесу при виконанні ізоляційних, оздоблювальних та інших  робіт з використанням матеріалів ТМ CERESIT та THOMSIT за умови, що технологія, організація робіт, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у цьому стандарті, та за умови отримання згоди на застосування стандарту від ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні нормативні документи:

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Цей стандарт розроблено відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1.

3.2 Цей стандарт застосовується разом з ДСТУ Б.Д.2.2-48

3.3 Витрати ресурсів на виконання ізоляційних, оздоблювальних та інших  робіт з використанням матеріалів ТМ CERESIT та THOMSIT визначаються за таблицями 1-4 розділу 4 цього стандарту.

3.4 Вказаний в даних нормах розмір «до» включає в себе цей розмір.

3.5 Нормами цього стандарту передбачено повний комплекс основних, допоміжних та супутніх робіт, у тому числі:

- розвантаження матеріалів;

- приготування відповідних розчинових сумішей;

- подавання матеріалів на висоту до 30 м;

- піднесення матеріалів до місця укладання на відстань до 30 м.

3.6 Склад робіт, врахованих нормами цього стандарту відповідає технологічним картам на відповідні види робіт. Опис робіт, передбачених нормами, містить короткий перелік складу основних процесів виконання робіт. В короткому переліку складу робіт дрібні, допоміжні та супровідні операції не вказано, але враховано.

3.7 Нормами даного Стандарту передбачене оздоблення поверхонь, виконаних із допусками, визначеними правилами проведення та приймання будівельних та оздоблювальних робіт та нормативних документів по застосуванню матеріалів, технологічних карт, інструкцій та рекомендацій заводу-виробника.

3.8 Ремонтні роботи, технологія виконання яких аналогічна новому будівництву можуть нормуватися відповідно до цих РЕКН із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на будівельних роботах і до часу експлуатації будівельних машин і механізмів коефіцієнта 1,15.

3.9 Якщо проектом організації будівництва передбачено виконання будівельних робіт в ускладнених умовах, потреби в ресурсах визначають відповідно до  ДСТУ-Н Б Д.2.2-48.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей.

2. СНиП 3.03.01-87  Несущие и ограждающие конструкции.

3. ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD).

4. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи.

5. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи”, Київ: УкрНДЦ “Екобуд”, 2005 р.

6. Нормирование труда рабочих в строительстве / Е.Ф. Балова, Р.С.Бекерман, Н.Н.Евтушенко.- М.: Стройиздат, 1985.- 440 с. (Нормування праці робітників в будівництві).

7. Сборники Единых норм и расценок на строительные работы, утв. Постановлением  Госстроя СССР, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 05.12.86 г.  № 43/512/29-50 (Збірники Єдиних норм і розцінок на будівельні роботи).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com