ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ISO 671:1982, ISO 4935:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ISO 671:1982, ISO 4935:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), IDT)
Дата начала действия01.01.2005
Дата принятия05.07.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский/Русский
На заменуГОСТ 12345 -88
Утверждающий документПриказ от 05.07.2004 № 131
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12345:2004
РазработчикГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» (ГП «УкрНИУЦ»)


ДСТУ 3684-98 Прокат из качественной конструкционной нелегированной и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия. С Поправками (ИУС № 4-2002), (ИУС № 7-2003), (ИУС № 8-2006), (ИУС № 2-2007), (ИУС № 3-2012) и Изменением № 1 (ИУС № 7-2006)

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия. С Поправкой

ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия

ДСТУ 4581-4:2006 Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 4. Аустенитные нержавеющие стали (ISO 9329-4:1997, MOD)

ДСТУ 7522:2014 Башмак тормозной неповоротный для грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия

ДСТУ 7523:2014 Башмак тормозной колодки поворотный для вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия

ДСТУ 7570:2014 Тележки грузовых вагонов. Детали литые. Общие технические условия

ДСТУ 8391:2015 Профили фасонные стальные горячекатаные для вагоностроения. Общие технические условия

ДСТУ 8429:2015 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия

ДСТУ 8539:2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

ДСТУ 8541:2015 Прокат стальной повышенной прочности. Технические условия

ДСТУ 8804:2018 Прокат толстолистовой из нелегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ДСТУ 8808:2018 Профили стальные гнутые. Технические условия

ДСТУ 8968:2019 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Технические условия

ДСТУ 9130:2021 Прокат горячекатаный из арматурной стали для железобетонных конструкций. Технические условия

СОУ НАЕК 084:2015 Техническое обслуживание и ремонт. Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля

ТУ 14-3-460:2009/ТУ У 27.2-05757883-207:2009 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов. Технические условия

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ ЛЕГОВАНІ ТА ВИСОКОЛЕГОВАНІ
Методи визначання сірки

(ГОСТ 12345-2001(ИСО 671-82, ИСО 4935-89), IDT)
ДСТУ
ГОСТ 12345:2004

(ISO 671:1982, ISO 4935:1989)

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л.Ряба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. №131 з 2005-01-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Стали леги­рованные и высоколегированные. Методы определения серы (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стан­дартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12345 -88)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Стали легиро­ванные и высоколегированные. Методы определения серы (Сталі леговані та високолеговані. Ме­тоди визначання сірки), ступінь відповідності ИСО 671-82, ИСО 4935-89—NEQ (неекві­валентний).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому між­державному стандарту в Російській Федерації (п.3 «Пре­ди­сло­вия»), та інформацію щодо заборони відтворювати, тиражувати і розповсюджувати як офіційне видання на території Російської Федера­ції без дозволу Госстандарта Росії;

- на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стан­дарту в Російській Фе­де­ра­ції та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

- перша сторінка стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»:

- в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 546:2004 «Катоди мідні. Технічні умови», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 546-2001;

- в Україні чинний ДСТУ ГОСТ 859:2003 «Мідь. Марки», який є ідентичний за змістом, структурою та викладенням з ГОСТ 859-2001;

- третя сторінка стандарту, розділ 4, п. 4.3, абзац 12 — в Україні чинні ДСТУ ГОСТ 546:2004, ДСТУ ГОСТ 859:2003;

- сьома сторінка стандарту, розділ 5, п. 5.3, абзац 14 — в Україні чинні ДСТУ ГОСТ 546:2004, ДСТУ ГОСТ 859:2003;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛИ ЛЕГИРОВАННЫЕ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ
Методы определения серы

ГОСТ 12345-2001

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией, Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 145 «Методы контроля металлопродукции»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азербайджанское Государственное Агентство по стандартизации, метрологии и патентам

Республика Армения

Министерство торговли и экономического развития Республики Армения

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменистан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Узстандарт

Украина

Госпотребстандарт Украины

3 Приложение А настоящего стандарта соответствует международному стандарту ИСО 671-82 «Сталь и чугун. Определение массовой доли серы титриметрическим методом после сжигания навески пробы» в части области распространения и отбора проб.

Приложение Б настоящего стандарта соответствует международному стандарту ИСО 4935-89 «Сталь и чугун. Определение массовой доли серы методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии после сжигания навески пробы в индукционной печи» в области распространения и отбора проб.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12345-88

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие требования

4 Титриметрический йодид-йодатный метод определения серы

5 Тетраборатный метод определения серы

6 Кулонометрический метод определения серы

7 Инфракрасно-абсорбционный метод определения серы

Приложение А Сталь и чугун. Определение массовой доли серы титриметрическим методом после сжигания навески пробы (ИСО 671—82)

Приложение Б Сталь и чугун. Определение массовой доли серы методом ин­фра­крас­ной аб­сорбционной спектроскопии после сжигания навески пробы в ин­дук­ционной печи (ИСО 4935-89)

Приложение В Технические особенности индукционных печей и инфракрасных ана­ли­за­торов, изготовляемых для определения серы

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛИ ЛЕГИРОВАННЫЕ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ
Методы определения серы

Alloyed and high-alloyed steels.
Methods of sulphur determination

Дата введения в Украине 2005 - 01 - 01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает титриметрические методы определения серы: йодид-йодатный и тетраборатный (при массовой доле серы от 0,002 % до 0,50 %) и методы определения серы, основанные на применении автоматических анализаторов: кулонометрический и ин­фра­крас­но-аб­­сор­б­ци­он­ный (при массовой доле серы от 0,001 % до 0,50 %) в легированных и высоколегированных сталях.

Допускается определение серы титриметрическим методом по международному стандарту ИСО 671—82, приведенным в приложении А, и ме­то­дом инфракрасной спектроскопии по международному стандарту ИСО 4935—89, приведенным в приложении Б.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 177—88 Водорода перекись. Технические условия

ГОСТ 546—88 (ИСО 431—81) Катоды медные. Технические условия

ГОСТ 859-2001 Медь. Марки

ГОСТ 2603—79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4145—74 Калий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4199—76 Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия

ГОСТ 4202—75 Калий йодноватокислый. Технические условия

ГОСТ 4232—74 Калий йодистый. Технические условия

ГОСТ 4234—77 Калий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5583—78 (ИСО 2046—73) Кислород газообразный технический и медицинский. Техни­ческие условия

ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 10163—76 Крахмал растворимый. Технические условия

ГОСТ 13610—79 Железо карбонильное радиотехническое. Технические условия

ГОСТ 14261—77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 16539—79 Меди (II) оксид. Технические условия

ГОСТ 20490—75 Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 24363—80 Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные парамет­ры и размеры

ГОСТ 28473—90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требова­ния к методам анализа

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 28473.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ