ГКД 34.20.173-96 Методические указания по расчету проводов методом предельных состояний

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГКД 34.20.173-96 Методические указания по расчету проводов методом предельных состояний
Дата начала действия01.07.1998
Дата принятия02.09.1996
СтатусДействующий
Вид документаГКД (Отраслевой руководящий документ)
Шифр документа34.20.173-96
РазработчикНИЦ «Электросеть» НИИ Энергетики УНПО «Энергопрогресс»


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2014)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2022)

Міністерство енергетики України

ГКД 34.20.173-96

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З РОЗРАХУНКУ ПРОВОДІВ
МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ

НДІЕнергетики
Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО НІЦ "Електромережа" НДІЕнергетики УНВО "Енергопрогрес"

2 ВИКОНАВЦІ В.Б.Нарожний, О.П.Каспержинський

3 УЗГОДЖЕНО Управлінням електрифікації та електричних мереж Міністерства енергетики та електрифікації України, I.I. Ільєнко

4 ЗАТВЕРДЖЕНО 1996-09-02 Управлінням науково-технічного прогресу та екології Міністерства енергетики та електрифікації України, Є.В.Савченко

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2001 рік

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення та позначення

4 Загальні положення

5 Кліматичні умови і навантаження

6 Розрахунковий опір проводів

7 Фізико-механічні характеристики проводів

8 Одиничні і приведені навантаження проводів

9 Вибір ділянки діаграми розтягу і параметрів проводів для різних режимів та умов

10 Порядок розрахунку напруг і стріл провисання проводу в граничнодопустимому і нормальному режимах

11 Порядок розрахунку напруг у проводі за відомим значенням стріли провисання у нормальному режимі (зворотна задача)

12 Розрахунок проводів у аварійному режимі роботи ПЛ

13 Розрахунок проводів у монтажному режимі

14 Розрахунок грозозахисних тросів

Додаток А Виведення рівнянь

Додаток Б Приклади механічного розрахунку проводів методом граничних станів

Вступ

Розробка "Методичних вказівок з розрахунку проводів повітряних ліній (ГІЛ) методом граничних станів" викликана необхідністю підвищення надійності і економічності ПЛ Міненерго України методом їх розрахунку на реально можливі навантаження за період експлуатації і обліку дійсних механічних характеристик проводів.

Методичні вказівки розроблено з урахуванням теоретичних основ методу розрахунку будівельних конструкцій заі граничними станами - “Расчет строительных конструкций по предельным состояниям" (М.: ГИСЛ, 1961), вимог стандарту ГОСТ 27751-88 (СТВ СЭВ 384-87) “Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету" і публікації Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) "Рекомендации для воздушных линий".

До розробки методичних вказівок було здійснено науково-дослідні і проектні роботи Всесоюзним науково-дослідним інститутом енергетики (ВНДІЕ), Енергомережпроектом, Сільенергопроектом і НДІЕнергетики України, результати яких було опубліковано в наукових звітах та в науково-технічних журналах. Зокрема, модулі лініаризованих характеристик розтягу проводів отримано методом математичного Моделювання за вихідними даними, отриманими за результатами випробувань на стенді ВНДІЕ, і можуть бути уточнені після проведення експериментальних досліджень.

Основною особливістю методу граничних станів є облік непружних деформацій, що призводить не тільки до ускладнення розрахунку, але й 'до більш точного обліку фізичних умов роботи проводу у прогоні.

Ці методичні вказівки є доповненням до існуючого методу розрахунку проводів І дають можливість повністю реалізувати несну спроможність проводу.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З РОЗРАХУНКУ ПРОВОДІВ
 МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ПРОВОДОВ
МЕТОДОМ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Чинний від 1998-07-01

1 Галузь використання

1.1 Ці методичні вказівки призначені для механічного розрахунку неізольованих проводів та грозозахисних тросів (далі - проводів) повітряних ліній електропередачі напругою 6 - 750 кВ за методом граничних станів, що знаходяться на балансі підприємств Міненерго України.

1.2 Методичні вказівки не поширюється на особливі випадки розрахунку проводів (відкриті розподільні устаткування, великі переходи, ділянки ПЛ із занадто складним профілем траси та ін.).

2. Нормативні посилання

У цих методичних вказівках е посилання на такі нормативні документи:

- Стандарт МЕК-50(466) - Воздушные линии передачи;

- ГОСТ 839-80*Е Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические требования;

- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;

- ГКД 341.004.002-94 Норми технологічного проектування повітряних ліній електропередачі 0.38-750 кВ. Проводи ліній електропередачі 35 - 750 кВ;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Знергоатомиздат.1986. - 3 наступними змінами.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ