ДСТУ 7759:2015 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20161 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7759:2015 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана
Дата начала действия01.01.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 22536.11-87
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7759:2015
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Стандартизация методов определения химического состава материалов металлургического производства» (ТК 3)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА І ЧАВУН НЕЛЕГОВАНИЙ
Методи визначення титану

ДСТУ 7759:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного ви­роб­ниц­т­ва» (ТК 3), Державне підприємство «Український науково-тех­нічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»

РОЗРОБНИКИ: Н.Гриценко, канд. хім. наук; Г.Душенко; В.Мантула; О.Сніжко; С.Спіріна, канд. хім. наук (науковий керівник); Д.Сталінський, д-р техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22536.11-87)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні вимоги

4 Фотометричний метод визначення масової частки титану від 0,01% до 0,10 %

5 Екстракційно-фотометричний метод визначення масової частки титану від 0,005 % до 0,10 %

6 Норми точності

7 Вимоги до кваліфікації оператора

8 Вимоги щодо безпеки

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА І ЧАВУН НЕЛЕГОВАНИЙ
Методи визначення титану

СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ И ЧУГУН НЕЛЕГИРОВАННЫЙ
Методы определения титана

CARBON STEEL AND UNALLOYED CAST IRON
Methods for determination of titanium

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначення масової частки титану у сталі вуглецевій та чавуні нелегованому: фотометричний (від 0,01 % до 0,10 %) і екстракційно-фотометричний (від 0,005 % до 0,10 %).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номен­клатура видів захисту

ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывоопасность. Общие требования (ССБП. Вибухонебезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 860-75 Олово. Технические условия (Олово. Технічні умови)

ГОСТ 2567-89 Кислота фтористоводородная техническая. Технические условия (Кислота фтори­стоводнева технічна. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия (Реактиви. Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия (Реактиви. Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 7172-76 Реактивы. Калий пиросернокислый. Технические условия (Реактиви. Калій піросірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 11125-84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия (Кислота азотна особли­вої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 13610-79 Железо карбонильное радиотехническое. Технические условия (Залізо карбонільне радіотехнічне. Технічні умови)

ГОСТ 14261-77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия (Кислота соляна особливої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия (Кислота сірчана особли­вої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 19807-91 Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки (Титан і сплави титанові, що деформуються. Марки)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови).

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1 Загальні вимоги до методів аналізу наведено в ДСТУ 7749.

3.2 Норми точності та нормативи контролю точності визначення масової частки титану наведено в розділі 6.

4 ФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ ТИТАНУ ВІД 0,01 % ДО 0,10 %

4.1 Суть методу

Метод ґрунтується на утворенні забарвленої в жовтий колір комплексної сполуки титану з діантипірилметаном у кислому середовищі і вимірюванні світлопоглинання отриманого комплексу за до­вжини хвилі 395 нм.

Вплив заліза (III) і ванадію (V) усувають додаванням аскорбінової кислоти.

4.2 Апаратура, реактиви та розчини

Фотоелектроколориметр або спектрофотометр — згідно з чинним нормативним документом.

Кислота сірчана — згідно з ГОСТ 4204 або ГОСТ 14262, розведена 1:4, 1:2 і 1:20.

Кислота фтористоводнева — згідно з ГОСТ 2567.

Кислота азотна — згідно з ГОСТ 4461 або ГОСТ 11125.

Кислота соляна — згідно з ГОСТ 3118 або ГОСТ 14261, розведена 1:1, 1:6 і 1:9.

Кислота аскорбінова — згідно з чинним нормативним документом, свіжоприготовлений розчин масовою концентрацією 100 г/дм3.

Залізо карбонільне — згідно з ГОСТ 13610.

Діантипірилметан — згідно з чинним нормативним документом, свіжоприготовлений розчин ма­совою концентрацією 50 г/дм3: 50 г діа­н­ти­пі­рил­ме­та­ну розчиняють у 300 см3 соляної кислоти, розведеної 1:6, фільтрують через фільтр «біла стрічка» у мірну колбу місткістю 1 дм3, доливають до позначки тією са­мою кислотою та перемішують.

Індикатор універсальний паперовий.

Калій піросірчанокислий — згідно з ГОСТ 7172.

Аміак водний — згідно з ГОСТ 3760, розведений 1:100.

Титан металевий — згідно з ГОСТ 19807.

Титану діоксид — згідно з чинним нормативним документом.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ