СОУ-Н MEB 40.1-37471933-49:2011 Проектирование кабельных линий напряжением до 330 кВ. Руководство

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19449 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н MEB 40.1-37471933-49:2011 Проектирование кабельных линий напряжением до 330 кВ. Руководство
Дата начала действия05.09.2011
Дата принятия06.06.2011
Дата отмены действия 26.02.2017
СтатусНедействующий
Новый документСОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 (в редакции приказа от 26.01.2017 № 82)
Утверждающий документПриказ от 06.06.2011 № 198
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1-37471933-49:2011
РазработчикНаучно-технический центр электроэнергетики «НЭК «Укрэнерго»
Принявший органНаучно-технический центр электроэнергетики «НЭК «Укрэнерго»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2020)

ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила (в редакции приказа от 21.06.2019 № 271)

ПУЭ Правила устройства электроустановок (первое пересмотренное, переработанное, дополненное и адаптированное к условиям Украины издание)

СОУ НЕК 20.261:2019 Стандарт предприятия. Техническая политика НЭК Укрэнерго в сфере развития и эксплуатации магистральных и межгосударственных электрических сетей

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 Проектирование кабельных линий напряжением до 330 кВ. Руководство (в редакции приказа от 26.01.2017 № 82)

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ
ПРОЕКТУВАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ ДО 330 кВ

Настанова

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011

ПЕРЕДМОВА

1. ЗАМОВЛЕНО: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля України)

2. РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (НТЦЕ ДП «НЕК «Укренерго») за участі:
Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»,
Державного підприємства «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут « Укрсільенергопроект».
Державного науково-дослідного проектно- вишукувального технологічного інституту «Енергоперспектива»,
Національного університету біоресурсів та природокористування України, ТОВ «ТФ Кабель», ЗАТ «Завод «Південькабель», ДонОРГРЕС, ЛьвівОРГРЕС, Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України», АК «Харківобленерго», ВАТ «Дніпрообленерго»

3. РОЗРОБНИКИ: С. Біткін, Я. Бовкун, О. Болдирєв, Г. Бондарчук, Р. Буйний, В. Голембівський, В. Денисюк, Ю. Думанський, В. Думанський, В.Золотарьов, О. Євдоченко, В. Карпушенко, A. Квицинський, М. Керніцький, С. Лукяненко, B. Лях, В. Маурер, А. Міщенко, В. Молчанов, В.  Петров, В. Сантоцький, В. Сприса, І. Судакова, О. Шеліманова, Я. Штефунек

4. ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забез­печення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міненерговугілля України, Л. Власенко

5. УЗГОДЖЕНО: Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, С. Чех
Департамент електроенергетики Міненерго­вугілля, С. Меженний
Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту Міненерговугілля, О. Оніщенко
Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля, М. Константінов

6. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за № 196 від 6 червня 2011 р.

7. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8. СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ: 2016 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Схеми побудови кабельних мереж

7 Вибір траси кабельної лінії та способу прокладання кабелю

8 Вибір марок кабелів, перерізів струмопровідних жил та екранів

8.1 Вибір марки кабелю

8.2 Вибір номінальної напруги кабелю з ізоляцією із «зшитого» поліетилену

8.3 Вибір перерізу струмопровідної жили кабелю

8.4 Вибір кабелю з ізоляцією із «зшитого» поліетилену на напругу до 35 кВ включно

8.5 Вибір кабелю з ізоляцією із «зшитого» поліетилену на напругу понад 35 кВ

8.6 Перевантажувальна здатність кабелів

8.7 Допустимі струми короткого замикання жили кабелю та екрана

9 Підвищення пропускної здатності кабельних ліній

10 Улаштування заземлення оболонок (екранів) кабелів

10.1 Заземлення екранів з обох кінців кабельної лінії

10.2 Заземлення екранів з одного кінця кабельної лінії

10.3 Заземлення екранів з обох кінців кабельної лінії із транспозицією екранів

10.4 Заземлення екранів з одного кінця кабельної лінії із порушенням їх неперервності

10.5 Комбінація способів заземлення екранів

11 Захист кабелю від перенапруг і коротких замикань

12 Вибір будівельних довжин кабелів

13 Вибір і улаштування кабельних муфт

14 Улаштування будівельної частини кабельних споруд

15 Улаштування систем захисту кабельних ліній від корозії

16 Захист навколишнього середовища

17 Протипожежна безпека кабельних ліній

18 Екологічна безпека кабельних ліній

19 Охорона праці

Додаток А Плани кабельних трас

Додаток Б Допустимий тривалий струм кабелів

Додаток В Часткова заміна ґрунту в траншеї

Додаток Г Механічні зусилля під час протягування кабелю

Додаток Д Захист кабельних ліній від корозії

Додаток Е Електромагнітне поле кабельних ліній змінного струму промислової частота

Додаток Ж Приклади розрахунку кабельних ліній

Додаток И Бібліографія

ВСТУП

З удосконаленням технології виготовлення кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену, яке дало змогу відмовитися від маслонаповнених кабелів і кабелів з імпрегованою ізоляцією, суттєво розширилася сфера застосування кабельних ліній.

Проект кабельної лінії повинен забезпечувати:

- надійну і довгострокову експлуатацію кабельних ліній;

- можливість зростання обсягів передавання кількості електрич­ної енергії з мінімальними витратами на нове будівництво або рекон­струкцію цих кабельних ліній у майбутньому;

- високу якість наданих послуг з передавання електричної енергії, відповідність якості електроенергії, що передається, вимо­гам ГОСТ 13109;

- сприятливі умови для експлуатації кабельних ліній:

- екологічну, пожежну і санітарну безпеку кабельних ліній.

У процесі розроблення проектної документації для будівництва кабельних ліній потрібно виконувати відповідні екологічні, електротехнічні та конструкторсько-механічні розрахунки, а також техніко- економічні обґрунтування.

До екологічних розрахунків належать розрахунки напруженості електричного поля та індукції магнітного поля, створених кабельними лініями.

Електротехнічні розрахунки передбачають:

- визначення існуючих і перспективних електричних наванта­жень і схеми електропостачання;

- вибір перерізу жил кабелю для забезпечення необхідної про­пускної здатності мережі та вимог до якості електричної енергії;

- розрахунок втрати напруги в мережі;

- визначення тривалих електричних навантажень за умови на­грівання кабелю в нормальному і аварійному режимах;

- вибір засобів релейного захисту та лінійної автоматики, пе­ревірення релейного захисту за умовами спрацювання в разі корот­ких замикань;

- вибір засобів захисту від перенапруг та розрахунки параметрів заземлювальних пристроїв;

- вибір засобів захисту кабельних ліній від корозії.

Конструкторсько-механічі розрахунки передбачають:

- вибір способів прокладання кабелю, систем кабелепроводів

і способів прокладання їх у землі, вибір кабельних споруд;

- визначення будівельних довжин кабелів з урахуванням мак­симально допустимих тяжінь під час монтажу кабельних ліній і умов протягування кабелю у кабельній каналізації;

- визначення нормованих відстаней на перетинах і зближеннях кабельних ліній з інженерними комунікаціями, спорудами та природ­ними перешкодами.

Рекомендації, що наведені в цій Настанові, дають змогу вико­нати проект кабельної лінії напругою до 330 кВ включно.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 6 червня 2011 р. № 198

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУПЛЛЯ УКРАЇНИ
ПРОЕКТУВАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ ДО 330 кВ

Настанова

Чинний від 2011-09-05

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ» (далі - Настанова) слід використовувати під час проектування нових, реконструкції і технічного переоснащення існуючих силових кабельних ліній електропередавання, напругою до 330 кВ включно, у тому числі з використанням кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену.

1.2 Рекомендації цієї Настанови поширюються на кабельні лінії електричних мереж загального призначення і не поширюються на кабельні лінії, спорудження яких визначають спеціальні правила і норми (кабельні лінії зв’язку, сигналізації тощо).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-12-ВР

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р. № 2457-12-ВР

Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995р. №46/95-ВР

Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 p. № 3747- 12-BP

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-14 Лісовий Кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-12 Водний Кодекс України від 06.06.1995 p. № 214/95-ВР Правила охорони електричних мереж: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 р. № 209

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 р. № 486

Порядок надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. №489

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. № 554

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні НПАОП 63.21-1.01-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства

НПАОП 0.00-8.24-2005 Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 40.1 .-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

ДСТУ ІЕС 60687:2004 Лічильники активної електроенергії змінного струму статичні (класів точності 0,25 та 0.5S)

ДСТУ EN 50086-1:2004 Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 1. Загальні технічні вимоги

ДСТУ EN 50086-2-4:2004 Системи кабелепроводів та електрич­них установок. Частина 2-4. Окремі вимоги до підземних систем ка­белепроводів

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 (ГОСТ 21.101-97) Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ 2272-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна без­пека. Терміни та визначення

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4499-1:2005 Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4549-1:2006 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ 4754:2007 Системи кабельних лотків і драбин. Загальні вимоги та методи випробування

ГОСТ 9.602-89 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (Споруди підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії)

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація)

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості та вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ Шум. Общие требования безопасности. (Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. (Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Защитное заземление и зануление (Захисне заземлення та занулення)

ГОСТ 12.1.038-82* ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику та струмів)

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. (Пожежовибухобезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000 В (Електробезпека. Відстані безпеки в захисній зоні лінії електропередавання напругою понад 1000 В)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности (Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, пре­образователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (Системи електропостачання, мережі, джерела, перетворювачі та приймачі електричної енергії. Номінальна напруга понад 1000 В)

ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия (Барабани деревяні для електричних кабелів і проводів. Технічні умови)

ГОСТ 7006-72 Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний (Покриття захисні кабелів. Конструкція і типи, технічні вимоги та методи випробувань) ГОСТ 12179-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на распространение горения (Кабелі, проводи і шнури. Методи перевіряння на нерозповсюдження горіння)

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)

РД 34.20.132-85 Руководящие указания по катодной защите подземных энергетических сооружений от коррозии (Керівні вказівки з катодного захисту підземних енергетичних споруд від корозії) НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, підприємствах та в організаціях електроенергетичної галузі України

ГКД 34.03.305-2004 (НАПБ 05.028-2004) Інструкція з проекту­вання протипожежного захисту енергетичних підприємств Мінпаливенерго України

ГКД 34.20.172-95 Типова інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах 6-35 кВ

ГКД 34.21.260-2003 Інструкція з застосування та прокладання сигнальної стрічки в траншеях із силовими кабелями напругою до 35 кВ та контрольними кабелями

ГКД 340.000.001-95 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Загальні методичні положення

ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі

ГКД 341.004.003-94 Норми технологічного проектування енергетичних систем та електричних мереж 35 кВ та вище

ГДК 343.000.003.004-2002 (НАПБ 05.032-2002) Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів

СОУ 41.0-21677681-34:2010 (НАПБ 05.031-2010) Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежогасіння кабельних споруд

СОУ 45.2-31032472-10:2009 Відомчі будівельні норми. Кабельні лінії напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування

СОУ 40.1-31032472-11:2009 Вимоги до проектування кабельних ліній напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Настанова

СОУ 40.1-31032472-12:2009 Монтаж кабельних ліній напругою до 10000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Інструкція

СОУ-Н ЕЕ 20.178:2008 Схеми принципові електричних розпо­дільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008 Розрахунок електричного і магнітного полів лінії електропередавання. Методика

СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ

СОУ-Н МПЕ 40.1.03.308:2004 (НАПБ В.05.022-2004/111) Інструкція щодо забезпечення пожежної безпеки на етапі припинення експлуатації енергоблоків ЧАЕС з ядерними реакторами типу РВПК СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005 (НАПБ В.05.023-2005/111) Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005 Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. Інструкція

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впли­ву електромагнітних випромінювань

ДСанПІН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСНІП 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

СанПиН 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест (Санітарні правила з охорони атмосферного повітря населених місць)

СНиП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СНиП ІІ-02-96 Инженерные изыскания для строительства (Інженерні вишукування для будівництва)

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Бу­дівельна кліматологія і геофізика)

СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений (Основи будівель і споруд)

СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии (Трам­вайні і тролейбусні лінії)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електро­технічні пристрої)

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В 1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

ДБН В 2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж;

ДБН 360-92** (зі змінами 2002) Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ВБН В.2.2-45-1-2004 Проектування телекомунікацію. Лінійно- кабельні споруди

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - М.: Энергоатом- издат, 1986 (Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). - М: Енергоатомвидав, 1986)

Глава 1.7 ПУЕ:2006 Заземлення і захисні заходи електробезпеки Глава 2.3 ПУЕ:2009 Кабельні лінії напругою до 330 кВ Глава 2.5 ПУЕ:2006 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1кВ до 750 кВ

Глава 4.1 ПУЕ:2008 Розподільчі установки напругою до 1,0 кВ змінного струму і до 1,5 кВ постійного струму

Глава 4.2 ПУЕ:2008 Розподільчі установки і підстанції напру­гою понад 1кВ

Правила охорони ліній електрозв'язку. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 р. № 135

Правила защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи. Часть I. Общие положения. Опасные влияния - М: Связь, 1969 (Правила захисту пристроїв проводового зв'язку, залізничної сигналізації та телемеханіки від небезпечного та заважаю чого впливу електропередавання. Частина І. Загальні положення. Небезпечні впливи)

Правила защиты устройств проводной связи, железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего влияния линий электропередачи. Часть II. Общие положения. Мешающие влияния - М.: Связь, 1972; дополнения и изменения к ч. 2. - М: Связь, 1978 (Правила захисту пристроїв проводового зв'язку, залізничної сигналізації та телемеханіки від небезпечного та заважаю чого впливу електропередавання. Частина II. Загальні положення. Заважальні впливи)

Положення про склад і зміст матеріалів оцінки впливу запроектованої господарської діяльності на стан оточуючого (навколишнього) середовища і природних ресурсів (ОВОС) на різних стадіях вирішення завдань будівництва нових розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих промислових та інших об’єктів.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Настанові використано терміни та визначення понять, встановлені в Главі 2.3 ПУЕ:2009: з'єднувальна коробка, з’єднувальна муфта, кабельна лінія, кабельна вставка кінцева, кабельна вставка проміжна, кінцьова муфта, струмопровідний (загальний) екран, кабельна споруда, кабельний блок, кабельна галерея, кабельна естакада, кабельний канал, кабельна камера, кабельний колодязь, кабельний поверх, кабельний підвал, кабельний тунель, колектор комунікаційний, кабельна шахта, подвійна підлога, кабельна арматура, повітряно-кабельне з'єднання, перехідний пункт, підземна енергетична споруда; територія стисненої забудови;

у ДСТУ 4499-1: кабельний короб глухий або із знімною кришкою, система кабельних коробів;

у ДСТУ 4549-1: кабельний трубопровід, металевий кабельний трубопровід, неметалевий кабельний трубопровід, система кабелоних трубопроводів;

у ДСТУ 4754-1: система кабельних драбин, кабельний лоток, перфорований кабельний лоток, система кабельних лотків;

у СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009 Норми випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ: імпрегована ізоляція, імпрегована в масі.

Нижче подано терміни, додатково використані в цій Настанові, та визначення позначеного ними поняття:

3.1 силанольне зшивання

Процедура зшивання ізоляції кабелю у водяному парі або га­рячий воді

3.2 пероксидне зшивання

Процедура зшивання ізоляції кабелю в азоті за температури 300-400 °С

3.3 осьове зусилля

Зусилля, направлене вздовж струмопровідної жили кабелю

3.4 радіальне зусилля

Зусилля, направлене перпендикулярно до струмопровідної жили кабелю

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Бронгулеева М.Н., Городецкий С.С. Кабельные линии высокого напряжения. - М. - Л.: Госэнергоиздат, 1963. - 512 с.

2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 448 с.

3. Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А. Заземление экранов однофазных силовых кабелей высокого напряжения.

4. Капантаров П.Л., Цейтлин Л.Л.. Расчет индуктивностей. - Л.: Энергоатомиздат, 1986. - 432 с.

5. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4 - 35 кВ и 110-1150 кВ/Под редакцией И.Т. Горюнова, А.А. Любимова-М.: Папирус Про, 2004. - 688 с.

6. Овчаренко А.С., Цейтлин М.С. Проектирование и строительство кабельных линий. - К.: Будівельник, 1984. - 120 с.

7. Привезенцев В.А., Ларина Э.Т. Силовые кабели и высоковольтные кабельные линии. - М.: «Энергия», 1970 - 424 с.

8. Руководство по выбору, прокладке, монтажу, испытаниям и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ. РД К28-003.2007. - Харьков: ЗАО «Завод «Южкабель», 2007. - 62 с.

9. Руководство по выбору, прокладке, монтажу, испытаниям и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ. РД К28-002.2006. - Харьков: ЗАО «Завод «Южкабель», 2007. - 60 с

10. Уиди Б. Кабельные линии высокого напряжения: Пер. с ант. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 232 с.

11. Standart IEC 949:1988. Calculation of thermally permissible short- circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects

12. Standart IEC 60287-1-1:2001. Electric cables - Calculation of the current rating. Part 1-1. Current rating equations (100% load factor) and calculation of losses - General

13. Standart IEC 60287-2-1:2001. Electric cables - Calculation of the current rating. Part 2-1. Thermal resistance - Calculation of thermal resistance.

14. Standart IEC 60287-3-1:1998.1 Electric cables- Calculation of the current rating. Part 3-1. Sections on operating conditions - Reference operating conditions and selection of cable type.

15. Standart IEC 228:1978. Conductors of insulated cables.

16. Standart IEC 287-1-1:1995. Electric cables - Calculation of the current rating. Part 1. Current rating equations (100% load factor) and calculation of losses - General

17. Standart IEC 287-1-2:1993. Electric cables - Calculation of the current rating. Part 1. Current rating equations (100% load factor) and calculation of losses - Sheath eddy current loss factors for two circuit in flat formation.

18. Standart IEC 287-2-2:1995. Electric cables - Calculation of the current rating. Part 2. Thermal resistance - A method for calculating reduction factors for groups of cables in free air, protected from solar radiation.

19. Standart IEC 287-3-2:1995. Electric cables - Calculation of the current rating. Part 3. Economic optimization of power cable size.

20. IEC 60183 Керівництво з вибору високовольтних кабелів

21. IEC 60502-2 Кабелі силові з екструдованою ізоляцією та їх комплектуючі на номінальну напругу 1 кВ (Um =1,2 кВ) і до 30 кВ (Um = 36 кВ) - Частина 2: Кабелі на номінальну напругу 6 кВ (Um = 7,2 кВ) і до 30 кВ (Um=36 кВ)

Working Group 07 of Study Committee 21 SIGRE. ELECTRA №128. Guide to the protection of specially bonded cable systems against sheath overvoltages.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com