ДСТУ EN 16228-3:2016 Оборудование буровое и фундаментное. Безопасность. Часть 3. Оборудование для горизонтально направленного бурения ГНБ (EN 16228-3:2014, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 16228-3:2016 Оборудование буровое и фундаментное. Безопасность. Часть 3. Оборудование для горизонтально направленного бурения ГНБ (EN 16228-3:2014, IDT)
Дата начала действия01.07.2018
Дата принятия31.10.2016
СтатусДействующий
На заменуДСТУ EN 16228-3:2015 (EN 16228-3:2014, IDT)
Утверждающий документПриказ от 31.10.2016 № 356 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с европейскими нормативными документами, национального стандарта Украины и отмены нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа16228-3:2016
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Дополнительные данные Срок вступления в силу перенесен согласно приказу от 15.09.2017 № 282


ДСТУ EN 12999:2014 Краны-манипуляторы. Требования безопасности (EN 12999:2011+A1:2012, IDT)

ДСТУ EN 16228-1:2016 Оборудование буровое и фундаментное. Безопасность. Часть 1. Общие требования (EN 16228-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 16228-4:2016 Оборудование буровое и фундаментное. Безопасность. Часть 4. Оборудование для сооружения фундаментов (EN 16228-4:2014, IDT)

ДСТУ EN 474-1:2016 Землеройные машины. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования (EN 474-1:2006 + A4:2013, IDT; EN 474-1:2006 + A4:2013/AC:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 12100:2014 Безопасность машин. Общие принципы расчета. Оценка рисков и снижение рисков (EN ISO 12100:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 13855:2015 Безопасность машин. Расположение защитных устройств с учетом скорости приближения частей тела человека (EN ISO 13855:2010, IDT; ISO 13855:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 2867:2014 Землеройные машины. Системы доступа (EN ISO 2867:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 3449:2016 Землеройные машины. Устройства защиты от падающих предметов. Лабораторные испытания и эксплуатационные требования (EN ISO 3449:2008, IDT; ISO 3449:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 3471:2014 Машины землеройные. Устройства защиты от опрокидывания. Технические требования и лабораторные испытания (EN ISO 3471:2008, IDT)

ДСТУ ISO 9533:2015 Машины землеройные. Установленные на машине звуковые устройства тревожной сигнализации при перемещении и передние сигнальные устройства. Метод испытания и критерии эффективности (ISO 9533:2010, IDT)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 16228-3:2016
(EN 16228-3:2014, IDТ)

Обладнання бурове та фундаментне
БЕЗПЕКА
Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння ГНБ

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 31 жовтня 2016 р. № 356 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15 вересня 2017 р. № 282 з 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 16228-3:2014 Drilling and foundation equipment — Safety — Part 3: Horizontal directional drilling equipment (HDD) (Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння (ГНБ)) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 16228-3:2015 (EN 16228-3:2014, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16228-3:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік додаткових суттєвих ризиків

5 Вимоги щодо безпеки та/чи заходи захисту

5.1 Загальні положення

5.2 Стабільність

5.3 Гальма

5.4 Лебідки, бурові лебідки й троси

5.5 Індикаторні пристрої для ухилу

5.6 Робоче(-і) положення

5.7 Доступ до робочого місця оператора, точок втручання та обслуговування

5.8 Витягання, транспортування, піднімання та буксирування бурових машин для горизонтально направленого буріння та їхніх частин

5.9 Швидкість переміщення

5.10 Пристрої керування

5.11 Інформувальне та попереджувальне устатковання

5.12 Огорожі та захисні пристрої

5.13 Системи припинення руху

5.14 Зміна довжини бурової рами

6 Верифікація вимог щодо техніки безпеки та/чи заходів захисту

6.1 Загальні положення

6.2 Випробування на відповідність меті

7 Інформація щодо використання

7.1 Загальні положення

7.2 Настанова для оператора

7.3 Попереджувальні знаки

Додаток А Символи та знаки

Додаток В Код випробувань на шумність

Додаток ZA Зв’язок EN 16228-3:2014 з основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НБ Перелік використаних абревіатур

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16228-3:2016 «Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння ГНБ», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 16228-3:2014 (версія en) «Drilling and foundation equipment — Safety — Part 3: Horizontal directional drilling equipment (HDD)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 16228-3:2015, який прийнятий методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN 16228-3:2014 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті;

— долучено довідковий додаток НБ (Перелік використаних абревіатур).

EN 16228 складається з таких частин із загальною назвою «Обладнання бурове та фундаментне. Безпека»:

— Частина 1. Загальні вимоги;

— Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар’єрів і видобування;

— Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння (ГНБ);

— Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів;

— Частина 5. Обладнання для спорудження стін у ґрунті;

— Частина 6. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування;

— Частина 7. Взаємозамінне допоміжне обладнання.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти ISO 9244, ISO 11112, ISO/DIS 15818, які не прийнято в Україні як національні, чинних замість них документів немає. ISO 15817, ISO 16754 та ISO 17063 прийнято як міждержавні стандарти.

ВСТУП до EN 16228-3:2014

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100.

Розглянуте обладнання та ступінь пов’язаних з ним ризиків зазначено у сфері застосування цього стандарту.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від положень, зазначених у стандартах типу А чи В, положення цього стандарту типу С мають пріоритет над положеннями інших стандартів для такого бурового обладнання й обладнання для фундаментних робіт, що було сконструйовано та збудовано згідно з положеннями цього стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ БУРОВЕ ТА ФУНДАМЕНТНЕ
БЕЗПЕКА
Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння ГНБ

DRILLING AND FOUNDATION EQUIPMENT
SAFETY
Part 3. Horizontal directional drilling equipment (HDD)

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт разом з частиною 1 охоплює всі суттєві ризики для обладнання для горизонтально направленого буріння (ГНБ), якщо їх використовують за призначеністю або в умовах неправильного використання, передбачуваних виробником протягом усього строку експлуатації машини (див. розділ 4).

Вимоги цієї частини доповнюють загальні вимоги, сформульовані в EN 16228-1.

Цей стандарт не повторює вимог EN 16228-1, але доповнює чи замінює вимоги для використання щодо бурових установок для горизонтально направленого буріння.

Машину вважають буровою установкою для горизонтально направленого буріння, якщо її спроектовано для буріння в неглибоких арках для спорудження трубопроводів, каналів та кабелів, зазвичай кут врізання бурової труби менше ніж 45° щодо робочої поверхні землі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 474-1:2006 + А4:2013 Earth-moving machinery — Safety — Part 1: General requirements

EN 12999:2011 + A1:2012 Cranes — Loader cranes

EN 16228-1:2014 Drilling and foundation equipment — Safety — Part 1: Common requirements

EN ISO 2867:2011 Earth-moving machinery — Access systems (ISO 2867:2011)

EN ISO 3411:2007 Earth-moving machinery — Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope (ISO 3411:2007)

EN ISO 3449:2008 Earth-moving machinery — Falling-object protective structures — Laboratory tests and performance requirements (ISO 3449:2005)

EN ISO 3471:2008 Earth-moving machinery — Roll-over protective structures — Laboratory tests and performance requirements (ISO 3471:2008)

EN ISO 5353:1998 Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Seat index point (ISO 5353:1995)

EN ISO 6682:2008 Earth-moving machinery — Zones of comfort and reach for controls (ISO 6682:1986, including Amd 1:1989)

EN ISO 7731:2008 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731:2003)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

ISO 9244:2008 Earth-moving machinery — Machine safety labels — General principles

ISO 9533:2010 Earth-moving machinery — Machine-mounted audible travel alarms and forward horns — Test methods and performance criteria

ISO 11112:1995 Earth-moving machinery — Operator’s seat — Dimensions and requirements)

ISO/DIS 15818:2013 Earth-moving machinery — Lifting and tying-down attachment points — Performance requirements

ISO 16754:2008 Earth-moving machinery — Determination of average ground contact pressure for crawler machines

ISO 17063:2003 Earth-moving machinery — Braking systems of pedestrian-controlled machines — Performance requirements and test procedures.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 474-1:2006 + A4:2013 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

EN 12999:2011 + А1:2012 Крани. Крани-маніпулятори

EN 16228-1:2014 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN ISO 2867:2011 Землерийні машини. Системи доступу

EN ISO 3411:2007 Землерийні машини. Антропометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора

EN ISO 3449:2008 Землерийні машини. Пристрої захисту від предметів, що падають. Лабораторні випробування та експлуатаційні вимоги

EN ISO 3471:2008 Машини землерийні. Пристрої захисту від перекидання. Технічні вимоги та лабораторні випробування

EN ISO 5353:1998 Машини землерийні, трактори та машини для сільського й лісового господарства. Контрольна точка сидіння

EN ISO 6682:2008 Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування

EN ISO 7731:2008 Ергономіка. Сигнали безпеки для громадських робочих місць. Слухові сигнали безпеки

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків

ISO 9244:2008 Машини землерийні. Знаки безпеки. Загальні принципи

ISO 9533:2010 Машини землерийні. Установлені на машині звукові пристрої тривожної сигналізації під час переміщення та передні сигнальні пристрої. Метод випробування та критерії ефективності

ISO 11112:1995 Машини землерийні. Сидіння водія. Розміри та вимоги

ISO/DIS 15818:2013 Машини землерийні. Координати верхніх та нижніх точок кріплення. Технічні вимоги

ISO 16754:2008 Машини землерийні. Визначення середнього значення тиску на ґрунт машин на гусеничному ходу

ISO 17063:2003 Машини землерийні. Гальмівні системи машин, керованих оператором, що йде поруч з ними. Експлуатаційні вимоги та методи випробування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com