ДСТУ EN ISO 17491-4:2016 Одежда защитная. Методы испытаний одежды для защиты от химических веществ. Часть 4. Определение устойчивости к проникновению распылительной жидкости (испытание распылением) (EN ISO 17491-4:2008, IDT; EN ISO 17491-4:2008/A1:2016, IDT; ISO 17491-4:2008, IDT; ISO 17491-4:2008/Amd 1:2016, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19803 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 17491-4:2016 Одежда защитная. Методы испытаний одежды для защиты от химических веществ. Часть 4. Определение устойчивости к проникновению распылительной жидкости (испытание распылением) (EN ISO 17491-4:2008, IDT; EN ISO 17491-4:2008/A1:2016, IDT; ISO 17491-4:2008, IDT; ISO 17491-4:2008/Amd 1:2016, IDT)
Дата начала действия01.10.2017
Дата принятия31.10.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 468:2002, ДСТУ EN ISO 17491-4:2015 (EN ISO 17491-4:2008, IDT; ISO 17491-4:2008, IDT)
Утверждающий документПриказ от 31.10.2016 № 356 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с европейскими нормативными документами, национального стандарта Украины и отмены нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа17491-4:2016
РазработчикТехнический комитет «Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих» (ТК 135)
Принявший органТехнический комитет «Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих» (ТК 135)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 17491-4:2016
(EN ISO 17491-4:2008, IDT;
EN ISO 17491-4:2008/A1:2016, IDT;
ISO 17491-4:2008, IDT; ISO 17491-4:2008/Amd.1:2016, IDT)

Одяг захисний
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ОДЯГУ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
Частина 4. Визначення стійкості до проникнення
розпилювальної рідини
(випробування розпиленням)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний інститут судових, економіко-правових та технічних експертних досліджень» і Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 31 жовтня 2016 р. № 356 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 17491-4:2008 Protective clothing - Test methods for clothing providing protection chemicals - Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test) (ISO 17491-4:2008) (Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 4. Визначення стійкості до проникнення розпилювальної рідини (випробування розпиленням)) з урахуванням Amd. 1:2016 і внесений з дозволу CEN, Avenue Магnіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 468-2002, ДСТУ EN ISO 17491-4:2015, EN ISO 17491-4:2008, IDT; ISO 17491-4:2008, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 17491-4:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу випробування

5 Рідина для розпилення

6 Усталювання та випробувачі

7 Підготування випробувачів до випробування розпиленням

8 Підготування системи до розпилювання

9 Порядок проведення

10 Протокол випробування

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN ISO 17491-4:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 89/686/ЕЕС на засоби індивідуального захисту

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 17491-4:2016 (EN ISO 17491-4:2008, IDT; EN ISO 17491-4:2008/A1:2016, IDT; ISO 17491-4:2008, IDT; ISO 17491 -4:2008/Amd. 1:2016, IDT) «Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 4. Визначення стійкості до проникнення розпилювальної рідини (випробування розпиленням)», прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN ISO 174914:2008 (версія en) «Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test)» з урахуванням Amd.1:2016.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 468-2002 та ДСТУ EN ISO 17491-4:2015 (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «ця частина ISO 17491» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- введено структурний елемент стандарту «Зміст» для зручності користування стандартом;

- з «Передмови» до ISO 17491-4:2008 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- вилучено «Передмову» до EN IS017491 -4:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- вилучено «Передмову» до ISO 174914:2008/Amd.1:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

- зі «Вступу» до ISO 174914:2008/Amd. 1:2016 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

- познаки одиниць фізичних величин приведено до вимог ДСТУ 3651-97.

ISO 17491-4 враховує поправку до 8.2 щодо поліпшення калібрування методу випробування та застосування одиниць вимірювання тільки системи SI.

Текст ISO 17491-4:2008 схвалено CEN як EN ISO 17491-4:2008 без будь-яких змін.

EN ISO 17491-4 та ISO 17491-1, ISO 17491-2, ISO 17491-3, ISO 17491-5 розроблено на основі ISO 17491:2002, який технічно переглянуто, на заміну EN 468:1994.

ISO 17491 (усі частини) складається з таких частин із загальною назвою «Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин»:

Частина 1. Визначення опору до витоку газів назовні (випробування під внутрішнім тиском);

Частина 2. Визначення опору до витоку аерозолів і газів усередину (випробування на герметичність);

Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем);

Частина 4. Визначення стійкості до проникнення розпилювальної рідини (випробування розпиленням);

Частина 5. Визначення стійкості до проникнення розпилювальної рідини (випробування розпиленням на манекені).

Наразі замість EN 340, на який є посилання в цьому стандарті, чинний ISO 13688.

ISO/TR 11610 та CEN/TR 15419, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

ВСТУП до ISO 17491-4:2008

Цей стандарт установлює метод визначення стійкості до проникнення розпилювальних рідин одягу для захисту від хімічних речовин типу 4 (з бризконепроникними з’єднаннями частин одягу, а також одягу з іншими засобами індивідуального захисту, за наявності таких) і типу 6 (захисного одягу обмеженого застосування).

Такий одяг складається з одного чи більше предметів, що закривають тіло повністю, та призначений для носіння в умовах, коли є ризик впливу розпилювальних рідких хімічних речовин. Основні вимоги до цього типу одягу та його складових матеріалів зазначено у відповідному стандарті (див. бібліографію).

Міжлабораторні випробування засвідчили, що цей метод випробування є відтворюваним методом для оцінювання на відповідність/невідповідність.

Стандарт щодо вибору, використання й технічного обслуговування одягу для захисту від хімічних речовин наведено у відповідному стандарті (див. бібліографію [5]).

ЗАСТОРОГА! Окремі процедури, наведені в цьому стандарті, передбачають виконання процесів, що можуть створити небезпечну ситуацію, тому необхідно забезпечити вживання відповідних запобіжних заходів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ОДЯГУ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
Частина 4. Визначення стійкості до проникнення розпилювальної рідини
(випробування розпиленням)

PROTECTIVE CLOTHING
TEST METHODS FOR CLOTHING PROVIDING
PROTECTION CHEMICALS
Part 4. Determination of resistance to penetration by a spray of liquid
(spray test)

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначення стійкості одягу для захисту від хімічних речовин до проникнення розпилювальних рідких хімічних речовин за двох різних рівнів інтенсивності:

а) метод А: випробування за низької інтенсивності розпилення. Поширюється на одяг, що закриває тіло повністю та який призначено для носіння в умовах, коли є потенційний ризик впливу незначної кількості крапель або попадання окремих бризок рідких хімічних речовин;

b) метод В: випробування за високої інтенсивності розпилення. Поширюється на одяг з бризконепроникними з’єднаннями частин одягу, а також одяг з іншими засобами індивідуального захисту, за наявності таких, що закривають тіло повністю, та який призначено для носіння в умовах, коли є ризик впливу розпилених частинок рідини.

Цей стандарт не поширюється на визначення стійкості матеріалів, з яких виготовлено захисний одяг, до проникання хімічних речовин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO/TR 11610 Protective clothing - Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/TR 11610 Захисний одяг. Словник термінів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ