ДСТУ 2093-92 Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия (ГОСТ 10587-93)

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19717 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 2093-92 Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия (ГОСТ 10587-93)
Дата начала действия01.01.1994
Дата принятия25.12.1992
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 10587-84
Утверждающий документПостановление от 25.12.1992 № 140
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа2093-92
РазработчикНаучно-исследовательский институт пластических масс (НИИПМ)
Принявший органНаучно-исследовательский институт пластических масс (НИИПМ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ 7271:2012 Источники света искусственные. Метод определения плотности потока энергии ультрафиолетового излучения

ДСТУ 9065:2021 Арматура композитная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.7-312:2016 Арматура неметаллическая композитная базальтовая периодического профиля. Общие технические условия

ДСТУ-Н Б А.3.1-27:2014 Руководство по изготовлению, монтажу и испытанию технологических трубопроводов, которые работают под давлением до 10 МПа

ДСТУ-Н Б А.3.1-29:2015 Магистральные трубопроводы. Нанесение защитных покрытий и устройство тепловой изоляции. Руководство

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Руководство по выполнению работ при строительстве мостов и труб

М 02071168-742:2015 Методика определения коэффициентов Пуассона и коэффициентов поперечной деформации асфальтобетонов при сжатии и растяжении

МР В.3.1-03450778-834:2014 Методические рекомендации по текущему мелкому ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог с цементобетонным покрытием

ТТР 37641918-414:2013 Временный технологический регламент по устройству и восстановлению бетонного защитного слоя железобетонных опор мостов в зоне переменного увлажнения

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СМОЛИ ЕПОКСИДНО-ДІАНОВІ НЕОТВЕРДЖЕНІ
Технічні умови

СМОЛЫ ЭПОКСИДНО-ДИАНОВЫЕ НЕОТВЕРЖДЕННЫЕ
Тахнические условия

ДСТ України 2093-92
(ГОСТ 10587-93) ИУ ДСТУ 12-93, с.21

Чинний від 01.01.94

Даний стандарт розповсюджується на неотверджені епоксидно-діанові смоли, що являють собою суміші розчинних і плавких реакційноздатних олігомерних продуктів на основі епіхлоргідрину і дифенілолпролану та встановлює: вимоги до смол /з урахуванням галузі призначення/, виготовлених для потреб народного господарства і для постачання на експорт.

Епоксидно-діанові неотверджені смоли можуть переводитись у неплавкий і нерозчинний стан дією затверджуючих агентів різного типу /аліфатичні та ароматичні ді- і пзоліаміни, низькомолекулярні поліаміди, ди- та полікарбонові кислоти та їх ангідриди, фенолофор- мальдегідні смоли, затверджувані каталітичного типу та інші/.

Смоли використовуються у електротехнічній, радіоелектронній промисловості, авіа-, судо- та машинобудуванні, у будівництві та в інших галузях народного господарства як компонент заливних і просочуючих компаундів, клеїв, герметиків, зв’язуючих для армованих пластиків и т.д.

У залежності від галузі призначення стандарт передбачав встановлення обов’язкових та рекомендованих показників /див. примітки до табл. 1 та 2/.

1. МАРКИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1 Залежно від фізико-хімічних властивостей встановлюються такі марки епоксидно-ліанових смол: ЕД-24Е, ЕД-22Е, ЕД-20Е, ЕД-17Е, ЕД-16Е, ЕД-8п, Ед-7п - смоли підвищеної чистоти, призначені для електроізоляційних матеріалів, матеріалів із пониженою корозійною активністю; ЕД-22, ЕД-20, ЕД-18, ЕД-16, ЕД-14, ЕД-12, ЕД-10, ЕД-8 - смоли загального призначення.

Таблиця 1

Найменування показника

Норма для марки

Метод випробування

ЕД-24Е ОКП 22 2511

ЕД-22Е ОКП 22 2511

ЕД-20Е ОКП 22 2511

ВД-17Е ОКП 22 2511

ЕД-16Е ОКП 22 2511

ЕД-8п ОКП 22 2511

ЕД-7п ОКП 22 2511

1. Зовнішній вигляд

Низьков’язка прозора

В’язка

прозора

Тверда прозора

За п.4.2

2. Колір за залізнокобальтовою шкалою /за Гарднером/, не більш

3

3

3

3

3

3

3

За ГОСТ 19266 і п.4.3

3. Масова частка епоксидних груп, %

23,0-24,3

22,4-23,6

20,0-21,6

17,2-18,7

16-17,5

8,8-10

7,2-8,2

За ДСТ України 2087 і п.4.4

4. Масова частка неорганічного хлору, %, не більша

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,002

0,002

За ДСТ України 2088.1 і п.4.5

5. Масова частка легко омилюваного хлору, %, не більше

0,1

0,1

0,1

0,1

0.1

0,1

0,1

За ДСТ України 2088.2 і п.4.6

6. Масова частка гідроксильних груп, %, не більше

0,6

1,0

1.6

2,0

2,5

-

-

За ГОСТ 17555 і п.4.8

7. Масова частка летких речовин, %, не більше

0.2

0.2

0,2

0,2

0.2

0,2

0,2

За ГОСТ 22456 і п.4.9

у т.ч. епіхлоргідрину

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

За п.4.10

води

0.1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

За п.4.10

8. Динамічна в’язкість. Па*с, при /25±0,1/°С

7,0-11,0

10. 0-14.0

16,0-19.0

-

-

-

-

За ГОСТ 28593 і п.4.11.1

/50±0.1/°С

-

-

-

10,0-15,0

14-18

-

-

/120±0.1/°С

-

-

-

-

-

0,5-2,0

4,0-7,5

За ГОСТ 25276 і п.4.11.2

9. Температура розм’ягчення за методом "кільце і куля", °С, не вище

-

-

-

-

-

50-70

70-80

За ГОСТ 11506

10. Час жалюваня /с 4,4’-діамінодифенілистаном/, хв.

15-25

15-20

14-19

13-18

12-16

 10-14

-

За ГОСТ 28593 і п.4.12

Примітки: 1. Для випуску смол вказаних, марок повинні постачатися епіхлоргідрин вищого сорту і дифенілолпропан марки А.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ

1. РОЗРОБЛЕНИЙ ТА ВНЕСЕНИЙ Українським науково-дослідним інститутом пластичних мас

ОПРАЦЮВАЛИ М. С. Клебанов, докт. техн. наук; А. М. Дараган, канд. техн. наук; Т. В. Ткачук, канд. хім. наук; Хейхель І. Л.

розділ 2

А. М. Шевченко, докт. мед. наук; Я. П. Яворівський, докт. мед. наук; М. І. Веремій, канд, мед. наук

2. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВПРОВАДЖЕНИЙ у дію Постановою Держкомітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 25.12.92 № 140

3. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ Українським науково-виробничим центром зі стандартизації, метрології та сертифікації за № 081/002071 від 4.02.93

4. Термін першої перевірку - 1998 p., періодичність перевірки - 5 років

5. Перегляд ГОСТ 10587-64

6. НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ

Позначення НДТ, на який є посилання

Номер пункту, підпункту, перерахування, додатку

ГОСТ 12.1.005-83

2.2; 2.3

ГОСТ 12.1.007-76

2.1

ГОСТ 427-75

4.10.1

ГОСТ 1770-74

4.10.1

ГОСТ 2603-79

4.10.1

ГОСТ 3722-81

4.12.1

ГОСТ 5037-78

5.1

ГОСТ 5044-79

5.1

ГОСТ 5799-78

5.1

ГОСТ 6247-70

5.1

ГОСТ 6259-75

4.12.1

ГОСТ 6709-

4.10.1

ГОСТ 8677-76

4.10.1

ГОСТ 9076-84

5.3

ГОСТ 9147-80

4.10.1; 4.12.1

ГОСТ 9285-78

4.10.1

ГОСТ 9960.3-86

4.1

ГОСТ 10455-80

4.3

ГОСТ 11506-73

1.3 /табл. 1 та 2/

ГОСТ 12844-78

4.10.1

ГОСТ 13004-77

4.12.1

ГОСТ 13950-91

5.1

ГОСТ 14192-77

5.2

ГОСТ 15846-79

5.3

ГОСТ 17433-80

4.10.1

ГОСТ 17555-72

1.3; 4.8

ГОСТ 19268-79

1.3; 4.3

ГОСТ 19433-88

5.2

ГОСТ 20015-88

4.10.1

ГОСТ 20289-94

4.10.1

ГОСТ 21656-76

5.3

ГОСТ 24104-88

4.12.1

ГОСТ 24597-81

5.3

ГОСТ 25276-62

1.3; 4.11.1

ГОСТ 25336-82

4.2; 4.10.1; 4.12;1; 4.13.1

ГОСТ 25706-83

4.10.1

ГОСТ 26381-84

5.3

ГОСТ 26663-65

5.3

ГОСТ 28498-90

4.12.1

ГОСТ 28593-90

1.3; 4.11.2; 4.13.2

ГОСТ 28493-90

4.12.1

ДСТ Украины 2087-92

4.4

ДСТ Украины 2088.1-92

4.5

ДСТ Украины 2088.2-92

4.6

ДСТ Украины 2088.3-92

4.7

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ