ДСТУ EN 62031:2016 Светодиодные модули для общего освещения. Требования безопасности (EN 62031:2008; EN 62031:2008/A1:2013; EN 62031:2008/A2:2015, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19225 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 62031:2016 Светодиодные модули для общего освещения. Требования безопасности (EN 62031:2008; EN 62031:2008/A1:2013; EN 62031:2008/A2:2015, IDT)
Дата начала действия01.11.2017
Дата принятия07.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 62031:2014 и ДСТУ EN 62031:2014/Изменение № 2:2016
Утверждающий документПриказ от 07.12.2016 № 410 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами и отмене национальных нормативных документов, изменений и поправок к национальным нормативным документам и межгосударственным нормативным документам в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа62031:2016
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Лампы и соответствующее оборудование» (ТК 137)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Лампы и соответствующее оборудование» (ТК 137)


ДСТУ EN 61347-1:2014 Устройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности (EN 61347-1:2008, А1:2011, А2:2013, IDT)

ДСТУ EN 62031:2014 Светодиодные модули для общего освещения. Требования безопасности (EN 62031:2008/A2:2015, IDT). Изменение № 2:2016

ДСТУ IEC 60050-845:2012 Международный словарь электротехнических терминов. Часть 845. Светотехника (IEC 60050-845:1987, IDT)

ДСТУ IEC 60417:2015 Обозначение графические для аппаратуры. Годовая подписка на оперативную базу данных, которая содержит все графические символы, опубликованные в IEC 60417 (IEC 60417:2002, IDT)

ДСТУ IEC 60838-2-2:2009 Патроны ламповые. Часть 2-2. Дополнительные требования. Соединители для светодиодных модулей (IEC 60838-2-2:2006, IDT)

ДСТУ IEC 62384:2012. Электронные устройства питания модулей светоизлучающих диодов от источников постоянного или переменного напряжения. Требования к характеристикам (IEC 62384:2011, IDT)

ДСТУ IEC 62471:2009 Безопасность ламп и ламповых систем фотобиологическая (IEC 62471:2006, IDT)

ДСТУ IEC/TR 62778:2015 Применение положений IEC 62471 к источникам света и светильникам касательно оценки опасности синего света (IEC/TR 62778:2014, IDT)

ДСТУ ІЕС 60968-2001 Лампы с вмонтированным пускорегулирующим устройством для общего освещения. Требования безопасности (IEC 60968:1999, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ЕN 62031:2016
(ЕN 62031:2008; ЕN 62031:2008/А1:2013; ЕN 62031:2008/А2:2015, IDT)

СВІТЛОДІОДНІ МОДУЛІ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Вимоги щодо безпеки

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації (ТК 137) «Лампи і відповідне обладнання», Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»

2 П РИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 07 грудня 2016 р. № 410 з 2017–11–01

3 Н аціональний стандарт відповідає EN 62031:2008; ЕN 62031:2008/А1:2013; ЕN 62031:2008/А2:2015 LED modules for general lighting — Safety specifications (Світлодіодні модулі для загального освітлення. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, avenue Marnix, 17, B-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 62031:2014 та ДСТУ EN 62031:2014/Зміна № 2:2016 (EN 62031:2008/A2:2015, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Загальні вимоги до випробування

6 Класифікація

7 Маркування

7.1 Обов’язкове марковання для вмонтованих чи самостійних модулів

7.2 Розміщення марковання

7.3 Міцність та чіткість марковання

8 Контактні затискачі

9 Захисне заземлення

10 Захист від випадкового дотику до струмовідних деталей

11 Вологостійкість та ізоляція

12 Електрична міцність

13 Надзвичайні умови

13.1 Загальні вимоги

13.2 Режим перевантаження

14 Приймально-здавальні випробування

15 Конструкція

16 Шляхи спливу та повітряні проміжки

17 Ґвинти, струмопровідні частини та з’єднання

18 Теплостійкість, вогнестійкість та стійкість до струмів поверхневого розряду

19 Стійкість до корозії

20 Інформація для проектування світильника

21 Теплорегулювання

21.1 Загальні вимоги

21.2 Теплопровідна фольга та паста

21.3 Тепловий захист (на розгляді)

21.4 Конструкція

22 Фотобіологічна безпека

22.1 УФ-випромінення

22.2 Ризики синього світла

22.3 Інфрачервоне випромінення

Додаток А (обов’язковий) Випробування

Додаток B (довідковий) Схема систем комбінації з LED-модулів та пристроїв керування

Додаток С (довідковий) Приймально-здавальні випробування

Додаток D (довідковий) Інформація для проектування світильників

Додаток ZА (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, на які є посилання в цьому стандарті

Рисунок 1 Символ для вмонтовуваних LED-модулів

Рисунок В.1 Схема систем комбінації з LED-модулів та пристроїв керування

Рисунок D.1 Схематичне зображення поперечного перерізу LED-модуля (синій), закріпленого за допомогою патрона (жовтий) у світильнику (світло-синій, з позначенням ребер радіатора)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ЕN 62031:2016 (ЕN 62031:2008; ЕN 62031:2008/А1:2013; ЕN 62031:2008/А2:2015, IDT) «Світлодіодні модулі для загального освітлення. Вимоги щодо безпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 62031:2008 «LED modules for general lighting — Safety specifications» зі змінами ЕN 62031:2008/А1:2013 та ЕN 62031:2008/А2:2015.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну:

ДСТУ EN 62031:2014 Світлодіодні модулі для загального освітлення. Вимоги безпеки (EN 62031:2008, EN 62031:2008/A1:2013, IDT) та ДСТУ EN 62031:2014/Зміна № 2:2016 (EN 62031:2008/ A2:2015, IDT) Світлодіодні модулі для загального освітлення. Вимоги щодо безпеки, прийнятих методом «підтвердження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До національного стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Цей європейський стандарт» та «Цей документ» замінено на «Цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмови» до EN 62031:2008, EN 62031/А1:2013, EN 62031/А2:2015 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в EN 62031:2008, EN 62031/A1:2013, EN 62031/A2:2015). Додатки A, ZA — обов’язкові.

Додатки B, С, D, НА — довідкові.

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СВІТЛОДІОДНІ МОДУЛІ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ
Вимоги щодо безпеки

LED MODULES FOR GENERAL LIGHTING
Safety specifications

Чинний від 2017–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги та вимоги щодо безпеки модулів світловипромінюючих діодів (надалі — LED) для загального освітлення:

— LED-модулів без умонтованих пристроїв керування для роботи за постійної напруги, постійного струму чи постійної потужності;

— LED-модулів з умонтованими пускорегулювальними пристроями для функціонування від джерел живлення постійного струму напругою до 250 В включно чи від джерел живлення змінного струму напругою до 1 000 В включно частотою 50 чи 60 Гц.

Примітка 1. Вимоги щодо безпеки пристроїв керування наведено в IEC 61347-2-13. Вимоги до робочих характеристик пристроїв керування наведено в ІЕС 62384.

Примітка 2. Вимоги до LED-модулів з умонтованим пристроєм керування та оснащених ламповим цоколем (лампа з умонтованим пускорегулювальним пристроєм), загального освітлення мережевої напруги живлення (що замінюють наявні лампи з ідентичним цоколем), наведено в ІЕС 60968 (поправка до нової редакції цього видання з розширенням сфери застосування на стадії підготування).

Вимоги до LED-модулів з умонтованим пристроєм керування та оснащених ламповим цоколем (лампа з умонтованим пускорегулювальним пристроєм), загального освітлення немережевої напруги живлення (що замінюють наявні лампи з ідентичним цоколем), на розгляді.

Примітка 3. Якщо вимоги стандарту застосовують до обох типів LED-модулів — з умонтованим пристроєм керування та без нього, то використовують термін «модуль». Якщо використовують вираз «LED-модуль (і)», то вимогу застосовують до типу без умонтованого пристрою керування.

Примітка 4. Цей стандарт охоплює аспекти фотобіологічної безпеки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60417 Graphical symbols for use on equipment

ІЕС 60598-1 Luminaires — Part 1: General requirements and tests

ІЕС 60838-2-2 Miscellaneous lampholders — Part 2-2: Particular requirements — Connectors for LED-modules

ІЕС 61347-1:2007 Lamp controlgear — Part 1: General and safety requirements

ІЕС 61347-2-13:2006 Lamp controlgear — Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules

IEC/TR 62778 Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires

ISO 4046-4:2002 Paper, board, pulps and related terms — Vocabulary — Part 4: Paper and board grades and converted products.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60417 Графічні познаки для використання на устаткованні

IEC 60598-1 Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

IEC 60838-2-2 Патрони лампові. Частина 2-2. Додаткові вимоги. З’єднувачі для світлодіодних модулів

IEC 61347-1:2007 Пристрої керування лампами. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

IEC 61347-2-13:2006 Пристрої керування лампами. Частина 2-13. Додаткові вимоги до електронних пристроїв для світлодіодних модулів із живленням від джерел постійного чи змінного струму

IEC/TR 62778 Застосування положень ІEC 62471 до джерел світла та світильників стосовно оцінювання небезпечності синього світла

ISO 4046-4:2002 Папір, картон, целюлоза та споріднені терміни. Словник. Частина 4. Папір і картон різних сортів та продукти перероблення.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com