ДСТУ EN 16247-3:2015 Энергетические аудиты. Часть 3. Процессы (EN 16247-3:2014, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 16247-3:2015 Энергетические аудиты. Часть 3. Процессы (EN 16247-3:2014, IDT)
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия21.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.12.2015 № 203 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, и отмены нормативных документов Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа16247-3:2015
РазработчикНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)
Принявший органНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 16247-3:2015
(EN 16247-3:2014, IDT)

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ
Частина 3. Процеси

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управ­ляючих систем» (ДП НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управ­ління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 203 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 16247-3:2014 Energy audits — Part 3: Processes (Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаIDься за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16247-3:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо якості

4.1 Енергетичний аудитор

4.2 Процес енергетичного аудиту

5 Складові процесу енергетичного аудиту

5.1 Попереднє погодження

5.2 Попередня нарада

5.3 Збирання інформації

5.3.1 Загальні положення

5.3.2 Інформаційний запит

5.3.3 Аналізування наявної інформації

5.3.4 Попереднє аналізування даних

5.4 Робота на об’єкті

5.4.1 Ціль роботи на об’єкті

5.4.2 Виконання роботи

5.4.3 Ознайомлення з об’єктом

5.5 Аналізування

5.5.1 Загальні положення

5.5.2 Енергетичний баланс і структура енергії

5.5.3 Показники енергетичної дієвості

5.5.4 Встановлення та оцінювання можливостей для підвищення енергетичної ефективності

5.6 Звітування

5.6.1 Загальні положення

5.6.2 Зміст звіту

5.7 Заключна нарада

Додаток А (довідковий) Приклад процесу енергетичного аудиту

Додаток В (довідковий) Приклад інформації, яку треба зібрати

Додаток С (довідковий) План вимірювання належних даних

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, гармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

Національний вступ

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 16247-3:2014 Energy audits — Part 3: Processes (Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіл­лям та безпечністю харчових продуктів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Передмову» до EN 16247-3:2014;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— до 4.1 долучено «Національну примітку», виділену рамкою;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, гармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті»;

— англійський вислів «Note to entry» в цьому стандарті перекладено як «Примітка».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Націо­нальному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 16247-3:2014

Енергетичний аудит може допомогти організації визначити можливості для підвищення енерге­тичної ефективності. Він може бути частиною системи енергетичного управління всього об’єкта.

Є різні види економічної діяльності з важливими відмінностями в процесах і системах енергетич­ного забезпечення. Треба звернути особливу увагу на різноманітні види процесів у промисловості та в торгівлі. Загалом, енергія має застосування:

— безпосередньо під час функціювання процесів, наприклад, печей, сушарок з прямим нагріван­ням власною системою опалення тощо;

— опосередковано під час функціювання процесів (наприклад, під час теплового обмінювання, дистилювання, гарячого пресування тощо), зокрема специфічних режимів роботи (наприклад, пуску, зупинки, переналагодження на інший виріб, чищення, технічного обслуговування, перенесення лабо­раторій та виробництва в інше місце);

— у процесах енергетичного забезпечення (наприклад, у системах з приводом від двигуна (вен­тиляторах, насосах, двигунах, компресорах тощо), з використанням пари, гарячої води), зокрема в електростанціях на виробничій ділянці;

— в інших процесах (наприклад, стерилізації в лікарнях, витяжних шафах, лабораторіях тощо).

У цьому стандарті, додатково до EN 16247-1, у якому встановлено загальні вимоги щодо здій­снення енергетичних аудитів, визначено складові належного енергетичного аудиту, який відповідає встановленим вимогам.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ
Частина 3. Процеси

ENERGY AUDITS
Part 3. Processes

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано вимоги, методологію та описано зміст звітних документів енергетичного аудиту в межах процесу. Ці вимоги стосуються:

a) організування та проведення енергетичного аудиту;

b) аналізування інформації, отриманої під час енергетичного аудиту;

c) звітування та документування даних енергетичного аудиту.

Цей стандарт поширюється на об’єкти, де використання енергії зумовлене процесом. Він доповнює EN 16247-1 «Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги», і його потрібно застосовувати разом з ним. У цьому стандарті подано вимоги, які є додатковими до вимог EN 16247-1, тому його по­трібно застосовувати разом з EN 16247-1.

Процес може охоплювати одну чи кілька виробничих ліній, місць роботи, лабораторій, дослідних центрів, секцій пакування та складування зі специфічними умовами функціювання та транспортуванням на об’єкті. Енергетичний аудит може охоплювати всю ділянку чи її частину.

Якщо сфера енергетичного аудиту охоплює будівлі, енергетичний аудитор може застосовувати EN 16247-2 «Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі». Якщо сфера енергетичного аудиту охоплює внутрішній транспорт на об’єкті, енергетичний аудитор може застосовувати EN 16247-4 «Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт».

Примітка. Рішення про застосування частин 2 та 4 може бути прийнято під час попереднього погодження (див. 5.1).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 16247-1 Energy audits — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 16247-1 Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com