ДСТУ 7232:2011 Таблички маркировочные. Технические условия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18458 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7232:2011 Таблички маркировочные. Технические условия
Дата начала действия01.08.2011
Дата принятия02.02.2011
СтатусДействующий
На заменуГОСТ 12969-67
Утверждающий документПриказ от 02.02.2011 № 37 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене действия в Украине межгосударственных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7232:2011
РазработчикГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)
Принявший органГосударственное предприятие Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарт)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ТАБЛИЧКИ МАРКОВАЛЬНІ

Технічні умови

 

ДСТУ 7232:2011

Видання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2011

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стан­дартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: Л. Кузьменко; Т. Любомирова; В. Місячний; Н. Ромащук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 р. № 37

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12969-67)

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні розміри

5 Технічні вимоги

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Транспортування та зберігання

9 Гарантії виробника

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТАБЛИЧКИ МАРКОВАЛЬНІ

Технічні умови

ТАБЛИЧКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ

Технические условия

LABELING PLATES

Specifications

Чинний від 2011-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на таблички марковальні (далі — таблички) для машин, приладів та виробів загальнотехнічної призначеності (далі — вироби). Таблички установлюють на виробах під час їхнього виробництва.

Цей стандарт не поширюється на реєстраційні обліково-ідентифікаційні таблички для машин і механізмів, які виготовляють згідно з вимогами ДСТУ 4425.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ 4425:2005 Табличка реєстраційна обліково-ідентифікаційна для сільськогосподарської техніки та інших машин і механізмів. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимі­рювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ ІЕС 61310-2-2001 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію Частина 2. Вимоги до маркування (ІЕС 61310-2:1995, IDТ)

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Методи контролювання)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9590-76 Пластик бумажно-слоистый декоративный. Технические условия (Пластик паперово-шаруватий декоративний. Технічні умови)

ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Стрічки з алюмінію й алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в час­тині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент (Прокат листовий холоднокатаний. Сортамент)

ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Листи з алюмінію й алюмінієвих сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання транспортування, тимчасовий протикорозійний захист і пакування. Загальні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 2887: паковання, маркування.

Нижче подано термін, вжитий в цьому стандарті, та визначення позначеного ним поняття:

3.1 табличка марковальна

Пластина, на яку нанесено марковання (текст, умовне позначення, рисунок), яке характеризує виріб.

 

Код УКНД 21 020

Ключові слова: виріб, марковання, паковання, пакування, таблички.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com