Р В.2.7-02071168-870:2016 Рекомендации по приготовлению постных цементобетонных смесей и устраивание оснований дорожных одежд с постного укоченного цементобетона

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18458 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаР В.2.7-02071168-870:2016 Рекомендации по приготовлению постных цементобетонных смесей и устраивание оснований дорожных одежд с постного укоченного цементобетона
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия30.08.2016
СтатусДействующий
Утверждающий документПротокол от 30.08.2016 № 7
Вид документаРекомендации
Шифр документаВ.2.7-02071168-870:2016
РазработчикХарьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ)
Принявший органХарьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(Укравтодор)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(ХНАДУ)

 

РЕКОМЕНДОВАНО
Науковою радою Укравтодору
Протокол від "28" 12 2016 р.
№__2__

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною радою
ДП "ДерждорНДІ"
Протокол від "30" 08 2016 р. № 7

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРИГОТУВАННЯ ПІСНИХ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСНОВ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ ІЗ ПІСНОГО УКОЧУВАННОГО ЦЕМЕНТОБЕТОНУ

Р В.2.7-02071168-870:2016

 

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту розвитку мережі

доріг Укравтодору

_________________ С.Ю. Цепелєв

“________ ”___________________ 2016 р.

РОЗРОБЛЕНО

Заступник ректора ХНАДУ з наукової роботи, доктор технічних наук, професор
______________ В.О. Богомолов

“_____ ”_______________________ 2016 р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу стандартизації та

метрології ДП "ДерждорНДІ"

_________________ М.М. Стулій

“________ ”___________________ 2016 р.

Науковий керівник, доктор технічних наук, професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів

______________ С.МА. Толмачов

“_____ ”__________________ 2016 р.

  Відповідальний виконавець, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник ХНАДУ

______________ О.А. Бєліченко

“_____ ”__________________ 2016 р.

  Кандидат технічних наук ,

Науковий співробітник ХНАДУ

______________ Г.В. Бражник

“_____ ”__________________ 2016 р.

  Інженер ХНАДУ

______________ Д.С. Захаров

“_____ ”__________________ 2016 р.

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги до матеріалів для приготування пісних цементобетонних сумішей

6 Рекомендації по підбору складів пісних цементобетонних сумішей

7 Вимоги до пісної цементобетонної суміші та пісного цементобетону

8 Технологія виготовлення пісних цементобетонних сумішей

9 Технологія влаштування основ дорожніх одягів із пісного укочуваного цементобетону

10 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища

11 Методи випробувань

Додаток А Бібліографія 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці рекомендації надають положення щодо технології виготовлення жорстких бетонних сумішей та влаштування шарів основ із пісних цементобетонів методом укочування.

Ці рекомендації призначені для інженерно-технічних працівників, які проектують і влаштовують цементобетонні шари основи дорожніх одягів на автомобільних дорогах загального користування згідно з ДБН В.2.3-4, ДСТУ-Н Б В.2.7-36 і ГБН В.2.3-37641918-557.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Рекомендаціях є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5.28-2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64:2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній  водопровід та каналізація

ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97) Державні гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України

ДСН 3.3.6-037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку

ДСН 3.3.6-039-99 Державні санітарні норми  виробничої загальної і локальної вібрації

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників.

НПАОП 0.0-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для робітників бетонних і залізобетонних заводів

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ Б А 3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загально- будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи  визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови.

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112:2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ) Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови.

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ) Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складів

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Будівельні матеріали. Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.7-36:2016 Настанова з влаштування жорсткого дорожньо одягу

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. (Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування та будівництво.

СаНПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин в ґрунті)

СаНПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения. (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. (Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования воздуха рабочей зоны. (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги повітря робочої зони)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. (Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com