ДСТУ EN 457-2001 Безопасность машин. Звуковые сигналы опасности. Общие требования, проектирование и испытания (EN 457:1992, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19460 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 457-2001 Безопасность машин. Звуковые сигналы опасности. Общие требования, проектирование и испытания (EN 457:1992, IDT)
Дата начала действия01.07.2002
Дата принятия26.12.2001
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 26.12.2001 № 648
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа457-2001
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Дизайн и эргономика» (ТК 121)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Дизайн и эргономика» (ТК 121)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЗВУКОВІ СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ
Загальні вимоги, проектування та випробування

(EN 457:1992, IDT)
ДСТУ EN 457-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Національним науково-дослідним інститутом дизайну та технічним комітетом зі стан­дартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 26 грудня 2001 р. № 648 з 2002-07-01

3 Стандарт відповідає EN 457:1992 Safety of machinery — Auditory danger signals — General requirements, design and testing (ISO 7731:1986, modified) (Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (ISO 7731:1986, модифікований)) Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Ремізовський; А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; Е. Федоренко

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Позначення

5 Вимоги безпеки

5.1 Загальні вимоги

5.2 Розпізнавання

5.2.1 Чутність

5.2.2 Розрізнення

5.2.3 Однозначність

6 Методи вимірювань

6.1 Акустичні вимірювання

6.2 Контроль чутності

7 Обчислення ефективного схованого порога

8 Керівні принципи для проектування звукового сигналу небезпеки

8.1 Рівень звукового тиску

8.2 Частоти

8.3 Часові характеристики

8.3.1 Часовий розподіл рівня звукового тиску

8.3.2 Часовий розподіл частот

8.4 Тривалість звукових сигналів небезпеки

9 Необхідна інформація щодо джерел звуку для звукових сигналів небезпеки

Додаток А (інформаційний) Приклад для обчислення ефективного схованого порога відповідно до розділу 7

Додаток В (інформаційний) Приклади попереджувальних сигналів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 457:1992 Safety of machinery — Auditory danger signals — General requirements, design and testing (ISO 7731:1986, modified) (Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування (ISO 7731:1986, модифікований).

Під час перевидання структура стандарту не змінювалась, і до нього не вносились технічні відхилення.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

— у «Вступі» надано «Національну примітку» щодо скорочення EFTA;

— у «Нормативних посиланнях» дано «Національне пояснення» щодо перекладу на українську мову назв стандартів;

— замінено «цей європейський стандарт» на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами систе­ми стандартизації України. «Національні примітки» та «Національне пояснення» виділено в тексті рамкою;

— замінено позначення одиниць фізичних величин:

Позначення в EN 457

Ра

Hz

m

S

dB

Позначення в національ­ному стандарті

Па

Гц

м

с

ДБ

0 ВСТУП

Цей стандарт розроблений як гармонізований стандарт, метою якого є досягнення відповід­ності з Директивою щодо машин і пов’язаними з нею рекомендаціями EFTA[1] .

Цей стандарт визначає критерії, застосовувані до розпізнавання звукового сигналу небез­пеки в зоні приймання сигналу, особливо у випадках, коли має місце високий рівень навколиш­нього шуму.

Правильно розроблені сигнали можуть ефективно привертати увагу до небезпеки чи небез­печної ситуації, не спричиняючи переляку, навіть у разі використання засобів захисту органів слуху.

Національна примітка *

Європейська асоціація вільної торгівлі

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН ЗВУКОВІ СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ
Загальні вимоги, проектування та випробування

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ
Общие требования, проектирование и испытания

SAFETY OF MACHINERY AUDITORY DANGER SIGNALS
General requirements, design and testing

Чинний від 2002-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги безпеки та ергономіки і відповідні методи випробувань звукових сигналів небезпеки, дає рекомендації для розрахунку сигналу, що повинен сприйматися і розрізнятися відповідно до 5.3 EN 292-2.

Цей стандарт не поширюється на мовні попередження про небезпеку (наприклад, вигуки, оголошення по гучномовцю).

Спеціальні норми, що стосуються, наприклад, стихійних лих і або відносяться до громадсько­го транспорту, не підпадають під дію цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших публікацій посиланнями на ці публікації із зазначен­ням і без зазначення року їхнього видання. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях за текстом, а перелік публікацій — нижче. При посиланнях на публікації із зазначенням року їхнього видання наступні зміни чи наступні редакції цих публікацій чинні для цього стан­дарту тільки в тому випадку, якщо вони введені в дію методом зміни чи методом підготовки нової редакції. При посиланнях на публікації без зазначення року видання чинне останнє видання наведеної публікації.

EN 292-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design. Part 2: Technical principles and specifications

ISO 266:1975 Acoustics — Preferred frequencies for measurements

ISO 4869-1:1990 Acoustics — Hearing protectors — Subjective method for the measurement of sound attenuation

ІЕС 602251) Octave, half-octave and third-octave band filters intended for the analysis of sound and vibrations

IEC 60651 Sound level meters

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-2 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (стандарт впровад­жено в Україні як ДСТУ EN 292-2-2001

ISO 266:1975* Акустика. Кращі для вимірювання частоти

ISO 4869-1:1990** Акустика. Засоби захисту органів слуху. Суб’єктивний метод оціню­вання ослаблення звуку

ІЕС 60225* Октавні, напівоктавні і третинооктавні фільтри для аналізу звуку і вібрацій

ІЕС 60651* Вимірники рівня звуку

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com