ДСТУ ISO 80000-10:2016 Величины и единицы. Часть 10. Атомная и ядерная физика (ISO 80000-10:2009, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20280 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 80000-10:2016 Величины и единицы. Часть 10. Атомная и ядерная физика (ISO 80000-10:2009, IDT)
Дата начала действия01.01.2018
Дата принятия27.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ 3651.1-97 в части приложений А.9 и А.10
Утверждающий документПриказ от 27.12.2016 № 439 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с международными нормативными документами, отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа80000-10:2016
РазработчикНациональный научный центр «Институт метрологии»
Дополнительные данные С учетом изменения, внесенного приказом от 25.05.2017 № 123
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 80000-10:2016
(ISO 80000-10:2009, IDT)

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ

Частина 10 Атомна та ядерна фізика

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»), спільно з Технічним комітетом стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2016 р. №439 з 2018-01-01 з урахуванням зміни, внесеної наказом від 25 травня 2017 р. № 123

3 Національний стандарт відповідає ISO 80000-10:2009 Quantities and units — Part 10: Atomic and nuclear physics (Величини та одиниці. Частина 10. Атомна та ядерна фізика)

Ступінь відповідності — Ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3651.1-97 в частині додатків А.9 та А.10

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 80000-10:2009

0 Вступ до ISO 80000-10:2009

0.1 Розташування таблиць

0.2 Таблиці величин

0.3 Таблиці одиниць

0.3.1 Загальні відомості

0.3.2 Зауваги щодо одиниць для величин з розмірністю один чи безрозмірних величин

0.4 Числові вирази, вжиті в цьому стандарті

0.5 Особливі примітки

0.5.1 Величини

0.5.2 Спеціальні одиниці

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Назви, позначення та визначення

Додаток А (довідковий) Позасистемні одиниці, використовувані в атомній та ядерній фізиці

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 80000-10:2016 (ISO 80000-10:2009, IDT) «Величини та одиниці. Частина 10. Атомна та ядерна фізика», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 80000-10:2009 «Quantities and units — Part 10: Atomic and nuclear physics» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення в частині додатків А.9 та А.10.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— таблиці оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ISO 80000-10:2009

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) є всесвітньою федерацією національних організацій зі стандартизації (організацій-членів ISO). Розроблення міжнародних стандартів зазвичай здійснюють технічні комітети ISO. Кожен член, зацікавлений у діяльності, для якої створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС)

з усіх питань стандартизації в галузі електротехніки.

Міжнародні стандарти розробляють відповідно до правил, установлених у Директивах ISO/IEC, частина 2.

Проекти міжнародних стандартів, схвалені технічними комітетами, розсилають членам на голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів потребує ухвалення щонайменше 75 % організацій-членів, що беруть участь у голосуванні.

Треба враховувати, що деякі елементи цього стандарту можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не несе відповідальності за ідентифікацію будь-якого одного чи всіх патентних прав.

ISO 80000-10 розроблено Технічним Комітетом ISO/TC 12 «Величини та одиниці» у співробітництві з ІЕС/ТС 25 «Величини та одиниці».

Це перше видання ISO 80000-10 скасовує та замінює ISO 31-9:1992 та ISO 31-10:1992. Воно також охоплює Зміни ISO 31-9:1992/Amd.1:1998 та ISO 31-10:1992/Amd. 1:1998. Основні технічні зміни порівняно з попередніми стандартами такі:

— вилучено додатки А та В (їх охоплює ISO 80000-9);

— додаток С до ISO 31-9:1992 став додатком А;

— вилучено додаток D до ISO 31-9:1992;

— змінено подання числових виразів;

— змінено нормативні посилання;

— вилучено пункти 10-33 та 10-53 з ISO 31-10:1992;

— долучено нові пункти;

— уточнено багато визначень;

— використано нові значення фундаментальних констант.

ISO 80000 за загальною назвою «Величини та одиниці» складається з таких частин:

— Частина 1. Загальні положення;

— Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях;

— Частина 3. Простір і час;

— Частина 4. Механіка;

— Частина 5. Термодинаміка;

— Частина 7. Світло;

— Частина 8. Акустика;

— Частина 9. Фізична хімія та молекулярна фізика;

— Частина 10. Атомна та ядерна фізика;

— Частина 11. Характеристичні числа;

— Частина 12. Фізика твердого тіла.

ІЕС 80000 за загальною назвою «Величини та одиниці» складається з таких частин;

— Частина 6. Електромагнітні явища;

— Частина 13. Інформатика та інформаційні технології;

— Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини.

0 ВСТУП до ISO 80000-10:2009

0.1 Розташування таблиць

Таблиці величин й одиниць розташовано в ISO/IEC 80000 в такий спосіб, що величини, наведені в таблицях на сторінках з лівого боку, відповідають одиницям, наведеним на сторінках з правого боку.

Усі одиниці між двома суцільними лініями в таблицях на правих сторінках належать до величин, розташованих між відповідними суцільними лініями в таблицях на лівих сторінках.

Там, де нумерацію пункту змінено під час перегляду частини ISO 31, номер цього пункту в попередньому виданні показано в дужках у таблиці на лівій сторінці під новим номером величин; тире використано для позначення того, що цього пункту в попередньому виданні немає.

0.2 Таблиці величин

Назви найважливіших величин англійською та французькою мовами, що належать до сфери застосування цього стандарту, наведено разом з їхніми символами і, здебільшого, з їхніми визначеннями. Ці назви та символи мають рекомендаційний характер. Визначення надано для ідентифікації величин у Міжнародній системі величин (ISQ), наведених у таблиці на лівих сторінках; список цих величин не є вичерпним.

Зазначено скалярний, векторний або тензорний характер величин, особливо, якщо це необхідно для визначень.

Переважно наведено лише одну назву та лише один символ для величини; якщо для однієї величини наведено дві чи кілька назв або два чи кілька символів і немає принципових відмінностей між ними, то вони — в однаковому статусі. Якщо є два типи курсивного шрифту (наприклад, ϑ та θ, φ та ø, а та a, g та g), то застосовують лише один з них. Це не означає, що інший тип курсивного шрифту є неприйнятним. Не рекомендовано використовувати ці варіанти в різних сенсах.

Символ у круглих дужках означає, що він є резервним символом для використання в певному контексті, якщо основний символ використовують з іншим значенням.

В англійському виданні назви величин французькою мовою надруковано курсивним шрифтом і їм передують літери fr. Рід назви французькою мовою зазначено літерою (m) для чоловічого роду та літерою (f) для жіночого роду безпосередньо після іменника.

Національна примітка

У цьому стандарті наведено назви величин лише українською мовою. В Україні не прийнято дублювати назви величин іншими мовами, а також зазначати рід іменника назви величини.

0.3 Таблиці одиниць

0.3.1 Загальні відомості

Назви одиниць для відповідних величин подано разом з міжнародними позначеннями та визначеннями. Ці назви одиниць залежать від мови, але позначення є міжнародними й однаковими на всіх мовах. Для отримання додаткової інформації див. Брошуру SI (8-е вид. 2006 року) від ВІРМ та ISO 80000-1. Одиниці розташовано в такий спосіб:

a) Спочатку наведено когерентні одиниці SI. Одиниці SI схвалено Генеральною конференцією з мір та ваг (Conference Generale des Poids et Mesures). Рекомендовано застосовувати когерентні одиниці SI; десяткові кратні та частинні від одиниць SI, утворені за допомогою префіксів, хоча про десяткові кратні та частинні в явному виді не згадано.

b) Далі наведено деякі позасистемні одиниці, схвалені Міжнародним комітетом з мір та ваг (Comite International des Poids et Mesures, CIPM), або Міжнародною організацією законодавчої метрології (Organisation Internationale de Metrologie Legale, OIML), або ISO та ІЕС, для використання разом із SI. Такі одиниці відокремлено в пункті від одиниць SI пунктирною лінією.

c) Позасистемні одиниці SI, схвалені СІРМ для використання разом з одиницями SI, наведено дрібним шрифтом (меншим, ніж розмір шрифту в основному тексті) в колонці «Перевідні коефіцієнти та примітки».

d) Позасистемні одиниці, що не належать до системи SI та не рекомендовані до використання, надано лише в додатках до деяких частин ISO/IEC 80000. Ці додатки є довідковими, насамперед стосовно перевідних коефіцієнтів, і не є невід’ємними частинами цього стандарту. Одиниці, не рекомендовані до використання, скомпоновано у дві групи:

1) одиниці в системі CGS (система сантиметр-грам-секунда) зі спеціальними назвами;

2) одиниці ґрунтовано на футі, фунті, секунді та деяких інших пов’язаних з ними одиницях.

e) Інші позасистемні одиниці, наведені для відома, особливо стосовно перевідних коефіцієнтів, надано в іншому додатку.

0.3.2 Зауваги щодо одиниць для величин з розмірністю один чи безрозмірних величин

Когерентною одиницею будь-якої величини з розмірністю один, також званою безрозмірною величиною, є число один, позначення 1. У разі вираження значення такої величини символ 1 зазвичай не пишуть.

Для утворення кратних або часткових одиниці не використовують префікси. Замість префіксів рекомендовано використовувати степені числа 10.

Ураховуючи те, що площинний кут зазвичай визначають як відношення двох довжин, а просторовий кут — як відношення двох площ, у 1995 p. CGPM встановила, що в системі SI радіан, позначення рад, і стерадіан, позначення ср, є безрозмірними похідними одиницями. Це означає, що площинний кут і просторовий кут вважають похідними величинами з розмірністю один. Отже одиниці радіан і стерадіан дорівнюють одному; ними можна знехтувати або використовувати у виразах для похідних одиниць, щоб показати відмінність між величинами різного роду, що мають однакову розмірність.

0.4 Числові вирази, вжиті в цьому стандарті

Знак «=» застосовують для позначення «точно дорівнює», знак «~» — для позначення «приблизно дорівнює» і знак «:=» — для позначення «дорівнює за визначенням».

Числові значення фізичних величин, отримані експериментально, завжди мають відповідну невизначеність вимірювання. Цю невизначеність треба завжди зазначати. У цьому стандарті величину невизначеності відображено в такому прикладі.

У цьому прикладі l = а(b) м приймають, що чисельне значення невизначеності b, зазначене в круглих дужках, застосовне до останніх (і найменш значущих) цифр числового значення а довжини l. Це позначення використовують, якщо b є стандартною невизначеністю (оцінений стандартний відхил) визначення останніх цифр а. Наведений вище чисельний приклад можна інтерпретувати так, що найкраща оцінка чисельного значення довжини l (l виражено в метрах) становить 2,347 82, а невідоме значення l лежить між (2,347 82 - 0,000 32) м та (2,347 82 + 0,000 32) м з ймовірністю, що визначається стандартною невизначеністю 0,000 32 м і розподілом ймовірностей значень l.

0.5 Особливі примітки

0.5.1 Величини

Фундаментальні фізичні константи, наведені в ISO 80000-10, цитуються з упроваджених значень фундаментальних фізичних констант, опублікованих у «2006 КОДАТА рекомендовані значення». Див. веб-сайт КОДАТА: http://physics.nist.gov/cuu/constants/index.html

0.5.2 Спеціальні одиниці

Окремі вчені повинні мати свободу використовувати позасистемні одиниць, якщо вони бачать конкретну наукову перевагу у своїй роботі. З цієї причини позасистемні одиниці, використовувані в атомній та ядерній фізиці, наведено в додатку А.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 10. Атомна та ядерна фізика

QUANTITIES AND UNITS
Part 10. Atomic and nuclear physics

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено назви, позначення та визначення для величин й одиниць, використовуваних в атомній та ядерній фізиці. За потреби також наведено перевідні коефіцієнти.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведене видання документа. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 80000-3:2006 Quantities and units — Part 3: Space and time

ISO 80000-4:2006 Quantities and units — Part 4: Mechanics

ISO 80000-5:2007 Quantities and units — Part 5: Thermodynamics

IEC 80000-6:2008 Quantities and units - Part 6: Electromagnetism

ISO 80000-7:2008 Quantities and units — Part 7: Light

ISO 80000-9:2009 Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 80000-3:2006 Величини та одиниці. Частина 3. Простір і час

ISO 80000-4:2006 Величини та одиниці. Частина 4. Механіка

ISO 80000-5:2007 Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка

ІЕС 80000-6:2008 Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища

ISO 80000-7:2008 Величини та одиниці. Частина 7. Світло

ISO 80000-9:2009 Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія та молекулярна фізика.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ