ДСТУ EN 15614:2016 Одежда защитная для пожарных. Лабораторные методы испытания и технические требования к одежде для тушения пожаров на территориях с почвенно-растительным покровом (EN 15614:2007, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19921 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 15614:2016 Одежда защитная для пожарных. Лабораторные методы испытания и технические требования к одежде для тушения пожаров на территориях с почвенно-растительным покровом (EN 15614:2007, IDT)
Дата начала действия01.10.2017
Дата принятия27.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 15614:2015
Утверждающий документПриказ от 27.12.2016 № 442 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, отмене нормативных документов Украины и поправки к нормативному документу Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа15614:2016
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Каучуки, резины и резиновые изделия» (ТК 128)


ДСТУ EN 1486:2010 Одежда защитная для пожарников. Методы испытания и требования к отражающей одежде пожарников (EN 1486:2007, IDT)

ДСТУ EN 15614:2015 Защитная одежда для пожарных. Лабораторные методы испытания и технические требования к одежде для тушения пожаров на территориях с почвенно-растительным покровом (EN 15614:2007, IDT)

ДСТУ ISO 13937-2:2006 Материалы текстильные. Стойкость к раздиранию. Часть 2. Определение силы раздирания брюкоподобных образцов методом одиночного раздирания (ISO 13937-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO 139:2007 Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и испытания (ISO 139:2005, IDT)

ДСТУ ISO 6942-2001 Одежда защитная тепло- и огнестойкая. Оценка теплопроводности материалов и комбинаций материалов, подвергающихся воздействию источника теплового излучения (ISO 6942:1993, IDТ)

ДСТУ ISO 7000:2004 Графические символы, используемые на оборудовании. Указатель и обзор (ISO 7000:2004, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 15614:2016
(EN 15614:2007, IDT)

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
ДЛЯ ПОЖЕЖНИКІВ
Лабораторні методи випробування
та технічні вимоги до одягу для гасіння пожеж
на територіях із ґрунтово-рослинним покривом

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Каучуки, гуми та гумові вироби» (ТК 128)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 27 грудня 2016 р. № 442 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15614:2007 Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance requirements for wildland clothing (Захисний одяг для пожежників. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги до одягу для гасіння пожеж на територіях із ґрунтово-рослинним покривом) і внесений з дозволу CEN, Rue Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 15614:2015

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ЕN 15614:2007

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Будова одягу

4.1 Загальні положення

4.2 Комірець

4.3 Комбінезон або костюм

4.4 Кишені

4.5 Фурнітура

4.6 Рукави

4.7 Штани

5 Відбирання та попереднє оброблення зразків

5.1 Відбирання зразків

5.2 Кількість і розмір зразка

5.3 Попереднє оброблення зразків

5.4 Кондиціювання

5.5 Матеріал верху

6 Вимоги щодо властивостей, що характеризують стійкість до теплових впливів

6.1 Загальні положення

6.2 Поширення полум’я

6.3 Передача тепла (випромінювання)

6.4 Теплостійкість

6.5 Теплостійкість швейних ниток

7 Стійкість одягу до механічного впливу

7.1 Межа міцності під час розтягування

7.2 Міцність під час розтягування

7.3 Міцність основного шва

8 Вимоги щодо ергономіки та зручності

8.1 Коефіцієнт опору теплопередачі

8.2 Коефіцієнт паронепроникності

9 Загальні вимоги

9.1 Змінення розмірів після прання та/або хімічного чищення

9.2 Світловідбивні та/або флуоресцентні властивості

10 Маркування

11 Інформація, яку надає виробник

Додаток А (довідковий) Невизначеність результатів вимірювання

Додаток ZА (довідковий) Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами Директиви 89/686/ЕЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та регіональним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 15614:2016 (EN 15614:2007) «Одяг захисний для пожежників. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги до одягу для гасіння пожеж на територіях із ґрунтово-рослинним покривом», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 15614:2007 «Protective clothing for firefighters — Laboratory test methods and performance requirements for wildland clothing».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 128 «Каучуки, гуми та гумові вироби».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 15614:2015 (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт розроблено за дорученням, виданим CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, він підтримує важливі вимоги Директиви ЄС 89/686/ЕЕС.

Зв'язок з Директивою (-ами) ЄС подано в довідковому додатку ZA, що є невід'ємною частиною цього стандарту.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», а в розділі 3 та в додатку А — «Національну примітку», виділені рамкою;

— з «Передмови» до EN 15614:2007 узято лише ту інформацію, яка безпосередньо стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та регіональним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

У цьому стандарті є посилання на EN 25077, EN 31092, EN ISO 3146, EN ISO 13934-1, EN ISO 13935-2 та ISO 17493, не прийняті в Україні як національні. Наразі EN 25077 та EN 31092 не чинні.

ВСТУП до EN 15614:2007

Мета цього стандарту — встановити мінімальні вимоги щодо ефективності захисного одягу, призначеного для користування протягом тривалого часу під час гасіння пожеж на територіях із ґрунтово-рослинним покривом.

Гасіння пожеж на територіях з ґрунтово-рослинним покривом зазвичай відбувається влітку за високих температур та є тривалим процесом, під час його перебігу в організмі пожежника може утворюватися велика кількість тепла внаслідок метаболізму. Відповідно, захисний одяг має бути легким, гнучким і відповідати ризикам, яким піддається пожежник, бути ефективним та захищати користувача від теплового навантаження.

У зв'язку із цим потрібно проводити оцінювання ризику, щоб визначити, чи підходить одяг, на який поширюються вимоги цього стандарту, до використання за передбачуваним призначенням та за прогнозованого впливу. Цей стандарт не поширюється на захисний одяг для використання в ситуаціях, коли більш придатним є одяг, що відповідає вимогам EN 469, та на одяг для захисту від хімічної, біологічної та радіаційної небезпек.

Оцінювання ризику має передбачати визначення того, які додаткові засоби індивідуального захисту голови, рук і ніг потрібні. У деяких випадках може знадобитися захист органів дихання.

Пожежники мають бути навчені підбиранню, користуванню, догляду та ремонту захисного одягу, на який поширюється цей стандарт, та усвідомлювати обмеження щодо користування цим одягом.

Цей стандарт не має на меті обмежити права органів, що мають повноваження, споживача або виробника перевищувати мінімальні вимоги цього стандарту.

Перелік стандартів, пов'язаних з EN 15614, наведено в розділі «Бібліографія».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ ДЛЯ ПОЖЕЖНИКІВ
Лабораторні методи випробування та технічні вимоги
до одягу для гасіння пожеж на територіях
із ґрунтово-рослинним покривом

PROTECTIVE CLOTHING FOR FIREFIGHTERS
Laboratory test methods and performance
requirements for wildland clothing

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробування і мінімальні вимоги щодо показників якості захисного одягу, призначеного для захисту тіла користувача, крім голови, кистей та ступнів ніг, який одягають під час гасіння пожеж на територіях із ґрунтово-рослинним покривом та пов'язаної із цим діяльності. Цей одяг не призначено для забезпечення захисту під час пожеж у закритих просторах. Цей стандарт регламентує загальну будову одягу, мінімальний рівень показників якості для матеріалів, що використовують, та методи випробування для визначення цих величин.

Цей стандарт не застосовують до захисного одягу для використання в ситуаціях, що виникають під час гасіння пожеж у спорудах (EN 469 та ISO 11613) або там, де очікується високий рівень інфрачервоного випромінювання (EN 1486), цей стандарт не містить вимог щодо одягу для захисту від хімічної, біологічної, електричної або радіаційної небезпек.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 340:2003 Protective clothing — General requirements

EN 471:2003 High-visibility warning clothing for professional use — Test methods and requirements

EN 25077 Textiles — Determination of dimensional change in washing and drying (ISO 5077:1984)

EN 31092 Textiles — Determination of physiological properties — Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded — hotplate test) (ISO 11092:1993)

EN ISO 139 Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 139:2005)

EN ISO 3146 Plastics — Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods (ISO 3146:2000)

EN ISO 6942:2002 Protective clothing — Protection against heat and fire — Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat (ISO 6942:2002)

EN ISO 13934-1 Textiles — Tensile properties of fabrics — Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO 13934-1:1999)

EN ISO 13935-2 Textiles — Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles — Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method (ISO 13935-2:1999)

EN ISO 13937-2 Textiles — Tear properties of fabrics — Part 2: Determination of tear force of trousershaped test specimens (Single tear method) (ISO 13937-2-2000)

EN ISO 15025:2002 Protective clothing — Protection against heat and flame — Method of test for limited flame spread (ISO 15025:2000)

ISO 17493 Clothing and equipment for protection against heat — Test method for convective heat resistance using a hot air circulating oven

CIE 54.2 Retroreflection — Definition and measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 340:2003 Одяг захисний. Загальні вимоги

EN 471:2013 Одяг високої видимості для професійного використання. Методи випробування та вимоги

EN 25077 Вироби тканинні. Визначення зміни розмірів після прання та сушіння (ISO 5077:1984)

EN 31092 Вироби тканинні. Визначення властивостей, обумовлених фізіологією людини. Вимірювання теплостійкості та коефіцієнта паронепроникності в сталому режимі (випробування з використанням гарячої термопластини) (ISO 11092:1993)

EN ISO 139 Вироби тканинні. Стандартні умови середовищ для проведення кондиціювання та випробування (ISO 139:2005)

EN ISO 3146 Пластмаси. Вивчення характеристик плавлення (температура плавлення або температурний інтервал плавлення) напівкристалічних полімерів з використанням капілярної трубки та поляризаційного мікроскопа (ISO 3146:2000)

EN ISO 6942:2002 Захисний одяг. Захист від тепла та полум'я. Метод випробування: Оцінювання матеріалів та комплектів матеріалів під час дії джерела теплового випромінювання (ISO 6942:2002)

EN ISO 13934-1 Вироби тканинні. Механічні властивості тканин підчас розтягування. Частина 1. Визначення максимального навантаження та відносного подовження за максимального зусилля методом смуги (ISO 13934-1:1999)

EN ISO 13935-2 Вироби тканинні. Властивості тканин та виробів, виготовлених із них. Частина 2. Визначення максимального навантаження лід час розриву шва методом захвату (ISO 13935-2:1999)

EN ISO 13937-2 Вироби тканинні. Міцність тканин під час розриву. Частина 2. Визначення навантаження під час розриву на випробувальних зразках у формі штанів (метод одиночного розриву) (ISO 13937-2-2000)

EN ISO 15025:2002 Одяг захисний. Захист від тепла та полум’я. Метод випробування для обмеження поширення полум'я (ISO 15025:2000)

ISO 17493 Одяг та засоби захисту від дії тепла. Метод для визначення опору конвективного теплообміну за допомогою печі з циркуляцією гарячого повітря

СІЕ 54.2 Світловідбивання. Визначення та вимірювання

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ