ДСТУ EN ISO 15025:2016 Одежда защитная. Защита от тепла и пламени. Метод испытания на ограниченное распространение пламени (EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19811 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 15025:2016 Одежда защитная. Защита от тепла и пламени. Метод испытания на ограниченное распространение пламени (EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT)
Дата начала действия01.10.2017
Дата принятия27.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 532-2001
Утверждающий документПриказ от 27.12.2016 № 442 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, отмене нормативных документов Украины и поправки к нормативному документу Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа15025:2016
РазработчикТехнический комитет «Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих» (ТК 135)
Принявший органТехнический комитет «Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих» (ТК 135)
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Одяг захисний
ЗАХИСТ ВІД ТЕПЛА ТА ПОЛУМ’Я
Метод випробування на обмежене поширення полум’я

ДСТУ EN ISO 15025:2016
(EN ISO 15025:2002, IDT;
ISO 15025:2000, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 27 грудня 2016 р. № 442 3 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 15025:2000 Protective clothing — Protection against heat and flame — Method of test for limited flame spread (ISO 15025:2000) (Одяг захисний. Захист від тепла та полум’я. Метод випробування на обмежене поширення полум’я) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 532-2001

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 15025:2000

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Суть методу випробування

4 Безпека праці та здоров’я операторів

5 Матеріали

6 Устатковання

7 Відбирання та готування зразків

7.1 Відбирання зразків

7.2 Атмосферне середовище для кондиціювання випробного зразка

8 Порядок проведення випробувань

8.1 Установка випробної апаратури

8.2 Випробування

9 Точність

10 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Опис та конструкція пальника

Додаток В (довідковий) Експериментальні методики

Додаток С (обов’язковий) Вимірювання довжини обвугленої ділянки

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN ISO 15025:2015 та основними вимогами та іншими положеннями Директив ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 15025:2016 (EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT) «Одяг захисний. Захист від тепла та полум'я. Метод випробування на обмежене поширення полум’я», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 15025:2002 (версія en) «Protective clothing — Protection against heat and flame — Method of test for limited flame spread» (ISO 15025:2000).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135).

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 532-2001 «Одяг захисний. Захист від високої температури та полум’я. Метод випробування на обмеженість поширення полум’я», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам та ДСТУ EN ISO 15025:2015 (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови» до ISO 15025:2000 у цей «Національний вступ» узято все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 15025:2000 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 15025:2000

ISO 15025:2000 спочатку було підготовлено Технічним комітетом ISO/TC38/SC19 у рамках перегляду ISO 6940 та ISO 6941. У квітні 1997 року роботи за цим конкретним напрямком було переведено в Технічний комітет ISO/ТС 94/SC 13.

Цей метод випробування тісно пов’язано з методом випробування, який зазначено в ISO 6941. Він застосовує таку саму базову комплектацію, але утримувач зразка та шаблон меншого розміру. Матеріали, які не згорають до верхньої або бічних кромок невеликих випробних зразків під час випробовування цим методом, можуть бути віднесені до матеріалів, що обмежують поширення полум’я.

Цей метод оцінює властивості текстильних матеріалів під час короткочасного впливу невеликого полум’я в контрольованих умовах. Результати можуть не дати необхідних результатів в умовах обмеженої подачі повітря або під час впливу потужного теплового випромінювання.

За допомогою цього методу визначають вплив швів на поводження тканин, шов розташовують посередині випробного зразка так, щоб шов під час випробовування перебував під впливом полум’я.

Предмети оздоблення, коли це можливо, необхідно випробовувати як частину цілого текстильного виробу, до складу якого вони входять чи будуть входити.

Перелік стандартів, пов’язаних з ISO 15025, наведено в «Бібліографії».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
ЗАХИСТ ВІД ТЕПЛА ТА ПОЛУМ’Я
Метод випробування на обмежене поширення полум’я

PROTECTIVE CLOTHING
PROTECTION AGAINST HEAT AND FLAME
Method of test for limited flame spread

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення властивості обмежувати поширення полум’я на вертикально орієнтованих текстильних матеріалах та промислових виробах у вигляді одно- чи багатокомпонентних тканин (з покривом, стьобаних, багатошарових, шаруватих конструкцій та подібних комбінацій) під дією невеликого полум’я.

Цей метод випробування не поширюється на матеріали, що мають здатність до значного оплавлення чи усадки.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

2.1 час впливу полум’я (flame application time)

Час, протягом якого випробний зразок піддають впливу полум’я

2.2 час залишкового горіння (afterflame time); тривалість горіння (duration of flame)

Тривалість часу, протягом якого матеріал продовжує горіти в заданих умовах випробування після видалення джерела займання.

Примітка. Час залишкового горіння вимірюють з точністю до секунди, а час залишкового горіння менше ніж 1 с реєструють як нуль

2.3 жевріння (afterglow)

Продовження світіння матеріалу за певних умов випробування після припинення горіння або, якщо горіння не відбувалося, після видалення джерела займання.

Примітка. Жевріння є продовженням горіння з виділенням тепла та світла, але без полум'я. Деякі матеріали поглинають тепло під час впливу полум’я та продовжують виділяти це поглинуте тепло після видалення джерела полум’я. Таке світіння без горіння не треба реєструвати як жевріння

2.4 час жевріння (afterglow time)', тривалість жевріння (duration of afterglow)

Час, протягом якого матеріал продовжує жевріти в заданих умовах випробування після припинення горіння або після видалення джерела займання.

Примітка. Час жевріння вимірюють з точністю до секунди, а час жевріння менше ніж 1 с реєструють як нуль

2.5 обвуглювання (char)

Утворення крихкого залишку під час впливу на матеріал теплової енергії

2.6 залишки (debris)

Матеріал, який відокремлюється від зразка під час проведення випробування та падає без горіння

2.7 палаючі залишки (flaming debris)

Матеріал, який відокремлюється від зразка підчас проведення випробування та запалює фільтрувальний папір

2.8 отвір (hole)

Розрив у випробному зразку розміром не менше ніж 5 мм у будь-якому напрямку, що має безперервний периметр та спричинений плавленням, жеврінням або горінням (займання поверхні, порядок А).

Примітка 1. Якщо отвір перекривається будь-яким матеріалом, то його описують як переривчастий.

Примітка 2. У цьому стандарті описують реєстрацію отворів у будь-якому окремому шарі багатошарового зразка, отриманих під час проведення випробування на займання поверхні (див. 8.2.1.3 д) та 10 і)).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ