ГКД 34.35.105-95 Объем технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях. Методические указания

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19610 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГКД 34.35.105-95 Объем технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях. Методические указания
Дата начала действия01.12.1998
Дата принятия13.07.1995
СтатусДействующий
На заменуРД 34.35.101-88
Вид документаГКД (Отраслевой руководящий документ)
Шифр документа34.35.105-95
РазработчикГосударственное предприятие ДонОРГРЕС
Принявший органГосударственное предприятие ДонОРГРЕС


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2022)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2021)

ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила (в редакции приказа от 21.06.2019 № 271)

Міністерство енергетики України

ГКД 34.35.105-95

ОБСЯГ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ, СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

Методичні вказівки

НДІЕнергетики

Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО ДонОРГРЕС УНВО "Енергопрогрес"

2 ВИКОНАВЦІ В.Д.Шкіря, І.О.Авдеєв, В.Ф.Гончар, В.М.Доценко, О.М.Нідзвецькая, Г.І.Пліскін, О.В.Фомін, Д.В.Шкіря

2 ЗАТВЕРДЖЕНО 1995-07-13 Міністерством енергетики та електрифікації України, Ю.О.Насєдкін

4 ЗАМІСТЬ РД 34.35.101-88 Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях. - Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 15.02.88

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2001 рік

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Позначення і скорочення

4 Загальні положення

5 Паливно-транспортне господарство

5.1 Розморожуючий пристрій для твердого палива (тепляк)

5.2 Розвантаження, підготовка та подача твердого палива

5.3 Підготовка та подача рідкого палива

5.4 Подача газоподібного палива

6 Пилоприготування палива та вапняку

7 Парові та водогрійні котельні установки

7.1 Водопаровий тракт

7.2 Тракти подачі газоподібного та рідкого палива

7.3 Повітряний тракт

7.4 Газовий тракт

8 Золоуловлюванння та шлаковидаляння

8.1 Золоуловлювання

8.2 Гідрозолошлаковидаляння

8.3 Пневмозоловидаляння та установки з видачі сухої золи

9 Допоміжне обладнання теплової схеми

9.1 Редукційні (РУ), редукційно-охолоджувальні (РОУ) та швидкодіючі редукційно-охолоджувальні установки (ШРОУ)

9.2 Випарні та пароперетворювальні установки

9.3 Деаераторні колонки та баки деаерованої води

9.4 Баки для води

9.5 Живильні насоси

10 Паротурбінні установки

11 Технічне водопостачання теплових електростанцій

12 Станційне теплофікаційне обладнання та трубопроводи теплових мереж, що знаходяться у підпорядкуванні електростанції

13 Хімічна обробка води

13.1 Установка для хімічної обробки додаткової води

13.2 Установки для знесолення конденсату турбін енергетичних блоків

13.3 Автономні установки для очищення забрудненого конденсату

13.4 Водний режим

13.5 Установки для очищення виробничого конденсату

13.6 Установки для очищення виробничих стічних вод

14 Генератори

14.1 Електричні параметри генератора

14.2 Електричні параметри та стан системи збудження

14.3 Тепломеханічні параметри генератора, систем охолодження,  керування та систем збудження

14.4 Узагальнена сигналізація на БЩК, що розшифровується на МЩК

15 Електролізні установки для одержування водню та кисню

16 Електродвигуни

17 Трансформатори

17.1 Вимірювання та контроль

17.2 Автоматика

17.3 Сигналізація

18 Електричні розподільчі пристрої

18.1 Шини генераторної напруги

18.2 Шини вищої напруги

18.3 Система або секція шин, на якій передбачено синхронізацію

18.4 Обхідний вимикач та шиноз’єднувальний вимикач, що поєднує функції обхідного

18.5 Шунтуючий реактор

18.6 Шунтуюча ємність

18.7 Дугогасильний апарат

18.8 Лінії напругою 330 - 500 кВ

18.9 Лінії напругою 110 - 220 кВ

18.10 Лінії напругою 35 кВ

18.11 Лінії напругою 35 - 110 кВ зв’язку з блок-станціями

18.12 Лінія 6 - 10 кВ зв’язку з енергосистемою

18.13 Лінії 6-10 кВ, що живлять споживачів

18.14 Шини власних потреб ТЕС

19 Акумуляторні установки

19.1 Вимірювання та контроль

19.2 Автоматика

19.3 Сигналізація

20 Димові труби

20.1 Димові труби з протитиском

20.2 Димові труби з монолітною футеровкою

20.3 Димові труби з металевими чи кремнебетонними газовідвідними стволами

21 Компресорні станції

Додаток А Пояснення до умовних позначок

Додаток Б Параметри, що використовуються для автоматичного розрахунку за допомогою ІОК техніко-економічних показників роботи енергоблоків великої потужності

УДК 621.311.22-52

ГКД 34.35.105-95

ОБСЯГ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ, СИГНАЛІЗАЦІЇ
ТА АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ
Методичні вказівки

ОБЪЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, СИГНАЛИЗАЦИИ
И АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
Методические указания

Чинний від 1998-12-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Ці методичні вказівки встановлюють необхідний обсяг технологічних вимірювань, сигналізації та автоматичного регулювання для експлуатації теплових електростанцій Міненерго України, що підлягають проектуванню та реконструкції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах;

- Правила устройств электроустановок (ПУЭ). 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1986. - 31 змінами та доповненнями.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com