ГСТУ 34.015-2000 Фасонные элементы трубопроводов тепловых сетей с тепловой изоляцией из пенополиуретана и защитной оболочкой из полиэтилена. Общие технические условия

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20444 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГСТУ 34.015-2000 Фасонные элементы трубопроводов тепловых сетей с тепловой изоляцией из пенополиуретана и защитной оболочкой из полиэтилена. Общие технические условия
Дата начала действия01.03.2000
Дата принятия10.02.2000
СтатусДействующий
Утверждающий документРаспоряжение от 10.02.2000 № 18
Вид документаГСТУ (Отраслевой стандарт Украины)
Шифр документа34.015-2000
РазработчикФизико-механический институт им. Г.В. Карпенко НАН Украины


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2023)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2014)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2023)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2021)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2022)

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАСОННІ ЕЛЕМЕНТИ ТРУБОПРОВОДІВ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
З ТЕПЛОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ З ПІНОПОЛІУРЕТАНУ І
 ЗАХИСНОЮ ОБОЛОНКОЮ З ПОЛІЕТИЛЕНУ

Загальні технічні умови

ГСТУ 34.015-2000

Відповідає офіційному тексту

Науково-інженерний енергосервісний центр
Київ 2000

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Виконавчою дирекцією асоціації УВТТ (м. Київ), фізико- механічним інститутом :ім. Г.В.Карпенка НАН України (м. Львів), інститутом Укре- нергопром (м. Київ).

ВНЕСЕНО: Міністерством палива і енергетики України і Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Розпорядженнями по Міністерству палива і енергетики України та Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від _

3 Даний стандарт відповідає міжнародному стандарту EN 448:1994 “Збірна арматура сталевих основних труб, поліуретанова ізоляція і зовнішня оболонка з поліетилену”

4 РОЗРОБНИКИ: к.т.н. В.А.Черватюк, В.М.Підлужний, О.І.Прилипко, K.T.H. В.П. Сокуренко, Л.Я.Раигородецький.

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ.

6 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України від

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Сортамент

5 Технічні вимоги

6 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища

7 Правила приймання

8 Методи випробувань

9 Транспортування і зберігання

10 Гарантії виробника

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФАСОННІ ЕЛЕМЕНТИ ТРУБОПРОВОДІВ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
З ТЕПЛОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ З ПІНОПОЛІУРЕТАНУ
І ЗАХИСНОЮ ОБОЛОНКОЮ З ПОЛІЕТИЛЕНУ

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
И ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Чинний від 2000-03-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює технічні вимоги і методи випробувань для теплогідроізольованих фасонних частин трубопроводів з тепловою ізоляцією з пінополіуретану і захисною поліетиленовою оболонкою, призначених для будівництва та ремонту теплових мереж підземної безканальної прокладки з параметрами теплоносія Ру ≤ 2,5 МПа та t°C ≤ 140°С для постійної експлуатації і піками температури до 150° С протягом 10 діб (сумарно) за рік. Допускається, за необхідністю, застосування деталей трубопроводів і для канальної прокладки при умові збереження технології канальної прокладки.

1.2 Даний стандарт входить в систему стандартів попередньоізольованих систем для транспортування теплоносіїв в теплових мережах (ГСТУ 34-204-88-002-98 та ін.).

1.3 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств ^організацій, які займаються виробництвом елементів трубопроводів для теплових мереж на території України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарта та нормативні документи:

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2216-84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 17353-89 Приборы для измерений отклонений формы и расположения поверхностей вращения. Типы. Общие технические требования

ГОСТ 17375-83 Детали трубопроводов сгальные бесшовные, приварные на Ру ≤ 10 Мпа (≤100 кгс/см2). Отводы крутозагнутые. Конструкция и размеры.

ГОСТ 17376-83 Детали трубопроводов стальные бесшовные, приварные на Ру ≤ 10 Мпа (≤100 кгс/см2). Тройники. Конструкция и размеры.

ГОСТ 17378-83 Детали трубопроводов стальные бесшовные, приварные на Ру ≤ 10 Мпа (≤100 кгс/см2). Переходы. Конструкция и размеры.

ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. Затверджені Держнаглядохоронпраці від 08.09.98р.

СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети

ДНАОП 0.00.1.16 Правила атестації зварювальників

ГСТУ 34-204-88-002-98 Труби для теплових мереж з тепловою ізоляцією з пінополіуретану і захисною оболонкою з поліетилену

Серия 5.903-13 Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Выпуск 1. Детали трубопроводов. Рабочие чертежи

ОСТ 108.031.08-85 - ОСТ 108.031.10-85  Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность

РД 34 15.027-93 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (РТМ-1с-93)

EN-448 Pre-insulated bonded pipe systems for underground hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ