ДСТУ ISO 22476-2:2008 Исследования и испытания геотехнические. Часть 2. Полевое исследование динамическим зондированием (ISO 22476-2:2005, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 22476-2:2008 Исследования и испытания геотехнические. Часть 2. Полевое исследование динамическим зондированием (ISO 22476-2:2005, IDT)
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия22.12.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 22.12.2008 № 493 Об утверждении национальных стандартов Украины, изменения к национальному стандарту, отмене нормативных документов и внесении изменений в приказы Госпотребстандарта от 27.12.2006 № 375 и от 19.02.2008 № 62
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа22476-2:2008
РазработчикИнститут почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского Украинской Академии аграрных наук
Принявший органИнститут почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского Украинской Академии аграрных наук

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ГЕОТЕХНІЧНІ

Частина 2. Польове випробування динамічним зондуванням
(ISO 22476-2:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 22476-2:2008

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут агрохімії та ґрунтознавства імені О.Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Балюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Я. Бородіна, канд. с.-г. наук; М. Лазебна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. №493 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 22476-2:2005 Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 2: Dynamic probing (Геотехнічні дослідження та випробування. Польове випробування. Частина 2. Динамічне зондування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 22476-2:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначання понять

4 Устатковання

5 Процедура випробування

6 Результати випробування

7 Протокол

Додаток А Підсумковий буровий журнал динамічного зондування

Додаток В Протокол виміряних значень та результати випробувань для динамічного зондування

Додаток С Рекомендований метод вимірювання фактичної енергії

Додаток D Геотехнічний вплив і вплив устатковання на результати динамічного зондування

Додаток Е Інтерпретація результатів випробування з використанням точкового опору удару

Бібліографія

Додаток НА Розшифрування скорочень

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 22476-2:2005 Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 2: Dynamic probing (Геотехнічні дослідження та випробування. Польові випробування. Частина 2. Динамічне зондування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 142 «Ґрунтознавство».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи національного стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначання понять» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до стандарту долучено «Національні пояснення», які виділені в тексті рамкою;

— з «Передмови до ISO 22476-2» у «Вступ» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

У цьому стандарті є посилання на європейський стандарт EN, який впроваджено в Україні як національний, а саме: ДСТУ EN 10204-2001 Вироби металеві. Види документів контролю (EN 10204:1995, IDТ).

prEN ISO 22475-1; EN 1997-1; EN 1997-2; EN ISO 22476-3, на які є посилання у цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні, чинних замість них документів немає.

Національний додаток НА наведено як настанову для користувачів.

ВСТУП до ISO 22476-2:2005

ISO 22476-2 підготовлено Європейським технічним комітетом зі стандартизації (CEN) у співробітництві з Технічним комітетом ISO/TS 182 «Геотехніка», підкомітетом SC 1 «Геотехнічні дослідження та випробування» згідно з домовленістю щодо технічної співпраці між ISO та CEN (Віденська домовленість).

ISO 22476 за загальною назвою «Геотехнічні дослідження та випробування. Польове випробування» складається з таких частин:

— Частина 1. Випробування проникності електричним конічним та п’єзоконічним зондами;

— Частина 2. Динамічне зондування;

— Частина 3. Стандартне випробування на твердість;

— Частина 4. Пресіометричне випробування методом Менарда;

— Частина 5. Випробування пружним дилатометром;

— Частина 6. Пресіометричне випробування з самобуравленням;

— Частина 7. Свердловинне випробування домкратами;

— Частина 8. Пресіометричне випробування з повним переміщенням;

— Частина 9. Польове випробування ґрунту зондуванням крильчаткою;

— Частина 10. Вагове зондування;

— Частина 11. Площинне дилатометричне випробування;

— Частина 12. Випробування проникності методом Лефранка;

— Частина 13. Випробування гірської породи під тиском води;

— Частина 14. Дослідне відкачування.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ГЕОТЕХНІЧНІ
Частина 2. Польове випробування динамічним зондуванням

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ
 Часть 2. Полевое исследование динамическим зондированием

GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING
 Part 2. Field testing dynamic probing

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до непрямих досліджень ґрунту динамічним зондуванням як частини геотехнічних досліджень і випробувань згідно з EN 1997-1 і EN 1997-2.

Цей стандарт охоплює визначання опору ґрунтів і м’яких порід in situ динамічному проникненню конусного зонда. Для приведення конусного зонда використовують молот певної маси і висоти падіння. Опір проникненню визначають як кількість ударів, необхідних для переміщення конусного зонда на певну відстань. Забезпечується беззупинний запис глибини, але зразки одержати неможливо.

Широкий діапазон специфічної роботи за удар містить чотири процедури, які охоплюють:

— легке динамічне зондування (ЛДЗ): випробування, яке представляє більш низьку частину масового діапазону динамічного устатковання;

— середнє динамічне зондування (СДЗ): випробування, яке представляє середній масовий діапазон динамічного устатковання;

— важке динамічне зондування (ВДЗ): випробування, що представляє масовий діапазон динамічного устатковання від середнього до надважкого;

— надважке динамічне зондування (НВДЗ): випробування, що представляє верхню частину масового діапазону динамічного устатковання.

Результати випробувань відповідно до цього стандарту особливо придатні для якісного визначення профілю ґрунту в сукупності з прямими дослідженнями (наприклад, з відбиранням проб згідно з prEN ISO 22475-1) чи для відносного порівняння з іншими випробуваннями in situ. їх також можна використовувати для визначення сили і властивостей деформації ґрунтів, переважно незв’язного типу, а можливо також і в дрібнозернистих ґрунтах через відповідні кореляції. Результати також можна використовувати для визначення глибини до дуже щільних шарів землі, наприклад, щоб визначити довжину паль-стійок, і для визначення сипучого ґрунту, ґрунту з порожнинами, ґрунту, який зазнав зворотного засипання або заповнення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче стандарти обов’язкові для застосування цього стандарту. Для датованих посилань застосовують лише ці видання. Для недатованих посилань застосовують останнє видання згаданого стандарту (разом з будь-якими виправленнями).

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

prEN ISO 22475-1 Geotechnical investigation and testing — Sampling by drilling and excavation methods and groundwater measurements — Part 1: Technical principles for execution (ISO/DIS 22475-1:2004).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

prEN ISO 22475-1 Геотехнічні дослідження та випробування. Відбирання проб методами буріння та екскавації і вимірювання ґрунтових вод. Частина 1. Технічні принципи для виконання (ISO/DIS 22475-1:2004).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com