ДСТУ prEN 81-6:2004 Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов и служебных лифтов. Часть 6. Лифты с цепной передачей (prEN 81-6:1998, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18875 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ prEN 81-6:2004 Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов и служебных лифтов. Часть 6. Лифты с цепной передачей (prEN 81-6:1998, IDT)
Дата начала действия01.04.2006
Дата принятия30.11.2004
Дата отмены действия 01.12.2018
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 30.11.2004 № 268
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа81-6:2004
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 104 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры»
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 104 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры»
Дополнительные данные Отменен согласно приказу от 23.11.2018 № 436


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ І СЛУЖБОВИХ ЛІФТІВ
Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею

(prEN 81-6:1998, IDT)
ДСТУ prEN 81-6:2004

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Величко, Б. Лоначевський, М. Пономаренко, І. Сікоренко, К. Ущенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 листопада 2004 р. № 268 з 2006-04-01

3 Національний стандарт ДСТУ prEN 81-6:2004 ідентичний європейському стандарту prEN 81-6:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts and service lifts — Part 6: Guided chain lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 6. Ліфти з лан­цюговою передачею) і йому надано чинності з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом за­лишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) забо­ронено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ  

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Одиниці і познаки

5 Шахта ліфта 

5.1 Загальні положення

5.2 Огорожа шахти

5.3 Стіни, підлога і стеля шахти

5.4 Конструкція стін шахти ліфта і облицьовання дверей навпроти входу в кабіну

5.5 Захист будь-яких просторів, розміщених під кабіною або балансувальним вантажем

5.6 Захист у шахті 

5.7 Верхній поверх і приямок  

5.8 Виняткове використовування шахти ліфта 

5.9 Освітлення шахти 

5.10 Аварійна сигналізація 

6 Машинний простір і блочне приміщення

6.1 Загальні положення

6.2 Доступ

6.3 Машинний простір

6.4 Конструкція і обладнання блочних приміщень 

7 Двері шахти

8 Кабіна і балансувальний вантаж

8.12 Дверцята люків, аварійні двері, доступ до дверей і панелей

9 Підвісна система, компенсація і захист від неконтрольованої швидкості

9.1 Підвісна система

9.2 Співвідношення діаметра шківа, блока і каната. Кінці каната і ланцюга

9.3 Не використано

9.4 Не використано

9.5 Розподіл навантаження між канатами і ланцюгами 

9.6 Не використано

9.7 Захист для блоків і зірочок

9.8 Уловлювач

9.9 Обмежувач швидкості  

10 Напрямні, буфери і кінцевий вимикач

10.1 Загальні положення щодо напрямних  

10.2 Напрямні кабіни і балансувального вантажу 

10.3 Буфери кабіни і балансувального вантажу 

10.4 Хід буферів кабіни і балансувального вантажу 

10.5 Кінцеві вимикачі 

11 Зазори між кабіною і стіною навпроти входу в кабіну і між кабіною та балансувальним вантажем

12 Привод (рушій) ліфта  

12.1 Загальне положення   

12.2 Привод кабіни і балансувального вантажу 

12.3 Використовування підвісних блоків або зірочок

12.4 Система гальмування 

12.5 Аварійний режим

12.6 Швидкість 

12.7 Зупинка привода (рушія) і перевірка його в зупиненому стані 

12.8 Контроль уповільнення привода (рушія) під час сповільненого ходу буфера згідно з 10.4.3.2 

12.9 Пристрої безпеки проти ослаблення каната або ланцюга

12.10 Обмежувач тривалості роботи двигуна

12.11 Захист машинного устаткбвання  

13 Електричні установки і прилади

13.1 Загальні положення

13.2 Контактори, релейні контактори, компоненти електричних кіл безпеки   

13.3 Захист двигунів та іншого електрообладнання

13.4 Увідні пристрої 

13.5 Електропроводка  

13.6 Освітлення і розетки  

14 Захист від електричних несправностей, засоби контролювання, пріоритети 

15 Написи, маркування і робочі інструкції  

15.4 Ліфт, машинний простір і будь-яке блочне приміщення

16 Перевіряння. Випробовування. Реєстрація. Технічне обслуговування 

Додаток А Перелік електричних пристроїв безпеки    

Додаток В Трикутник для відмикання 

Додаток С Технічна документація

Додаток D Перевіряння й випробовування до введення в експлуатацію

Додаток Е Періодичні перевіряння й випробовування, перевіряння і випробовування після значних змін або після нещасного випадку

Додаток F Компоненти безпеки. Процедури випробовування для перевіряння відповідності 

Додаток G Перевіряння напрямних  

Додаток Н Електронні компоненти. Уникнення відмови

Додаток J Випробовування маятниковими ударами

Додаток К Верхні зазори для ліфтів з тяговим приводом  

Додаток L Необхідний хід буфера 

Додаток М Розраховування тяги (для обмежувача швидкості)  

Додаток N Розраховування коефіцієнта безпеки для підвісної канатної системи 

Додаток ZA Взаємозв’язок цього стандарту з Європейськими Директивами  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад prEN 81-6:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts and service lifts — Part 6: Guided chain lifts (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів. Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею).

Документ prEN 81-6:1998 розробив технічний комітет CEN/TC 10 «Passenger, goods and service lifts» (Пасажирські, вантажні та службові ліфти).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— за текстом слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

— долучено структурний елемент «Бібліографічні дані»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», «Термі­ни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами комплексу стан­дартів «Національна стандартизація»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» внесено та виділено рамкою «Національне пояснен­ня», в якому наведено назву європейського стандарту українською мовою;

— з тексту вилучено попередній довідковий матеріал «Foreword», що не стосується безпосе­редньо цього стандарту.

З європейським стандартом, на який є посилання в цьому стандарті, можна ознайомитись у Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Застосовують пункти 0.1 — 0.3.15 з EN 81-1, за винятком 0.3.10, який треба читати в такій редакції:

0.3.10 За винятком елементів, перерахованих нижче, механічний пристрій, скомпонований згідно з надійною практикою і вимогами стандарту, не псуватиметься до створення небезпеки без можли­вості її виявлення.

Розглядають такі механічні відмови:

a) поломка і послаблення всіх з’єднань через допоміжні канати;

b) відмова одного з механічних компонентів електромеханічного гальма, який бере участь у галь­муванні на барабані або диску;

c) відмова компонента, сполученого з головними елементами привода (рушія) і зірочкою при­водного (рушієвого) ланцюга.

Додатково застосовують такі пункти:

0.3.16 Ця частина стандарту посилається на гармонізований стандарт EN 81-1:1998 в частині вимог, які треба також застосовувати до ліфтів з ланцюговою передачею. Головні номери пунктів і заголовки такі самі, як в EN 81-1:1997, з деякими винятками. Текст для тих пунктів, де застосову­ють такі самі вимоги, не повторюється. Натомість, зроблено посилання, як, наприклад, «Застосову­ють вимоги EN 81-1». Якщо пункти покращено, змінено або доповнено, щоб задовольнити спеціальні вимоги, потрібні для ліфтів з ланцюговою передачею, у цій частині стандарту відтворено їх повний текст.

0.3.17 Ліфти з ланцюговою передачею зазвичай мають машинне обладнання, розташоване вверху або внизу шахти. Шафу керування розміщують довільно, але поблизу ліфта. З технічних причин ці ліфти, таким чином, забезпечені машинним простором замість машинного приміщення.

Ліфти з ланцюговою передачею використовують балансувальні вантажі. Всі пункти з EN 81-1, що стосуються противаги, повинні бути в цій частині стандарту для ліфтів з ланцюговою переда­чею, і відповідно треба розуміти й мати на увазі балансувальний вантаж.

Уловлювач і обмежувач швидкості зазвичай розташовують у межах розташування ліфта з лан­цюговою передачею. їх розглядають як одне ціле для перевіряння типу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ І СЛУЖБОВИХ ЛІФТІВ
Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ И СЛУЖЕБНЫХ ЛИФТОВ
Часть 6. Лифты с цепной передачей

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF LIFTS AND SERVICE LIFTS
Part 6. Guided chain lifts

Чинний від 2006-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає норми безпеки до конструкції та експлуатації й установлення на по­стійно нових ліфтів з ланцюговою передачею, що обслуговують певні поверхові площадки, мають ка­біну, розроблену для перевезення пасажирів або пасажирів і вантажу, підтримувану ланцюгом(-ами), і переміщаються між напрямними, нахиленими не більш ніж 15° до вертикалі.

1.2 Додатково до вимог цього стандарту, у спеціальних випадках (вибухова атмосфера, екстре­мальні кліматичні умови, сейсмічні умови, перевезення небезпечного вантажу тощо), повинні бути роз­глянуті додаткові вимоги.

1.3 Цей стандарт не поширюється на:

a) ліфти електричного типу, де кабіна підвішена канатами або ланцюгами (некеровані), гідравлічні, із зубчатою передачею, гвинтові, нахилені тощо;

b) установки ліфтові з ланцюговою передачею в існуючих будинках1) за відсутності достатнього місця;

c) ліфти зі значними змінами (див. додаток Е), встановлені до того, як цей стандарт уведено;

d) підіймальні пристосбвання, як, наприклад, елеватори, ліфти для шахт, театральні ліфти, при­строї з автоматичними клітями, скрепери, ліфти і підйомники для будівництва, суспільних споруд і завантаження кораблів, платформи для дослідження або свердління в морі, конструкції і ремонтні при­стосбвання;

e) установки з нахилом напрямних більше ніж на 15° від вертикалі;

f) безпечність ліфтів під час транспортування, монтажу, ремонту і демонтажу.

Проте цей стандарт можна використовувати як основу.

Шум і вібрацію не розглядають у цьому стандарті, тому що це не стосується безпечного викори­стовування ліфта.

1.4 Цей стандарт не визначає додаткових вимог, необхідних для використовування ліфтів на ви­падок пожежі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують нормативні посилання з EN 81-1.

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1 : Electric lifts.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com