ДСТУ EN 12150-2:2008 Стекло в строительстве. Закалённое известково-натриевое силикатное защитное стекло. Часть 2. Определение соответствия продукции (EN 12150-2:2004, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19076 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12150-2:2008 Стекло в строительстве. Закалённое известково-натриевое силикатное защитное стекло. Часть 2. Определение соответствия продукции (EN 12150-2:2004, IDT)
Дата начала действия01.01.2010
Дата принятия15.08.2008
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 15.08.2008 № 289 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмены нормативного документа
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12150-2:2008
РазработчикТехнический комитет "Системы тревожной сигнализации" (ТК 143)
Принявший органТехнический комитет "Системы тревожной сигнализации" (ТК 143)
Дополнительные данные С изменением, внесенным приказом Госпотребстандарта от 22.12.2008 № 490
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Скло в будівництві

ЗАГАРТОВАНЕ ВАПНЯНО-НАТРІЄВЕ
СИЛІКАТНЕ ЗАХИСНЕ СКЛО

Частина 2. Оцінювання відповідності продукції
(EN 12150-2:2004, IDТ)

ДСТУ EN 12150-2:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи тривожної сигналізації» та Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення при ДДСО при МВС України (ТК 143)

2 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бовсуновський, Ю. Крилач, Ю. Бовсуновський

3 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289 з 2010-01-01 зі зміною, внесеною наказом Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490

Національний стандарт відповідає EN 12150-2:2004 Glass in building—Thermally toughened soda lime silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard (Скло в будівництві. Загартоване вопняно-натрієве силікатне захисне скло. Частина 2. Визначення відповідності продукції. Стандарт на продукцію)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

5 Оцінювання відповідності

6 Маркування та позначення

Додаток А Контролювання продукції на підприємстві

Додаток В Процедури контролювання продукції на підприємстві

Додаток С Положення про добровільну участь зовнішніх організацій

Додаток ZA Розділи цього стандарту, пов’язані з положеннями директиви Європейського Союзу, що стосується продукції для будівництва

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12150-2:2004 Glass in building — Thermally toughened soda lime silicate safety glass — Part 2: Evaluation of conformity/Product standard (Скло в будівництві. Загартоване вапняно-натрієве силікатне захисне скло. Частина 2. Визначення відповідності продукції. Стандарт на продукцію).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 143 «Системи тривожної сигналізації».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено довідковий матеріал відповідно до вимог 4.2 ДСТУ 1.7;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», «Зміст» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Цей Європейський стандарт» та «Цей документ» замінено на «Цей стандарт»;

—замінено познаки одиниць фізичних величин: «kg/m3» — «кг/м3», «GPa» — «ГПа», «Ра» — «Па», «J/(kg·K)» — «Дж/(кг·K)», «W/(m·K)» — «Вт/(м·K)», «W/(m2K)» — «Вт/(м2K)», «mm» — «мм», «db» — «дб»;

— до стандарту долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти, прийняті в Україні як національні:

ДСТУ EN 356:2005 Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за тривкістю щодо ручного зламування (EN 356:1999, IDТ);

ДСТУ 4546:2006 Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за кулетривкістю (EN 1063:1999, MOD);

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDТ). На заміну ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000, IDТ).

Копії нормативних документів, на які є посилання в тексті стандарту, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СКЛО В БУДІВНИЦТВІ
ЗАГАРТОВАНЕ ВАПНЯНО-НАТРІЄВЕ СИЛІКАТНЕ ЗАХИСНЕ СКЛО
Частина 2. Оцінювання відповідності продукції

СТЕКЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЗАКАЛЁННОЕ ИЗВЕСТКОВО-НАТРИЕВОЕ СИЛИКАТНОЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО
Часть 2. Определение соответствия продукции

GLASS IN BUILDING
THERMALLY TOUGHENED SODA LIME SILICATE SAFETY GLASS
Part 2. Evaluation of conformity

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт стосується визначення відповідності продукції вимогам та системи контролювання продукції на підприємстві під час виробництва листового загартованого вапняно-натрієвого силікатного захисного скла, призначеного для використання в будівництві.

Примітка. Для скла з електричними провідниками, призначеними, наприклад, для сигналізації або обігрівання, може виявитися необхідною відповідність іншим директивам, наприклад директиві, що стосується низьковольтного електрообладнання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи, на які є посилання в тексті цього стандарту, є обов’язковими за впровадження стандарту. Для нормативних посилань із зазначенням дати дійсними є тільки такі положення нормативного документа, де є посилання, які відповідають зазначеній редакції документа. Для нормативних посилань без зазначення дати дійсними для цього стандарту є положення опублікованого нормативного документа, на який зроблено посилання, охоплюючи зміни і доповнення, які відповідають останній редакції документа.

EN 356 Glass in building—Security glazing—Testing and classification of resistance against manual attack

EN 410 Glass in building — Determination of luminous and solar characteristics of glazing

EN 572-1 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 1: Definition and general physical and mechanical properties

EN 572-2 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 2: Float glass

EN 572-4 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 4: Drawn sheet glass

EN 572-5 Glass in building — Basic soda lime silicate glass products — Part 5: Patterned glass

EN 673 Glass in building — Determination of thermal transmittance (U value) — Calculation method

EN 1063 Glass in building — Security glazing — Testing and classification of resistance against bullet attack

EN 1096-1 Glass in building — Coated glass — Part 1: Definitions and classification

EN 1096-2 Glass in building — Coated glass — Part 2: Requirements and test methods for class A, B and S coatings

EN 1096-3 Glass in building — Coated glass — Part 3: Requirements and test methods for class C and D coatings

EN 12150-1:2000 Glass in building — Thermally toughened soda lime silicate safety glass — Part 1: Definition and description

EN 12600 Glass in building — Pendulum test — Impact test method and classification for flat glass

EN 12758 Glass in building — Glazing and airborne sound insulation — Product descriptions and determination of properties

EN 12898 Glass in building — Determination of the emissivity

prEN 13474 Glass in building — Design of glass panes

EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements — Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

prEN 13501-5 Fire classification of construction products and building elements — Part 5: Classification using data from fire exposure roof tests

EN 13541 Glass in building — Security glazing — Testing and classification of resistance against explosion pressure.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 356 Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за стійкістю до видавлювання руками

EN 410 Скло в будівництві. Визначання світлових характеристик та характеристик пропускання енергії сонячного випромінювання склінням

ЕИ 572-1 Скло в будівництві. Основна продукція з вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 1. Визначення термінів та загальні фізичні та механічні властивості

EN 572-2 Скло в будівництві. Основна продукція з вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 2. Термополіроване листове скло

EN 572-4 Скло в будівництві. Основна продукція з вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 4. Тягнуте листове скло

EN 572-5 Скло в будівництві. Основна продукція з вапняно-натрієвого силікатного скла. Частина 5. Візерунчасте скло

EN 673 Скло в будівництві. Визначення коефіцієнта теплопередачі. Розрахунковий метод

EN 1063 Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за кулетривкістю

EN 1096-1 Скло в будівництві. Скло з покривом. Частина 1. Визначення термінів та класифікація

EN 1096-2 Скло в будівництві. Скло з покривом. Частина 2. Вимоги та методи випробовування для покривів А, В і S

EN 1096-3 Скло в будівництві. Скло з покривом. Частина 3. Вимоги та методи випробовування для покривів С і D

EN 12150-1:2000 Скло в будівництві. Загартоване вапняно-натрієве силікатне скло. Визначення термінів та опис

EN 12600 Скло в будівництві. Випробовування на маятниковій установці. Метод ударних випробовувань і класифікація листового скла

EN 12758 Скло в будівництві. Скління і повітряна звукоізоляція. Опис продукції та визначення властивостей

EN 12898 Скло в будівництві. Визначання коефіцієнта випромінювання

prEN 13474 Скло в будівництві. Конструкція блоків віконного скла

EN 13501-1 Класифікація будівельних матеріалів та елементів будівельних конструкцій за пожежонебезпечністю. Частина 1. Класифікація за даними, одержаними під час випробовування на вогнестійкість

EN 13501-2 Класифікація будівельних матеріалів та елементів будівельних конструкцій за пожежонебезпечністю. Частина 2. Класифікація за даними, одержаними під час випробовування на вогнестійкість, за винятком даних, які стосуються вентиляційного устатковання

prEN 13501-5 Класифікація будівельних матеріалів та елементів будівельних конструкцій за пожежонебезпечністю. Частина 5. Класифікація за даними, одержаними під час випробовування покрівлі на вогнестійкість

EN 13541 Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за вибухостійкістю.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com