ДСТУ ISO 3098-5:2007 Документация техническая на изделия. Шрифты. Часть 5. Написание латинского алфавита, цифр и знаков средствами автоматизированного проектирования (ISO 3098-5:1997, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17828 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 3098-5:2007 Документация техническая на изделия. Шрифты. Часть 5. Написание латинского алфавита, цифр и знаков средствами автоматизированного проектирования (ISO 3098-5:1997, IDT)
Дата начала действия01.07.2009
Дата принятия10.10.2007
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 10.10.2007 № 254 "Об утверждении национальных стандартов Украины, отмены нормативного документа и внесения изменения к приказу Держспоживстандарту"
Вид документаДСТУ ISO (Государственный Стандарт Украины - выдано ISO)
Шифр документа3098-5:2007
РазработчикТехнический центр Национальной академии наук Украины
Принявший органТехнический центр Национальной академии наук Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Документація технічна на вироби
ШРИФТИ
Частина 5. Написання латинської абетки,
цифр і знаків засобами автоматизованного проектування

(ISO 3098-5:1997, IDT)
ДСТУ
ISO 3098-5:2007

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний центр Національної академії наук України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Поліщук, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); Л.Топалова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 жовтня 2007 р. № 254 з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 3098-5:1997 Technical product documentation—Lettering — Part 5: CAD lettering of the latin alphabet, numerals and marks (Технічна документація на вироби. Шрифти. Частина 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Вимоги до виконання шрифтів засобами САПР

6 Точки орієнтації

7 Позначання

8 Форма знаків

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3098-5:1997 Technical product documentation — Lettering — Part 5: CAD lettering of the latin alphabet, numerals and marks (Технічна документація на вироби. Шрифти. Частина 5. Написання латинської абетки, цифр і знаків засобами автоматизованого проектування).

Національна організація, яка супроводжує цей стандарт, — є Технічний центр НАН України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву розділу 1 для узгодження її з чинними національними стандартами;

— слова «ця частина ISO 3098» замінено на «цей стандарт»;

— англійські терміни та назви перекладено відповідно до термінології, прийнятої в Україні;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

—до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

—долучено структурний елемент «Зміст»;

— у розділі 8 текст доповнено інформацією щодо впливу знаків на вимову букв у тій чи іншій мові, що наведено у дужках і виділено курсивом.

Повний перелік чинних стандартів ISO серії 3098 наведено в ДСТУ ISO 3098-0:2006.

Цей стандарт чинний в Україні на альтернативних засадах з відповідними стандартами Единой системы конструкторской документации і має однакову з ними юридичну силу.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТЕХНІЧНА НА ВИРОБИ
ШРИФТИ
Частина 5. Написання латинської абетки,
цифр і знаків засобами автоматизованого проектування

ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НА ИЗДЕЛИЯ
ШРИФТЫ
Часть 5. Написание латинского алфавита,
цифр и знаков средствами автоматизированного проектирования

TECHNICAL PRODUCT DOCUMENTATION
LETTERING
Part 5. CAD lettering of the latin alphabet, numerals and marks

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до виконання шрифтів засобами системи автоматизованого проектування і виготовляння креслеників відповідно до усіх стандартів цієї серії, які використовують у технічній документації на вироби (зокрема, на технічних креслениках).

Стандарт містить основні положення і правила стосовно застосування шрифтів, виконуваних засобами САПР, використовуючи технічні засоби систем числового програмного керування виконанням шрифтів і креслеників.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче стандарти, на які є посилання у цьому стандарті, містять положення, що є основоположними для цього стандарту. На час опублікування стандарту вказані видання були чинні. Усі стандарти підлягають перегляду, тому учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядкують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3098-0:1997 Technical product documentation — Lettering — Part 0: General requirements

ISO/TR 10623:1991 Technical product documentation — Requirements for computer-aided design and draughting — Vocabulary

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3098-0:19971) Технічна документація на вироби. Шрифти. Частина 0. Загальні вимоги

ISO/TR 10623:1991 Технічна документація на вироби. Вимоги до систем автоматизованого проектування і виготовлення креслеників. Словник

1) Чинний в Україні як ДСТУ ISO 3098-0:2006

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовані терміни і поняття, визначені в ISO 3098-0. Крім того, використані поняття щодо систем автоматизованого проектування і виготовляння креслеників, наведені в ISO/TR 10623.

3.1 розташовання (знаків) із пропорційним проміжком (proportional spacing arrangement)

Розташовання графічних знаків у напрямку написання із проміжками між ними залежно від власної ширини знаків

3.2 розташовання (знаків) із табульованим проміжком (tabularspacing arrangement)

Розташовання графічних знаків у напрямку написання у межах встановленого проміжку із заздалегідь фіксованими положеннями, незалежними від власної ширини знаків.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com