Задание на проектирование системы противопожарной защиты

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17828 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаЗадание на проектирование системы противопожарной защиты
Дата начала действия01.07.2015
Дата принятия13.11.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 13.11.2014 № 312 Об утверждении ДБН В.2.5-56:2014 Системы противопожарной защиты
Вид документаШаблоны (пожарная безопасность)
РазработчикВОО "Украинский союз пожарной и техногенной безопасности"
Принявший органВОО "Украинский союз пожарной и техногенной безопасности"
Дополнительные данные Согласно приложению В ДБН В.2.5-56: 2014


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ДБН В.2.5-56:2014

Додаток В
(довідковий)

Форма В.1

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

 

Системи протипожежного захисту ________________________________________________

Об'єкт: ______________________________________________________________________

Проектна організація: __________________________________________________________

Підстава для проектування: договір № ____ від 20___ р. _____________________________

Стадія проектування - проект (робочий проект) (П, РП) ______________________________

____________________________________________________________________________
(назва об’єкта)

Договір №_______

1. Джерела електропостачання систем пожежної сигналізації:

а) два незалежних джерела змінного струму напругою ___ В, ___ Гц, потужністю ___ кВт;

б) мережеве джерело змінного струму напругою ___ В, ___ Гц, потужністю ___ кВт, акумуляторна батарея.

2. Приміщення, в яких електромагнітні поля і наводки перевищують рівень, встановлений ГОСТ 23511-79 __________________________

3.Для формування командного імпульсу на відключення вентиляції і технологічного обладнання передбачити виходи з ППКП СПС: а) загальний; б) по шлейфах

Назва (приз­начення) контро­льованих приміщень або окремого техно­логічного обладнання (агрегата), яке підлягає контро­люванню (осі, ряди, відмітки, поверхи, номери креслень)

Характеристика контрольованого приміщення

Площа, м2

Висота, м

Наяв­ність і роз­міри під­вісних стель, фальш­підлог, висту­пних частин буді­вель­них конст­рукцій

Місця розмі­щення шахт слабос­трум­них систем

Кате­горія вибухо­пожеж­ної і пожеж­ної небез­пеки згідно з НАПБ Б.03.002

Клас зони вибухо­поже­жної і небез­пеки згідно з НПАОП

Швид­кість повіт­ряних потоків, м/с

Від­носна воло­гість, %, при град. К (С)

Межа темпе­ратур, град. С

Клас вогнес­тійкості буді­вельних конст­рукцій

Тип венти­ляції

Тип конди­цію­вання

Наяв­ність віб­рації

Запи­леність, наяв­ність диму, агре­сивних сере­довищ

При­мітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2018 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com