СОУ-Н EЕ 40.1-21677681-94:2014 Трансформаторные масла. Методика определения механических примесей

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18603 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н EЕ 40.1-21677681-94:2014 Трансформаторные масла. Методика определения механических примесей
Дата начала действия10.04.2014
Дата принятия14.01.2014
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 14.01.2014 № 24
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1-21677681-94:2014
РазработчикНаучно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис»
Принявший органНаучно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис»

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ТРАНСФОРМАТОРНІ ОЛИВИ

Методика визначення механічних домішок

СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-94:2014

Видання офіційне

Київ
Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2014

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: TOB НІЦ «ЗТЗ-СЕРВІС»

2 РОЗРОБНИКИ: О. Стеценко, Ю. Повстяна, В. Бережний

3 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту електроенергетики Міненерговугілля України

4 УЗГОДЖЕНО: Департамент стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України, П.А. Чернов

Департамент електроенергетики Міненерговугілля України, B. В. Коваленко

Департамент електроенергетики Міненерговугілля України, C. Я. Меженний

Відокремлений підрозділ «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики Державного підприємства «НЕК Укренерго», В. А. Лучніков

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міненерговугілля України за № 24 від 14.01.2014 р.

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2019 рік

 

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14 січня 2014 р.                     м. Київ                                       № 24

Про затвердження нормативного документа «Трансформаторні оливи. Методика визначення механічних домішок»

Відповідно до статі 7 Закону України «Про електроенергетику», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 382, та з метою визначення механічних домішок в трансформаторній оливі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нормативний документ «Трансформаторні оливи. Методика визначення механічних домішок», що додається.

2. Нормативний документ набирає чинності через 90 днів від дати підписання цього наказу.

3. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Єрмаков О.М.) в установленому порядку внести Нормативний документ до реєстру бази даних нормативних документів Міненерговугілля та забезпечити видання необхідної кількості примірників, відповідно до замовлень та оплати.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр                                                                                                      Е. Ставицький

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Засоби вимірювальної техніки, випробувальне обладнання, реактиви

6 Відбір, транспортування та зберігання зразків оливи

7 Метод А — Рахунковий (мікроскопічний) метод

8 Метод Б — Фотометричний метод

9 Обробка результатів вимірювань

10 Оформлення результатів вимірювань

Додаток А Форма журналу реєстрації результатів аналізу

Додаток Б Схеми підрахунку часток

Додаток В Форма протоколу результатів аналізу

Додаток Г Інформація щодо відбору зразків трансформаторної оливи для випробування на вміст механічних домішок

Додаток Д Порядок підготовки пробовідбірного посуду (пляшок)

Додаток Е Бібліографія

ВСТУП

Вміст механічних домішок в трансформаторній оливі характеризує стан ізоляційної системи оливонаповненого електрообладнання. Чим менше забруднень міститься в оливі, тим вище надійність експлуатації електрообладнання.

Від концентрації, розмірів, форми та типу забруднюючих часток залежить електрична міцність трансформаторної оливи. Крім того, ідентифікація часток забруднень дозволяє визначити джерело забруднення оливи.

Періодичний контроль кількісного та якісного складу забруднень необхідний для комплексної діагностики стану електрообладнання.

У вітчизняних нормативних документах (СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009, СОУ-Н ЕЕ 20.3022007, СОУ 40.1-21677681-06:2009, СОУ 40.1-21677681-07:2009) рекомендовано кодування рівня забрудненості механічними домішками трансформаторної оливи згідно з ДСТУ ГОСТ 17216:2004, в якому відсутня саме методика визначення кількості механічних домішок.

Розроблена методика дозволяє визначити вміст механічних домішок в трансформаторній оливі двома методами: прямим рахунковим методом за допомогою мікроскопа — метод А, та методом визначення рівня забруднень на основі аналізу трансформаторної оливи автоматичним лічильником часток — метод Б. Методика встановлює кодування промислової чистоти та класу чистоти електроізоляційних олив при поставці, транспортуванні та експлуатації трансформаторного обладнання у відповідності з вимогами національного стандарту ДСТУ ГОСТ 17216:2004.

Для рутинних аналізів методи А і Б є рівнозначними і вибір того чи іншого залежить від кількості рутинних аналізів, зайнятості персоналу лабораторії та можливостей придбання того чи іншого обладнання. Арбітражним є метод прямого підрахунку часток за допомогою мікроскопа — метод А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства енергетики та

вугільної промисловості України

від 14 січня 2014 р. № 24

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ТРАНСФОРМАТОРНІ ОЛИВИ

Методика визначення механічних домішок

Чинний від 2014-04-10

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1   Методика регламентує порядок визначення механічних домішок в трансформаторній оливі прямим рахунковим методом за допомогою мікроскопа або визначення рівня забруднень автоматичним лічильником часток для оцінки і класифікації промислової чистоти оливи.

1.2    Ця Методика є галузевою та поширюється на всі підприємства, що виробляють, розподіляють електроенергію та експлуатують оливонаповнене електрообладнання. Методика поширюється на трансформаторні оливи всіх марок, що застосовуються в електрообладнанні загального призначення.

1.3   Ця Методика розрахована для застосування персоналом, зайнятим експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом і виробництвом оливонаповненого обладнання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ 17216:2004 Чистота промислова. Класи чистоти рідин, надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 05 липня 2004 р. № 131 з 2005-01-01

ГОСТ 6433.5-84 Жидкие диэлектрики. Отбор проб (Рідкі діелектрики. Відбір проб), затверджено та надано чинності Постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 27 березня 1984 р. № 1031

ГОСТ ИСО 4407-2006 Чистота промышленная. Определение загрязненности жидкости методом счета частиц с помощью оптического микроскопа (Чистота промислова. Визначення забрудненості рідин методом рахунку часток за допомогою оптичного мікроскопа), прийнято Міждержавною радою по стандартизації, метрології та сертифікації (протокол № 29 від 24 червня 2006 р.)

СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел, норми оцінювання якості, затверджено та надано чинності Наказом Мінпаливенерго України від 25 лютого 2009 р. № 113

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки роботи. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони), затверджено та надано чинності Постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 29 серпня 1988 р. № 3388

ГОСТ 26377-84 Растворители нефтяные (Розчинники нафтові), затверджено та надано чинності Постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 20 грудня 1984 р. № 4755

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови), затверджено та надано чинності Постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 18 листопада 1974 р. № 2547

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови), затверджено та надано чинності Постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 29 червня 1972 р. № 1334

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com