СОУ-Н ЕЕ 51.104:2007 Изоляторы. Общие требования к упаковке, транспортной маркировке, транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19060 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н ЕЕ 51.104:2007 Изоляторы. Общие требования к упаковке, транспортной маркировке, транспортировке, хранению, монтажу и эксплуатации
Дата начала действия11.09.2007
Дата принятия11.06.2007
СтатусДействующий
На заменуРД 34.51.502-91
Утверждающий документПриказ от 11.06.2007 № 283
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа51.104:2007
РазработчикГП «Научно-исследовательский институт высоких напряжений» (ГП «НИИВН»)
Принявший органГП «Научно-исследовательский институт высоких напряжений» (ГП «НИИВН»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
ІЗОЛЯТОРИ
Загальні вимоги до пакування, транспортного маркування, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації

СОУ-Н ЕЕ 51.104:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

Міністерство палива та енергетики України
Об'єднання енергетичних підприємств
„Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”
2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут високих напруг» (ДП «НДІВН»)

2 РОЗРОБНИКИ: В. Кульматицький, Р. Соломатова, Н. Хрякова

3 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, В. Вдовенко

4 УЗГОДЖЕНО:

Заступник Міністра палива та енергетики України О. Шеберстов

Департамент з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, С. Меженний

Департамент юридичного забезпечення Мінпаливенерго України, Р. Ахметов

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»(ОЕП «ГРІФРЕ»), О. Процепко

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства палива та енергетики України від 11 червня 2007 р. № 283

6 НА ЗАМІНУ РД 34.51.502 «Изоляторы линейные из фарфора и стекла. Общие требования к упаковке, транспортной маркировке, транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации», затвердженого ВПО «Электросетьизоляция» Міненерго СРСР 01.01.91

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2012 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Пакування

4.1 Загальні вимоги до пакування

4.2 Транспортна тара

4.3 Внутрішнє паковання

4.4 Засоби кріплення та амортизації ізоляторів у пакованні

4.5 Пакування комплектувальних виробів

4.6 Пакування технічної та супровідної документації; маркування її паковання

4.7 Комплектність

5 Транспортне маркування

5.1 Загальні вимоги до транспортного маркування

5.2 Зміст транспортного марковання

5.3 Маркування тари ізоляторів, які експортують

6 Транспортування та зберігання

6.1 Загальні вимоги до транспортування та зберігання

6.2 Правила транспортування

6.3 Правила зберігання

7 Монтаж та експлуатація

7.1 Загальні вимоги

7.2 Правила монтажу

7.3 Правила експлуатації

Додаток А Порівняльна таблиця умовних познак транспортної тари

Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

Метою розроблення цієї Настанови є встановлення єдиних уніфікованих вимог до пакування, транспортного маркування, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації ізоляторів усіх видів з ізоляційною частиною з фарфору, скла, полімерних матеріалів чи їх сполучення.

Вимоги цієї Настанови відповідають вимогам ГОСТ 23216, ГОСТ 15150, ГОСТ 14192 та ДСТУ ISO 780.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
ІЗОЛЯТОРИ

Загальні вимоги до пакування, транспортного маркування, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації

Чинний від 2007-09-11

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Настанова поширюється на лінійні та апаратні ізолятори з ізоляційною частиною з фарфору, скла та полімерних матеріалів (далі — ізолятори) і встановлює правила пакування, транспортного маркування, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації ізоляторів.

1.2 Цю Настанову призначено для застосування на підприємствах, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України та щодо яких Мінпаливенерго України здійснює управління корпоративними правами держави.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 780—2001 Пакования. Графічне марковання щодо поводження з товарами

ДСТУ ГОСТ 15846:2003 Продукція, постачана до районів далекої півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ2.601:2006, ІDТ)

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5244—79 Стружка древесная. Технические условия (Стружка деревна. Технічні умови)

ГОСТ 5959—80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия (Ящики із листових деревних матеріалів нерозбірні для вантажів масою до 200 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7376—89 Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8135—74 Сурик железный. Технические условия (Сурик залізний. Технічні умови)

ГОСТ 9142—90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9396—88 Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия. (Ящики дерев’яні багатообертові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12082—82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия. (Решетовання дощаті для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12253—88 Замки сферических шарнирных соединений линейной арматуры и изоляторов. Технические условия(Замки сферичних шарнірних з'єднань лінійної арматури та ізоляторів. Технічні умови)

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 20259—80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия (Контейнери універсальні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21650—76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби кріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требование и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист, пакування. Загальні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 24634—81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия (Ящики дерев’яні на продукцію, яку експортують. Загальні технічні умови)

СОУ МПЕ 40.1.51.102:2004 Ізолятори електротехнічні. Терміни та визначення понять

ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

Правила устройства электроустановок. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1986 (Правила улаштування електроустановок. — 6-те вид., перероб. та доп. — М.: Енергоатомвидав, 1986)

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів), затверджені Держінспекцією з енергетичного нагляду 12.04.69

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com