НАПБ 01.035-97 Правила пожарной безопасности в газовой промышленности Украины

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20280 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаНАПБ 01.035-97 Правила пожарной безопасности в газовой промышленности Украины
Дата начала действия31.03.1997
Дата принятия19.02.1997
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
На заменуНАОП 1.1.23-1.04-84 (ППБВ-85)
Утверждающий документПриказ от 19.02.1997 № 57
Вид документаНАПБ (Нормативный акт по пожарной безопасности)
Шифр документа01.035-97
РазработчикНаукаУЦЭБОТнефтегаз
Дополнительные данные Не включен в Государственный реестр нормативно-правовых актов по вопросам пожарной безопасности (НАПБ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАПБ 01.035-97

ПРАВИЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України (далі - Правила) розроблені відповідно Закону України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 року №3747 - XII ( додаток № 1 до цих Правил) та Постанови Кабінету Міністрів України № 508 від 26 липня 1994 року " Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"".

1.2. Правила встановлюють основні вимоги пожежної безпеки для підприємств, установ, організацій (далі - підприємств), та інших об'єктів (будівель, споруд, технологічних ліній тощо) газової промисловості, яка забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження майнових втрат та зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення.

Правила поширюються тільки на підприємства, підвідомчі АТ "Укргазпром"

1.3. Згідно статті 5 Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників та уповноважених ними осіб (начальник цеху, завідуючий складом, начальник КС, завідуючий лабораторією і т.д ).

1.4 Для координації та вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням, в апаратах дочірніх підприємств і філій створюються служби пожежної безпеки, які зобов'язані організувати ведення обліку пожеж, аналізувати причини їх виникнення та вживати заходи щодо їх усунення відповідно до "Типового положення про службу пожежної безпеки", затвердженого наказом МВС України від 12.04 95 № 220. (додаток № 2 цих Правил)

З метою поліпшення роботи спрямованої на запобігання пожеж і дотримання правил пожежної безпеки на підприємствах Укргазпрому організується вивчення цих Правил, починаючи з 1997 року.

1.5. За порушення вимог Правил, невиконання приписів посадових осіб Акціонерного Товариства і Державної пожежної охорони посадові та фізичні особи підприємств несуть адміністративну, кримінальну чи іншу відповідальність згідно з чинним законодавством.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки працівники, з вини яких об'єкти понесли витрати, можуть притягатися керівниками до відшкодування завданих збитків.

1.6. Пожежна безпека об'єктів газової промисловості регламентується "Правилами пожежної безпеки в Україні" затвердженими УДПО МВС України 14.06.1995 р., державними і галузевими нормами та цими Правилами.

2. Організація робіт щодо забезпечення пожежної безпеки на виробництві

2.1. На кожному підприємстві має бути розроблена загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для окремих приміщень (цехів, дільниць, складів тощо) відповідно до додатка № 3 цих Правил.

У будівлях та спорудах мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Інструкції мають вивчатися з усіма працівниками під час проведення протипожежних інструктажів і в період проходження пожежно-технічного мінімуму

2.2. Керівник підприємства своїм наказом повинен визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки та призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, цехів, приміщень, технологічного і інженерного устаткування (електроустановки, опалення, вентиляція, каналізація тощо), а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

Обов'язки мають бути відображені у відповідних посадових документах (інструкціях, положеннях, функціональних обов'язках).

2.3. Для працівників охорони (відомча, ВОХР чи сторожова охорона) має бути розроблена інструкція, в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядку дій в разі виявлення пожежі чи спрацювання засобів протипожежного захисту (УПС та АУП), а також вказати, хто з посадових осіб адміністрації повинен викликатися в разі пожежі у нічний час і неробочі дні, їх домашню адресу, номер телефону (службовий і домашній).

2.4. На кожному об'єкті мають бути розроблені і затверджені графіки проведення протиаварійних тренувань обслуговуючого персоналу відповідно плану ліквідації аварійних ситуацій на виробництві.

Працівники підприємств до початку виконання своїх обов'язків повинні пройти навчання по ліквідації можливих аварій і їх наслідків.

2.5. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу та перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) та перевірки знань з питань пожежної безпеки визначається керівником підприємства (наказом або положенням) відповідно до Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України і затвердженого наказом МВС України від 17.11.94 № 628. (додаток № 4 цих Правил)

Відповідальність за своєчасне і якісне проведення цієї роботи в структурних підрозділах (цех, дільниця, лабораторія, склад, майстерня т.ін.) покладається на керівника відповідного підрозділу.

Вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті слід також планувати при проведенні виробничого навчання з робітниками, службовцями та інженерно-технічними працівниками.

2.6. Керівник підприємства, з метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам і організації їх гасіння, створює (наказом) добровільну пожежну дружину (ДПД) чи команду (ДПК).

Відповідальність за створення пожежно-технічної комісії (ПТК) покладається на керівників об'єктів дочірніх підприємств.

Діяльність ДПД, ДПК та ПТК і їх робота здійснюється відповідно до Положення про добровільні пожежні дружини (команди) та типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджені наказом МВС України від 27.09.94. № 521. (додаток № 5 до цих Правил)

2.7. Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76* та первинними засобами пожежогасіння відповідно до рекомендацій щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння. (додаток № 6 до цих Правил)

2.8. На підприємстві приступати до будівництва, реконструкції, перепланування приміщень, технологічного переоснащення чи впровадження нових технологій (в т.ч. тимчасових) дозволяється тільки за наявності проектної документації, яка пройшла експертизу (перевірку) в органах Державної пожежної охорони на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки з позитивним результатом відповідно з порядком проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки . (додаток № 7 цих Правил)

Початок роботи (експлуатація) новостворених виробничих (інших) об'єктів проводиться з дозволу Державної пожежної охорони у відповідності до Положення про порядок видачі органом державного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи, затвердженого наказом МВС України від 26.10.94 № 580 (додаток № 8 до цих Правил), (додаток № 8 Правил)

2.9. Пожежна техніка та протипожежне устаткування, що застосовується на об'єктах для запобігання пожежам і їх гасіння, повинні мати державний сертифікат якості.

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, технологічне обладнання та матеріали і речовини вводяться в експлуатацію чи застосовуються лише за умов відповідності їх діючим в Україні нормативним актам з пожежної безпеки. При відсутності даних щодо їх пожежної безпеки використання (застосування) забороняється.

2.10. Посадові особи зобов'язані вживати (в межах наданих прав) відповідні заходи реагування на факти порушень чи невиконання працівниками вимог правил пожежної безпеки.

Видання наказу чи розпорядження, що суперечить встановленому протипожежному режиму на об'єкті, (як і неприймання заходів реагування) веде до відповідальності згідно чинного законодавства.

Безпосередній керівник несе відповідальність за незнання підлеглими Правил чи невиконання ними вимог пожежної безпеки на підприємстві.

2. 11. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та Правил обліку пожеж, затверджених постановою кабінету міністрів України від 26.07.94 року № 508 керівники підприємств, організацій та установ зобов'язані організувати ведення обліку пожеж на об'єктах, аналізувати їх виникнення та вживати заходи по їх усуненню і зобов'язані щомісячно до 5 числа наступного місяця подавати відомості про це в АТ "Укргазпром" відповідно до додатка № 9 до цих Правил.

3. Основні вимоги пожежної безпеки

3.1. Утримання території

3.1.1. Дороги, проїзди і проходи до всіх будівель, споруд і майданчиків для зберігання матеріалів та пожежних вододжерел, пожежного інвентаря, обладнання і засобів пожежогасіння повинні відповідати вимогам будівельних норм і мають бути завжди вільними, утримуватися справними, а взимку очищатися від снігу

Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів, використовувати дороги для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, вести на них будівництво споруд (в т.ч і тимчасових).

3.1.2. Територія підприємств, ділянок, майданчиків повинна постійно утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця.

Місця розливу горючої рідини (ГР) засипають піском з наступним його збиранням і видаленням у спеціально відведені місця.

3.1.3. На видних місцях підприємства повинні бути встановлені схеми руху транспорту, в яких слід вказувати розміщення будівель, протипожежного водопостачання і під'їзди до них.

Об'єкти в нічний час повинні мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження входів до будівель та споруд і засобів пожежогасіння

3.1.4. На ділянках території, де можливе скупчення горючих газів чи парів, проїзд машин та іншого транспорту не дозволяється. Про це повинні бути вивішені відповідні написи (покажчики).

3.1.5. Закриття ділянок доріг або проїздів допускається тільки з дозволу керівника підприємства з повідомленням у місцеву пожежну частину. На період ремонтних робіт, у відповідних місцях, мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовуються переїзди.

Проїзди та проходи через залізничні колії повинні мати суцільні настили на рівні голівок рейок. Стоянка вагонів без локомотива на переїзді забороняється.

3.1.6. Ворота в'їзду на територію підприємства, що відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати пристрої для ручного їх відкривання.

3.1.7. Територія охоронної зони навколо підприємства повинна утримувалися так, щоб виключалась можливість розповсюдження вогню у разі виникнення пожежі (як на самому об'єкті, так і зовні).

Необхідним є влаштування в охоронній зоні (за огорожею) вільних від рослинності протипожежних смуг шириною 10 м .

Протипожежні розриви до лісових і торф'яних масивів, будинків та споруд повинні відповідати вимогам будівельних норм.

3.1.8. Зберігати на території підприємств легкозаймисті та горючі рідини, балони з горючими газами та окислювачами, балони з токсичними газами дозволяється тільки окремо один від одного на спеціально виділених і огороджених площадках, їх розміщення в обов'язковому порядку необхідно узгоджувати з місцевими органами державного пожежного нагляду.

Відстань до будівель та споруд, приміщень зберігання матеріалів і обладнання повинна відповідати протипожежним вимогам державних будівельних норм (ДБН).

3.1.9. На території підприємств газової промисловості заборонено розводити багаття, спалювати відходи, тару. Заборонено використовувати для розігріву замерзлих технологічних комунікацій (трубопроводів) джерела відкритого вогню (паяльні лампи, факели тощо).

На території об'єкта, де паління дозволяється, адміністрація зобов'язана визначити і обладнати спеціальні місця, позначивши їх відповідними знаками (написом), встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів. Паління в інших місцях заборонено.

3.1.10. До початку робіт на території діючого підприємства або цеху замовник (підприємство) і генеральний підрядник за участю субпідрядних організацій зобов'язані оформити акт-допуск згідно додатка 3 СНіП III-4-80 "Техніка безпеки на будівництві".

3.1.11. При проведенні будівельних робіт на діючому об'єкті територія будівельного майданчика повинна бути відгороджена від виробничої зони.

Будівельні майданчики повинні мати дороги з твердим покриттям. Біля в'їздів повинен встановлюватися стенд (ситуаційний план) з нанесеними будівлями (спорудами), їх інвентарними номерами та написами призначення і засобами пожежогасіння, а також прізвище особи, відповідальної за протипожежний стан і експлуатацію будівельного майданчика, номер телефону будівельної організації та пожежної частини.

Відповідальність за пожежну безпеку на будівництві несе керівник робіт від генпідрядної будівельної організації.

3.1.12. В разі проведення будівельних робіт на підприємстві без зупинення технологічного процесу або введення в експлуатацію об'єктів чергами відповідальність за забезпечення заходів пожежної безпеки , нарівні з керівниками будівельної організації, несуть і керівники об'єктів, на території або у приміщеннях яких здійснюються зазначені роботи.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ