ГСТУ 46.004-99 Мука пшеничная. Технические условия

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19788 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаГСТУ 46.004-99 Мука пшеничная. Технические условия
Дата начала действия15.08.1999
Дата принятия20.07.1999
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 26574-85
Вид документаГСТУ (Отраслевой стандарт Украины)
Шифр документа46.004-99
РазработчикКиевский институт хлебопродуктов
Принявший органКиевский институт хлебопродуктов


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ДСТУ 2407:2005 Смеси мучные для блинов и оладий. Общие технические условия

ДСТУ 2900:2006 Концентраты пищевые. Полуфабрикаты мучных изделий. Общие технические условия

ДСТУ 2903:2005 Концентраты пищевые. Завтраки сухие. Общие технические условия

ДСТУ 3797-98 Консервы. Икра овощная. Технические условия. С Изменением

ДСТУ 4187:2003 Изделия кондитерские пряничные. Общие технические условия

ДСТУ 4334:2004 Колбасы кровяные. Технические условия

ДСТУ 4505:2005 Кексы. Общие технические условия

ДСТУ 4583:2006 Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия

ДСТУ 4585:2006 Изделия хлебобулочные сдобные. Общие технические условия

ДСТУ 4587:2006 Изделия булочные. Общие технические условия

ДСТУ 4588:2006 Изделия хлебобулочные для специального диетического потребления. Общие технические условия

ДСТУ 4620:2006 Вафли листовые и фигурные (полуфабрикат). Общие технические условия. С изменением № 1

ДСТУ 4870:2007 Метрология. Мука. Определение белизны фотометрическим методом

ДСТУ 5052:2008 Полуфабрикаты из творога кисломолочного. Общие технические условия

ДСТУ 5097:2008 Продукция из сурими имитированная. Технические условия

ДСТУ 7043:2009 Изделия макаронные. Общие технические условия

ДСТУ 7366:2013 Метрология. Приборы для определения числа падения. Методика поверки

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ
Технічні умови

МУКА ПШЕНИЧНАЯ
Технические условия

Київ, 1999

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО Київським інститутом хлібопродуктів. Державною акціонерною компанією «Хліб України», Колективним орендним підприємством «Київмлин».

ВНЕСЕНО Міністерством агропромислового комплексу України

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Міністерством агропромислового комплексу України від 20.07.1999р.

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 26574 - 85, залишивши його дію тільки для борошна, яке використовується для виготовлення макаронних виробів

4. РОЗРОБНИКИ: Г.Д.Гуменюк, д-р с.-г. наук; С.Б.Верескун, Л.П.НІкітчук, Н.М.Митрофанова, Л.І.Крошко

5. ЗАРЕЄСТРОВАНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України відЛГ.08.1999р. № Яоч/Л, 0

ЗМІСТ

1. Галузь застосування

2. Нормативні посилання

3. Технічні вимоги

4. Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища

5. Правила приймання

6. Методи контролю

7. Транспортування і зберігання

8. Гарантії виробника

9. Додаток

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ
Технічні умови

МУКА ПШЕНИЧНАЯ
Технические условия

Чинний від 1999.08.15

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт поширюється на борошно пшеничне, яке виробляють із зерна, м'якої пшениці або м'якої з домішками твердої не більше 20% і використовують для виробництва хліба, хлібобулочних, борошняних кондитерських виробів, реалізації в торгівельній мережі та інших харчових цілей.

При переробці борошна, виготовленого за цим стандартом, хлібопекарські підприємства, з метою поліпшення хлібопекарських властивостей борошна та забезпечення виробництва і реалізації продукції згідно з вимогами чинних НД на певний вид продукції слід застосовувати технологічні заходи згідно з чинними галузевими рекомендаціями і «Правилами організації та ведення технологічного процесу на хлібопекарських підприємствах».

Обов'язкові вимоги до борошна, які направлені на забезпечення безпеки і здоров'я населення, а також охорони навколишнього середовища, викладені у п.3.6 (токсичні елементи, мікотоксини, пестициди та радіонукліди) і в р.4.

Терміни і визначення, які вживаються в ГСТУ - згідно з ДСТУ 2209.

Стандарт придатний для цілей сертифікації продукції.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2209-93. Борошно, побічні продукти, відходи. Терміни і визначення.

ДСТУ 3768-98. Пшениця. Технічні умови.

ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 2226-88. Мешки бумажные. Технические условия.

ГОСТ 4403-91. Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия.

ГОСТ 9404-88. Мука и отруби. Метод определения влажности.

ГОСТ 13586.2-81. Зерно. Метод определения содержания сорной, зерновой, особо учитываемой примесей, мелких зерен и крупности.

ГОСТ 19317-73. Мешки тканевые продуктовые. Технические условия.

ГОСТ 19360-74. Мешки - вкладыши пленочные. Общие технические условия.

ГОСТ 13586.3-83. Зерно. Правила приема и методы отбора проб.

ГОСТ 20239-74. Мука, крупа, отруби. Метод определения металломагнитной примеси.

ГОСТ 26361-84. Мука. Метод определения белизны.

ГОСТ 26791-89. Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 26927-87. Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.

ГОСТ 26929-94. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов.

ГОСТ 26930-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка.

ГОСТ 26931-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди.

ГОСТ 26932-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца.

ГОСТ 26933-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия.

ГОСТ 26934-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка.

ГОСТ'27494-87. Мука и отруби. Метод определения зольности

ГОСТ 27558-87. Мука и отруби. Метод определения цвета, запаха, вкуса и хруста.

ГОСТ 27559-87. Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов

ГОСТ 27560-87. Мука. Метод определения крупности

ГОСТ 27668-88. Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб.

ГОСТ 27669-88. Мука пшеничная хлебопекарная. Метод пробной лабораторной выпечки хлеба.

ГОСТ 27676-88. Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения.

ГОСТ 27839-88. Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины.

ТУ У 14-4-13-74-86. Сетки тканные для мукомольной промышленности

ТУ У 00951706-002-97. Фасовка борошна і круп у паперові пакета і мішки.

ТУ У 20428705-001-96. Мішки з поліпропіленових ниток.

Сан ПиН 42-123-4540-87. Максимально допустимые уровни содержания пестицыдов в пищевых продуктах и методы их определения.

Сан ПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

Сан ПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхности вод от загрязнения.

ДСП 201-97. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені наказом № 201 від 09.07.1997 р. Міністерством охорони здоров’я України.

Методичні вказівки «Порядок і періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджених Міністерством здоров’я України від 11.10.1995 p., № 5.08.07/1232.

Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания зеараленона в пищевых продуктах, № 2964-84.

Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и, определению Т-2 токсина в пищевых продуктах, № 3184-84.

Методические указания по обнаружению, идентификации и определению дезок- синиваленона /вомитоксина/ , ацетил-дезоксиниваленола и зеараленона в зерне и зерно-продуктах, № 5177-90.

Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению афлотоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, № 4082-86.

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, № 5061-89.

Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна в системе хлебопродуктов, № 99-89.

Правила організації і ведення технологічного процесу на борошномельних заводах, затв. Мін.АПК України 20.03.98р. № 83.

Инструкция по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы № 9-7-88.

Правила организации и ведения технологического процесса на хлебопекарных предприятиях, утвержденные Минпищепромом СССР 28.06.85.

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ