ДСТУ EN 286-1:2016 Сосуды, работающие под давлением, для воздуха или азота. Часть 1. Сосуды, работающие под давлением, общего назначения (EN 286-1:1998; EN 286-1:1998/АС:2002; EN 286-1:1998/A1:2002; EN 286-1:1998/А2:2005, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 286-1:2016 Сосуды, работающие под давлением, для воздуха или азота. Часть 1. Сосуды, работающие под давлением, общего назначения (EN 286-1:1998; EN 286-1:1998/АС:2002; EN 286-1:1998/A1:2002; EN 286-1:1998/А2:2005, IDT)
Дата начала действия01.10.2017
Дата принятия27.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 286-1:2014
Утверждающий документПриказ от 27.12.2016 № 446 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами, отмене национальных нормативных документов, изменений и поправок к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа286-1:2016
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Трубы стальные и баллоны» (ТК 8)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Трубы стальные и баллоны» (ТК 8)


ДСТУ EN 10002-1:2006 Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре (EN 10002-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 10002-1:2006 Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре (EN 10002-1:2001, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 10028-2:2015 (EN 10028-2:2009, IDT) Изделия плоские стальные для использования под давлением. Часть 2. Нелегированные и легированные стали с точно определенными свойствами при повышенных температурах

ДСТУ EN 10204-2001 Изделия металлические. Виды документов контроля (EN 10204:1991+А1:1995, IDТ)

ДСТУ EN 10207:2010 Стали для простых сосудов, работающих под давлением. Технические требования к поставке листов, полос и прутков (ЕN 10207:2005, IDT)

ДСТУ EN 10217-2:2015 Трубы стальные сварные для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 2. Трубы из нелегированных и легированных сталей с нормированными свойствами при повышенных температурах (EN 10217-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 10222-4:2005 Поковки стальные для работы под давлением. Часть 4. Свариваемые мелкозернистые стали с высоким пределом текучести (EN 10222-4:1998, IDT)

ДСТУ EN 13445-5:2015 Сосуды, работающие под давлением без огневого подвода тепла. Часть 5. Контроль и испытание (EN 13445-5:2014, IDT)

ДСТУ ISO 2409:2015 Краски и лаки. Испытания методом решетчатых надрезов (ISO 2409:2013, IDT)

ДСТУ ISO 3057:2016 Контроль неразрушающий. Металлографический метод реплик для обследования поверхности (ISO 3057:1998, IDT)

ДСТУ ISO 7005-1:2005 Металлические фланцы. Часть 1. Стальные фланцы (ISO 7005-1:1992, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 286-1:2016
(EN 286-1:1998; EN 286-1:1998/АС:2002;
EN 286-1:1998/А1:2002; EN 286-1:1998/А2:2005, IDT)

ПОСУДИНИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ,
ДЛЯ ПОВІТРЯ ЧИ АЗОТУ

Частина 1. Посудини, що працюють
під тиском, загальної призначеності

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Труби сталеві та балони» (ТК 8)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 446 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 286-1:1998 Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 1: Pressure vessels for general purposes (Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 1. Посудини, що працюють під тиском, загальної призначеності) зі змінами EN 286-1:1998/АС:2002; EN 286-1:1998/А1:2002; EN 286-1:1998/А2:2005 і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 286-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, символи та одиниці вимірювання

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Загальні познаки та одиниці вимірювання

4 Класифікація та процедура огляду

5 Матеріали

5.1 Основні елементи посудин, що працюють під тиском

5.2 Складові частини, що впливають на міцність посудин

5.3 Частини, що не працюють під тиском

5.4 Присадні матеріали

6 Конструкція

6.1 Загальні положення

6.2 Утворення зварного шва

6.3 Визначення товщини стінки

6.4 Розрахунковий метод

6.5 Експериментальний метод

6.6 Лази та люки для огляду

6.7 Отвори для видалення конденсату

6.8 Утримувачі

7 Виготовлення

7.1 Устатковання для виготовлення та випробування

7.2 Виготовлення днищ та обичайок

7.3 Типи з’єднань для корпусу посудини

7.4 Зварювання

8 Кваліфікація зварювачів, операторів і наладників зварювальних установок

9 Кваліфікація процесу зварювання

9.1 Загальні положення

9.2 Додаткові вимоги до сталевих посудин

9.3 Застосовуваний процес зварювання

10 Випробування

10.1 Калібрування

10.2 Посудини, сконструйовані на підставі розрахунків

10.3 Посудини, сконструйовані експериментальним методом

10.4 Протоколи випробування

10.5 Випробування тиском

11 Супровідна документація для посудин, що працюють під тиском

12 Маркування

Додаток А (обов’язковий) Оцінка відповідності

Додаток В (обов’язковий) Підтвердження відповідності та нагляд

Додаток С (обов’язковий) Технічна документація

Додаток D (обов’язковий) Випробування зразка посудини

Додаток Е (обов’язковий) Зміст виробничого звіту

Додаток F (обов’язковий) Випробування захисту від корозії

Додаток G (довідковий) Загальні вимоги щодо безпеки

Додаток Н (обов’язковий) Вимоги до кутової деформації

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 286-1:2016 (EN 286-1:1998; EN 286-1:1998/АС:2002; EN 286-1:1998/А1:2002; EN 286-1:1998/А2:2005, IDT) «Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 1. Посудини, що працюють під тиском, загальної призначеності», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 286-1:1998 (версія en) «Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen — Part 1: Pressure vessels for general purposes7» зі змінами EN 286-1:1998/AC:2002; EN 286-1:1998/A1:2002; EN 286-1:1998/A2:2005 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 8 «Труби сталеві та балони».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 286-1:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять, символи та одиниці вимірювання» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» та «Національну примітку», виділені рамкою;

— у додатку Н наведено «Національну примітку», виділену рамкою;

— вилучено «Передмови» до EN 286-1:1998, EN 286-1:1998/А1:2002, EN 286-1:1998/А2:2005 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Тексти змін EN 286-1:1998/А1:2002; EN 286-1:1998/А2:2005 та поправки EN 286-1:1998/АС:2002, долучені до цього стандарту, в тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСУДИНИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ, ДЛЯ ПОВІТРЯ ЧИ АЗОТУ
Частина 1. Посудини, що працюють під тиском, загальної призначеності

SIMPLE UHFIRED PRESSURE VESSELS DESIGNED TO CONTAIN AIR OH NITROGEN
Part 1. Pressure vessels for general purposes

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до конструювання й виготовлення простих зварних, не сприйнятливих до дії вогню посудин, що працюють під тиском, які випускають серійно, вимоги щодо безпеки яких викладено в додатку G.

Цей стандарт поширюється на посудини:

a) виготовлені методом зварювання, проте окремі елементи їхньої конструкції можуть мати болтові з’єднання;

b) простої геометричної форми, що дає можливість використовувати прості методи виготовлення. Цього досягають завдяки:

1) циліндричній обичайці, яка з’єднується співвісно з опуклими та/або плоскими днищами;

2) двом опуклим або плоским днищам із загальною віссю;

c) зі штуцерами, діаметр яких не перевищує 0,5 діаметра обичайки, до якої їх приварено.

1.2 Цей стандарт поширюється на посудини для зберігання повітря чи азоту, не схильні до дії вогню, які працюють з такими обмеженнями:

a) внутрішній надлишковий тиск перевищує 0,5 бара;

b) деталі та з’єднання, які забезпечують міцність посудини, що перебуває під тиском, виготовлені з нелегованої якісної сталі, алюмінію або зі стійких до старіння алюмінієвих сплавів;

Примітка. В цьому стандарті під словом «алюміній» мають на увазі алюміній і алюмінієві сплави.

c) максимально допустимий робочий тиск не перевищує 30 бар. Добуток робочого тиску на об’єм посудини (PS • V) становить від 50 бар • л до 10 000 бар • л. Для посудин зі значенням вказаної величини менше ніж 50 бар • л використання цього стандарту розглядають як виконання вимог сучасного рівня розвитку техніки;

d) мінімальна температура експлуатації не менше ніж мінус 50 °С, а максимальна температура експлуатації не більше ніж 300 °С для посудин зі сталі й, відповідно, 100 °С для посудин з алюмінію. Стандарт не поширюється на посудини, призначені для використання у сфері ядерної техніки, суднобудування або літакобудування, і посудини для вогнегасників.

Стандарт не поширюється на контейнери, а також посудини, які містять, крім азоту й повітря, інші речовини, здатні мати негативний вплив на безпеку. Вимоги до посудин зі стислим повітрям, використовуваним у гальмівних системах механічних транспортних засобів і їх причепів, викладено в EN 286-2. Вимоги до посудин зі стислим повітрям, використовуваним на залізничному транспорті, викладено в EN 286-3 і EN 286-4.

1.3 Цей стандарт поширюється на всю посудину, починаючи від вхідного і закінчуючи вихідним патрубком, зокрема й на всі необхідні місця з’єднань для вентилів та арматури. У разі використання з’єднань для трубопроводів вимоги, вказані в стандарті, мають силу тільки до зварних швів, якими в даному випадку приварено фланці.

1.4 У розрахунках, які виконують згідно з цим стандартом, застосовують такі одиниці вимірювання: розміри — міліметри; тиск — бар (якщо не встановлено інших одиниць вимірювання), механічна напруга — ньютон на міліметр у квадраті й температура — градус Цельсія.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 287-1 Approval testing of welders: Fusion welding — Part 1: Steels

EN 287-2 Approval testing of welders: Fusion welding — Part 2: Aluminium and aluminium alloys

EN 288-2 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Part 2: Welding procedure specification for arc welding

EN 288-3 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Part 3: Welding procedure tests for arc welding of steels

EN 288-4 Specification and approval of welding procedures for metallic materials — Part 4: Welding procedure tests for arc welding of aluminium and its alloys

EN 473 Qualification and certification of NDT personnel — General principles

EN 485-2 Aluminium and aluminium alloys — Sheet, strip and plates — Part 2: tolerances on shape and dimensions for cold rolled products

EN 573-3 Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and form of wrought products — Part 3: Chemical composition

EN 573-4 Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and form of wrought products — Part 4: Forms of products

EN 754-2 Aluminium and aluminium alloys — Wrought products — Cold drawn rob/bar, and tubes — Part 2: Mechanical properties

EN 755-2 Aluminium and aluminium alloys — Wrought products — Extruded rod/bar, tube and profile — Part 2: Mechanical properties

EN 875 Welding — Welded joints in metallic materials — Specimen location and notch orientation for impact tests

EN 910 Welding — Welded butt joints in metallic materials — Bend tests

EN 1418 Welding personnel — Approval testing of welding personnel for fully mechanized and automatic welding of metallic materials

EN 1435 Non destructive examination of welds — Radiographic examination of welded joints

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test (at temperature)

EN 10028-2 Flat products made of steels for pressure purposes — Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10207 Steels for simple pressure vessels — Technical delivery requirements for plates, strips and bars

EN 10216-1 Seamless steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 1: Non alloy steels with specified room temperature properties (based on ISO 9329-1)

EN 10217-2 Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 2: Unalloyed an alloyed steels with specified elevated temperature properties (based on ISO 9330-2)

EN 10222-4 Steel forgings for pressure purposes — Part 4: Weldable fine grain steel with high proof strength

EN 10226-1 Pipe threads where pressure tight joints are made on the thread — Part 1: Designation, Dimensions and tolerances

EN 20898-1 Mechanical properties of fasteners — Part 1: Bolts, screws, and studs

EN 20898-2 Mechanical properties of fasteners — Part 2: Nuts with specified proof load values

EN 25817 Arc-welted joints in steel-Guidance on quality levels for imperfections

EN 30042 Arc-welted joints in aluminium and its weldable alloys — Guidance on quality level for imperfections

EN ISO 2409:1994 Paints and varnishes — Cross-cut test

ISO 228-1 Pipe threads where pressure tight joints are not made on the threads — Part 1: Designation, dimensions and tolerances

ISO 3057 Non destructive testing — Metallographic replica techniques of surface examination

ISO 7005-1 Metallic flanges — Part 1: Steel flanges

ISO 7253:1996 Paints and varnishes — Determination of resistance to neutral salt spray.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 287-1 Кваліфікація зварювачів. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі

EN 287-2 Кваліфікація зварювачів. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній і алюмінієві сплави

EN 288-2 Кваліфікація технологічних процесів зварювання металів. Частина 2. Вимоги до процесу дугового зварювання

EN 288-3 Кваліфікація технологічних процесів зварювання металів. Частина 3. Вимоги до кваліфікації технологічного процесу дугового зварювання сталей на основі випробувань

EN 288-4 Кваліфікація технологічних процесів зварювання металів. Частина 4. Вимоги до кваліфікації технологічного процесу дугового зварювання алюмінію і алюмінієвих сплавів на основі випробувань

EN 473 Контроль неруйнівний. Кваліфікація і сертифікація персоналу, який проводить неруйнівний контроль. Загальні принципи

EN 485-2 Алюміній і алюмінієві сплави. Стрічки, штаби і пластини. Частина 2. Механічні властивості

EN 573-3 Алюміній і алюмінієві сплави. Хімічний склад і форма виробів. Частина 3. Хімічний склад

EN 573-4 Алюміній і алюмінієві сплави. Хімічний склад і форма виробів. Частина 4. Форми виробів

EN 754-2 Алюміній і алюмінієві сплави. Прутки і труби волочені. Частина 2. Механічні властивості

EN 755-2 Алюміній і алюмінієві сплави. Прутки, труби і профілі пресовані. Частина 2. Механічні властивості

EN 875 Контроль руйнівний металу зварного з’єднання. Випробування на ударний вигин. Вимоги до розміщення, розташування й оцінювання зразків

EN 910 Контроль руйнівний металу зварного з’єднання. Випробування на статичний вигин

EN 1418 Кваліфікація операторів установок зварювання плавленням і налагодження установок контактної зварки

EN 1435 Контроль неруйнівний зварних з’єднань. Радіографічний метод контролю зварних з’єднань, виконаних зваркою плавленням

EN 10002-1 Матеріали металеві. Випробування на розтягування. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури

EN 10028-2 Вироби пласкі сталеві для посудин, що працюють під тиском. Частина 2. Нелеговані та леговані сталі з захисними властивостями за підвищених температур

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10207 Сталі для простих посудин, що працюють під тиском. Технічні вимоги постачання листів, штаб та прутків

EN 10216-1 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури

EN 10217-2 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур

EN 10222-4 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 4. Зварювальні дрібнозернисті сталі з високою границею плинності

EN 10226-1 (проект) Нарізь трубна з герметизацією з’єднань по нарізанню. Частина 1. Розміри, допуски та позначення

EN 20898-1 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 1. Болти, г'винти та шпильки

EN 20898-2 Механічні властивості кріпильних виробів. Частина 2. Гайки зі встановленим контрольним навантаженням. Великий крок

EN 25817 З’єднання сталеві, виконані дуговим зварюванням. Настанова з визначення рівня якості залежно від дефектів шва

EN 30042 З’єднання зварні з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Рівні якості

EN ISO 2409 Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів

ISO 228-1 Нарізь трубна з герметизацією з ’єднань поза нарізання. Частина 1. Розміри, допуски і позначення

ISO 3057 Контроль неруйнівний. Металографічний метод реплік для обстеження поверхні

ISO 7005-1 Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці

ISO 7253 Фарби та лаки. Визначення стійкості до нейтрального сольового туману.

Національна примітка

В Україні чинні ДСТУ EN 10002-1:2006 [1 НА], ДСТУ EN 10028-2:2015 [2 НА], ДСТУ EN 10204-2001 [3 НА], ДСТУ EN 10207:2010 [4 НА], ДСТУ EN 10216-1:2015 [5 НА], ДСТУ EN 10217-2:2015 [6 НА], ДСТУ ISO 2409:2015 [8 НА], ДСТУ ISO 3057:2016 [9 НА], ДСТУ ISO 7005-1:2005 [10 НА].

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com