ДСТУ EN 10255:2016 Трубы из нелегированной стали, пригодные для сварки и нарезания резьбы. Технические условия поставки (EN 10255:2004 + А1:2007, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 10255:2016 Трубы из нелегированной стали, пригодные для сварки и нарезания резьбы. Технические условия поставки (EN 10255:2004 + А1:2007, IDT)
Дата начала действия01.10.2017
Дата принятия27.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 27.12.2016 № 446 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами, отмене национальных нормативных документов, изменений и поправок к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10255:2016
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Трубы стальные и баллоны» (ТК 8)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Трубы стальные и баллоны» (ТК 8)


ДСТУ EN 10002-1:2006 Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре (EN 10002-1:2001, IDT)

ДСТУ EN 10002-1:2006 Материалы металлические. Испытания на растяжение. Часть 1. Метод испытания при комнатной температуре (EN 10002-1:2001, IDT). Поправка № 1

ДСТУ EN 10020:2007. Стали. Определение и классификация (EN 10020:2000, IDT)

ДСТУ EN 10027-1:2004 Сталь. Системы обозначения. Часть 1. Названия стали. Основные символы (EN 10027-1:1992, IDТ)

ДСТУ EN 10027-2:2004 Сталь. Системы обозначения. Часть 2. Система нумерации (EN 10027-2:1992, IDT)

ДСТУ EN 10204-2001 Изделия металлические. Виды документов контроля (EN 10204:1991+А1:1995, IDТ)

ДСТУ EN 10246-1:2006 Неразрушающий контроль. Часть 1. Автоматизированный электромагнитный контроль герметичности бесшовных и сварных (кроме сваренных под флюсом) ферромагнитных стальных труб (EN 10246-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 8491:2005 Металлические материалы. Испытания на изгиб образцов труб полного сечения (ISO 8491:1998, IDT). Поправка № 1

ДСТУ ISO 8491:2005. Металлические материалы. Испытание на сгиб образцов труб полного сечения (ISO 8491:1998, IDT)

ДСТУ ISO 8492-2002 Металлические материалы. Трубы. Испытания на сплющивание (ISO 8492: 1998, IDT). Поправка № 1

ДСТУ ISO 8492-2002 Металлические материалы. Трубы. Испытания на сплющивание (ISO 8492:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9001-2001 Системы управления качеством. Требования


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 10255:2016
(EN 10255:2004 + A1:2007, IDT)

ТРУБИ З НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ,
ПРИДАТНІ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТА НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ

Технічні умови постачання

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Труби сталеві та балони» (ТК 8)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 446 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 10255:2004 + А1:2007 Non-Alloy steel tubes for welding and threading — Technical delivery conditions (Труби з нелегованої сталі, придатні для зварювання та нарізання різьби. Технічні.умови постачання) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація та познаки

5 інформація, яку надає покупець

5.1 Обов’язкові вимоги

5.2 Додаткові вимоги

5.3 Приклади замовлень

6 Процеси виготовлення

6.1 Процес виплавляння сталі

6.2 Процес виготовлення труб

7 Стан постачання

7.1 Загальні положення

7.2 Альтернативне обробляння та захист кінців труб

7.3 Придатність до гарячого цинкування зануренням у розплав

7.4 Постачання труб з цинковим покривом, нанесеним зануренням у розплав

8 Технічні вимоги

8.1 Загальні положення

8.2 Хімічний склад і механічні властивості

8.3 Якість поверхні

8.4 Розміри, маса та граничні відхили

8.5 Герметичність

8.6 Небезпечні речовини

8.7 Реакція на займання

9 Контролювання

9.1 Види контролювання

9.2 Документи контролю

9.3 Випробовування на розтяг

9.4 Випробовування на загин

9.5 Випробовування на сплющування

9.6 Випробовування на герметичність

9.7 Контролювання розмірів

9.8 Візуальне контролювання

10 Маркування

11 Тимчасовий покрив поверхні

12 Оцінювання відповідності

12.1 Загальні положення

12.2 Первинне типове випробовування (ITT)

12.3 Контролювання процесу виробництва на підприємстві (FPC)

Додаток А (довідковий) Зв’язок між номінальним зовнішнім діаметром, розміром різьби та умовним діаметром труб

Додаток В (довідковий) Типи труб з товщиною стінки, що відрізняється від зазначеної для труб середньої та посиленої серій

Додаток ZA (довідковий) Розділи європейського стандарту, які стосуються положень Директиви Європейського Співтовариства стосовно будівельних виробів для зазначеної мандатом М/131 призначеності

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних та/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 10255:2016 (EN 10255:2004 + А1:2007, IDT) «Труби з нелегованої сталі, придатні для зварювання та нарізання різьби. Технічні умови постачання», прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо 10255:2004 + А1:2007 (версія en) «Non-Alloy steel tubes for welding and threading — Technical delivery conditions».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, — ТК 8 «Труби сталеві та балони».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 10255:2004 + А1:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних та/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст зміни EN, долучений до цього стандарту, позначено подвійною рискою на березі сторінки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ З НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ,
ПРИДАТНІ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ТА НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ
Технічні умови постачання

NON-ALLOY STEEL TUBES
FOR WELDING AND THREADING
Technical delivery conditions

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги до труб круглого перерізу з нелегованої сталі, придатних для зварювання й нарізання різьби, та передбачає низку додаткових вимог щодо обробляння кінців труб і нанесення покриву.

Стандарт поширюється на труби номінальним зовнішнім діаметром від 10,2 мм до 165,1 мм (розмір нарізі від 1/8 до 6) двох серій — середньої та посиленої, та трьох груп товщин стінки.

Примітка. Труби, виготовлені згідно з цим стандартом, може бути використано для транспортування рідинних речовин, а також для іншого призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery for steel products

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names

EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10240 Internal and/or external protective coating steel tubes — Specification for hot dip galvanized coatings applied in automatic plants

EN 10241 Steel threaded pipe fittings

EN 10242 Threaded pipe fittings in malleable cast iron

EN 10246-1 Non-destructive testing of steel tubes — Part 1: Automatic electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arcwelded) ferromagnetic steel tubes for verification of hydraulic leak-tightness

EN 10226-1 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Taper external threads — Dimensions, tolerances and designation

EN 10226-2 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 2: Taper external threads and taper internal threads — Dimensions, tolerances and designation

EN 10266:2003 Steel tubes, fittings and structural hollow sections — Symbols and definitions of terms for use in product standards

EN ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:1999)

EN ISO 2566-1 Steel — Conversion of elongation values — Part 1: Carbon and low alloy steels (ISO 2566-1:1984)

EN ISO 8491 Metallic materials — Tube (in full section) — Bend test (ISO 8491:1998)

EN ISO 8492 Metallic materials — Tube — Flattening test (ISO 8492:1998)

EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002-1 Матеріали металеві. Випробовування на розтяг. Частина 1. Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10020 Визначання та класифікація марок сталі

EN 10021 Загальні технічні вимоги постачання сталевих виробів

EN 10027-1 Системи позначання сталей. Частина 1. Назви сталі

EN 10027-2 Системи позначання сталей. Частина 2. Система нумерації

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10240 Зовнішній та/або внутрішній захисний покрив сталевих труб. Технічні вимоги до цинкового покриву, нанесеного зануренням у гарячий розплав на автоматичних установках

EN 10241 Фітинги трубні сталеві різьбові

EN 10242 Фітинги трубні різьбові з ковкого чавуну

EN 10246-1 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Частина 1. Автоматичне електромагнітне контролювання безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) труб з феромагнітної сталі для перевіряння герметичності

EN 10226-1 Різьба трубна для герметичних з’єднань з ущільненням у різьбі. Частина 1. Різьба конічна зовнішня та циліндрична внутрішня. Розміри, граничні відхили та позначення

EN 10226-2 Різьба трубна для герметичних з’єднань з ущільненням у різьбі. Частина 2. Різьба конічна зовнішня та конічна внутрішня. Розміри, граничні відхили та позначення

EN 10266:2003 Труби сталеві, фітинги та конструкційні порожнисті профілі. Символи та визначення термінів для використання в стандартах на продукцію

EN ISO 1461 Оцинкування зануренням у гарячий розплав чавунних та сталевих виробів. Технічні вимоги та методи випробування (ISO 1461:1999)

EN ISO 2566-1 Сталь. Перерахування значень відносного видовження під час розірвання. Частина 1. Нелеговані та низьколеговані сталі (ISO 2566-1:1984)

EN ISO 8491 Матеріали металеві. Труба (повного перерізу). Випробовування на загин (ISO 8491:1998)

EN ISO 8492 Матеріали металеві. Труба. Випробовування на сплющування (ISO 8492:1998)

EN ISO 9001 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com