ДСТУ EN 16247-5:2016 Энергетические аудиты. Часть 5. Компетентность энергетических аудиторов (EN 16247-5:2015, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19124 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 16247-5:2016 Энергетические аудиты. Часть 5. Компетентность энергетических аудиторов (EN 16247-5:2015, IDT)
Дата начала действия01.10.2017
Дата принятия13.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 13.12.2016 № 426 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами, и отмене национальных нормативных документов, изменений к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа16247-5:2016
РазработчикТК 48 "Энергосбережение"
Принявший органТК 48 "Энергосбережение"


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ
Частина 5. Компетентність
енергетичних аудиторів

ДСТУ EN 16247-5:2016
(EN 16247-5:2015, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 13 грудня 2016 р. № 426 з 2017-10-01 з урахуванням поправки, опублікованої в інформаційному покажчику «Стандарти» № 7-2017

3 Національний стандарт відповідає EN 16247-5:2015 Energy audits — Part 5: Competence of energy auditors (Енергетичні аудити. Частина 5. Компетентність енергетичних аудиторів) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Mamix, 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16247-5:2015

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Особистісні характеристики

4.1 Загальні положення

4.2 Професійні навички

4.3 Етичні принципи

5 Знання та навички

5.1 Загальні знання та навички

5.2 Спеціальні знання та навички

6 Набуття, підтримання та підвищення компетентності

6.1 Загальні вимоги

6.2 Базова освіта

6.3 Досвід роботи

6.4 Підготування

6.5 Підтримання та підвищення компетентності

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16247-5:2016 «Енергетичні аудити. Частина 5. Компетентність енергетичних аудиторів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 16247-5:2015 (версія еn) «Energy audits — Part 5: Competence of energy auditors».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Цей європейський стандарт» та «Ця частина стандарту» замінено на «Цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— із «Передмови» до EN 16247-5 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті».

Цей стандарт належить до серії стандартів EN 16247 «Енергетичні аудити», яка складається з таких частин:

— Частина 1. Загальні вимоги;

— Частина 2. Будівлі;

— Частина 3. Процеси;

— Частина 4. Транспорт;

— Частина 5. Компетентність енергетичних аудиторів.

ВСТУП до EN 16247-5

Енергетичний аудит є важливим кроком для організації, незалежно від її розміру або типу, яка бажає підвищити свою енергетичну ефективність, знизити споживання енергії та отримати відповідні економічні та/або екологічні вигоди. Довіра до процесу енергетичного аудиту і здатності досягати поставлених цілей залежить від компетентності енергетичного аудитора.

Цей стандарт визначає компетентність, необхідну енергетичному аудитору для ефективного виконання вимог EN 16247-1, які можуть бути доповнені EN 16247-2, EN 16247-3 або EN 16247-4 стосовно різних секторів.

Цей стандарт спрямовано на узгодження підготування, навичок і досвіду, необхідних енергетичному аудитору(-ам) для надання належної якості послуг з енергетичного аудиту. Компетентність стосується особистості, але також застосовується до команди або групи аудиторів, якщо потрібен широкий спектр навичок. Якщо енергетичний аудитор не є приватною особою, то члена команди, яка проводить енергетичний аудит, призначають провідним енергетичним аудитором.

Навички, досвід й особистісні якості енергетичного аудитора є індивідуальними. Проте в разі великих об’єктів, установок і складніших організаційних структур можуть знадобитися навички різних технічних фахівців, які працюють разом. Якщо призначається група енергетичних аудиторів, то вона повинна складатися з провідного аудитора та технічних експертів, за потреби, відповідно до вимог технічної компетентності. Командний підхід до енергетичного аудиту не зменшує потреби в усіх індивідуальних якостях, зазначених у наведених нижче підрозділах.

Вимоги цього стандарту мають дати змогу енергетичному аудитору зрозуміти цілі, потреби й очікування організації щодо енергетичного аудиту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ
Частина 5. Компетентність енергетичних аудиторів

ENERGY AUDITS
Part 5. Competence of energy auditors

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо компетентності енергетичного аудитора.

Цей стандарт можна використовувати для визначення системи кваліфікації енергетичних аудиторів на національному рівні; використовувати організаціям, які здійснюють енергетичний аудит, для призначення відповідно компетентного енергетичного аудитора, і використовувати організаціям, разом з EN 16247-1, EN 16247-2, EN 16247-3 та EN 16247-4, для забезпечення високого рівня якості енергетичних аудитів.

Цей стандарт також визначає, що всі кваліфікаційні вимоги можуть стосуватись енергетичного аудитора чи групи енергетичних аудиторів

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 16247-1:2012 Energy audits — Part 1: General requirements

EN 16247-2 Energy audits — Part 2: Buildings

EN 16247-3 Energy audits — Part 3: Processes

EN 16247-4 Energy audits — Part 4: Transport.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 16247-1:2012 Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги

EN 16247-2 Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі

EN 16247-3 Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси.

EN 16247-4 Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com