ДСТУ EN 61439-2:2016 Устройство распределения и управления комплектное низковольтное. Часть 2. Силовое комплектное устройство распределения и управления (EN 61439-2:2011, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19309 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 61439-2:2016 Устройство распределения и управления комплектное низковольтное. Часть 2. Силовое комплектное устройство распределения и управления (EN 61439-2:2011, IDT)
Дата начала действия01.12.2017
Дата принятия28.12.2016
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 61439-2:2014
Утверждающий документПриказ от 28.12.2016 № 457 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами, и отмене национальных нормативных документов, поправок к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа61439-2:2016
РазработчикЧастное предприятие «Электротехник-стандарт»
Принявший органЧастное предприятие «Электротехник-стандарт»
Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ РОЗПОДІЛЕННЯ
ТА КЕРУВАННЯ КОМПЛЕКТНЕ
НИЗЬКОВОЛЬТНЕ
Частина 2. Силове комплектне устатковання
розподілення та керування

ДСТУ EN 61439-2:2016
(EN 61439-2:2011, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне підприємство «Електротехнік-стандарт», Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 28 грудня 2016 року № 457 з 2017-12-01

3 Національний стандарт відповідає ЕN 61439-2:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies (Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування) і внесений з дозволу СЕN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4  Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 На заміну ДСТУ ЕN 61439-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Характеристики інтерфейсів

6 Інформація

7 Умови експлуатування

8 Вимоги до конструкції

9 Експлуатаційні вимоги

10 Перевіряння проекту

11 Приймально-здавальне перевіряння

Додатки

Додаток АА (довідковий) Види внутрішнього відокремлення (див. 8.101)

Додаток ВВ (довідковий) Питання, що потребують узгодження між виробником НКУ та користувачем

Бібліографія

Додаток ZА (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Охоплення основних вимог Директиви ЄС 2004/108/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ЕN 61439-2:2016 (ЕN 61439-2:2011, IDT) «Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування», прийнятий методом перекладу, ідентичний щодо ЕN 61439-2:2011 (версія еn) «Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies»

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ЕN 61439-2:2014, прийнятого методом підтвердження.

ДСТУ EN 61439-2:2016 (ЕN 61439-2:2011, IDT) є частиною серії стандартів і його треба застосовувати разом з ДСТУ EN 61439-1:2016 (ЕN 61439-1:2011, IDT) «Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила», згармонізованим з EN 61439-1:2011 (у тексті цього стандарту — Частина 1) .

Якщо будь-який розділ/пункт ДСТУ ЕN 61439-1:2016 (EN 61439-2:2011, IDT) (Частини 1) не зазначено в цьому стандарті, то немає потреби його застосовувати. Якщо в цьому стандарті зазначено «доповнення», «модифікація» чи «заміна», то відповідно треба доповнити чи змінити вимоги, умови випробування чи пояснення до відповідного розділу/пункту ДСТУ ЕN 61439-1:2016 (ЕN 61439-2:2011, IDT) (Частини 1). Якщо жодних змін чи доповнень не потрібно, то використано формулювання «Застосовують цей розділ Частини 1».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «Ця частина ІЕС 61439», «Цей європейський стандарт» і «Цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ЕN 61439-2:2011 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ РОЗПОДІЛЕННЯ
ТА КЕРУВАННЯ КОМПЛЕКТНЕ НИЗЬКОВОЛЬТНЕ
Частина 2. Силове комплектне устатковання
розподілення та керування

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR
AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES
Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies

Чинний від 2017-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює спеціальні вимоги до силового комплектного устатковання розподілення та керування (СНКУ), зазначеного нижче:

— НКУ, номінальна напруга яких не перевищує 1 000 В змінного струму або 1 500 В постійного струму;

— стаціонарні або пересувні НКУ з оболонкою чи без неї;

— НКУ, призначене для застосування у зв’язку з виробленням, передаванням, розподіленням та перетворенням електричної енергії, а також для контролювання споживання електричної енергії устаткованням;

— НКУ, спроектоване для застосування за спеціальних умов експлуатування, наприклад, на суднах і рейковому транспорті за умови, що інші доречні спеціальні вимоги виконують.

— НКУ, спроектоване як електрообладнання механізмів. Додаткові вимоги до НКУ, що є частиною механізмів, установлено в ІЕС 60204.

Цей стандарт поширюється на все НКУ, чи спроектовано, виготовлено й перевірено його в одиничному виконанні, чи воно цілком стандартизовано та його виготовляють у великій кількості.

Виготовлення та/або збирання може виконувати не тільки розробник (див. 3.10.1).

Стандарт не застосовують до певних пристроїв та автономних комплектувальних виробів, таких як пускачі електродвигунів, вимикачі з плавкими запобіжниками, електронне обладнання тощо, які відповідають вимогам доречних стандартів на вироби. Цей стандарт не застосовують до спеціальних типів НКУ, охоплених іншими частинами ІЕС 61439. Цю частину застосовують до НКУ, не охоплених іншими частинами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосовують цей розділ Частини 1, а також наведене нижче.

Доповнення:

ІЕС 60947-3:2008 Low-voltage switchgear and controlgear — Раrt 3: Switches, disconnectors, switchdisconnectors and fuse-combination units

ІЕС 61140 Protection against electric shock — Common aspects for installation and equpment

ІЕС 61439-1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Раrt 1: General rules.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60947-3:2008 Низьковольтна комутаційна апаратура та апаратура керування. Частина 3. Вимикачі, роз’єднувачі, роз’єднувачі вимикачів та блоки плавких запобіжників

ІЕС 61140 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання

ІЕС 61439-1:2011 Низьковольтне комплектне устатковання розподілення та керування. Частина 1. Загальні правила.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com